Ajankohta: 1.1. – 31.12.2025, tarkemmat tiedot aikatauluista julkaistaan myöhemmin
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot 
Laajuus ja opintojen taso: 30 opintopistettä, AMK 
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
 

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamk Pulsen avoimen AMK:n koulutuksiin.

Muutokset ovat mahdollisia!

Mikä on osaajakoulutus?
Osaajakoulutukset ovat ammattikorkeakoulututkinnon erityisosaamisen kokonaisuuksia. Koulutuksen tuottama erityisosaaminen vastaa työelämän osaamistarvetta tai -vajetta.

  • Opiskelu ei johda tutkintoon, mutta saat koulutuksesta todistuksen.
  • Osaajakoulutuksen opintoja voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, jos joskus tulet opiskelemaan tutkintoa Xamkiin.
  • Koulutusten laajuus on 30 opintopistettä eli n. 800 tuntia opiskelijan työtä (n. 100 opiskelupäivää).

Sisältö:

Kevät 2025:

Lastensuojelun ajankohtaiset ilmiöt 5 op
Perehdymme ajankohtaisiin lastensuojelun ilmiöihin ja vahvistamme osaamista kompleksisissa tilanteissa.
Tarkastelemme työntekijän ja työyhteisön resilienssiä tukevia tekijöitä.

Lastensuojelun asiakkaana 5 op
Tarkastelemme lastensuojelun asiakkuutta osallisuuden ja asiakaskokemuksen näkökulmista. 
Perehdymme työotteisiin ja menetelmiin, jotka tukevat asiakkaan motivoitumista työskentelyyn erilaisissa lastensuojelun asiakastilanteissa.

Lastensuojelun avohuolto ja tehostettu perhetyö 5 op
Tutustumme avohuollon ja tehostetun perhetyön ajankohtaisiin toimintatapoihin, periaatteisiin ja menetelmiin vaikuttavuuden näkökulmasta. 
Perehdymme tuen tarpeen arviointiin monitoimijaisen ja suunnitelmallisen työskentelyn näkökulmista. 

Syksy 2025:

Työskentely lastensuojelun sijaishuollossa 5 op
Tarkastelemme suhdeperustaista eettisesti kestävää ja vaikuttavaa sijaishuollon työtä. 
Tutustumme sijaishuollon erilaisiin työorientaatioihin. 
Vahvistamme ymmärrystä sijaishuollon lainsäädännöstä.

Haastavat asiakastilanteet 5 op
Rakennamme tiedollisia ja toiminnallisia valmiuksia erilaisiin haastaviin lastensuojelun asiakastilanteisiin ja niiden ehkäisyyn. 
Tarkastelemme aihetta myös ajassa ilmenevien uusien asiakastilanteiden näkökulmista.

Uudistuva lastensuojelu 5 op
Laajennamme tietopohjaa kehittämistyön mahdollisuuksista lastensuojelun eri toimintaympäristöissä. 
Tutustumme konkreettisiin kehittämistyön työkaluihin. 
Tarkastelemme lastensuojelun innovatiivista ja kokeilevaa kehittämistä suomalaisin ja kansainvälisin esimerkein. 
 

Yksi 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä. Osaajakoulutuksen työmäärä on siten kokonaisuudessaan n. 800 tuntia, eli n. 100 työpäivää.

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää