Ajankohta: 1.9.2023-31.12.2024, aloitusinfo 1.9.2023 Teamsissa klo 14–17

Koulutuspaikka: Verkko-opinnot sisältäen pääsääntöisesti itsenäistä opiskelua, pienryhmätyöskentelyä, verkkoluentoja ja etätapaamisia.
Laajuus ja opintojen taso: 30 opintopistettä (op), AMK
Paikkamäärä: 60
Kohderyhmä: Sosionomin (AMK) tutkinnon suorittaneet, jotka haluavat täydentää osaamistaan mediataidot sosiaalialan kasvatus- ja ohjaustyössä osaajana. Koulutus on tarkoitettu myös kaikille muille aiheesta kiinnostuneille.
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettajat: Harri Mäkinen ja Osku Kiri

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua avoimen AMK:n opintoihin!

Katso myös YouTube-videoesittely koulutuskokonaisuudesta!

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sosionomi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen / Täydentävä osaaminen / Vapaasti valittavat 
Ilmoittautuminen päättyy: 13.8.2023. 
Hinta: 360 € (12 €/op), laskutus kolmessa erässä aina lukukausien alussa (elokuussa, tammikuussa ja elokuussa). Osaajakoulutuksen hintaan ei ole mahdollista saada alennusta/hyvitystä sen perusteella, että opiskelija on aiemmin suorittanut kokonaisuuteen sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja Xamkissa. Aiemmin suoritetut opintojaksot voidaan kuitenkin hyväksilukea osaksi osaajakoulutusta, jolloin niitä ei tarvitse suorittaa enää uudelleen. Osaajakoulutuksen hintaan ei sisälly muita avoimen AMK:n koulutuksia. Lisätietoa maksuperusteista löydät täällä

Mikä on osaajakoulutus?

Osaajakoulutukset ovat ammattikorkeakoulututkinnon erityisosaamisen kokonaisuuksia. Koulutuksen tuottama erityisosaaminen vastaa työelämän osaamistarvetta tai -vajetta.

 • Opiskelu ei johda tutkintoon, mutta saat koulutuksesta todistuksen.
 • Osaajakoulutuksen opintoja voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, jos joskus tulet opiskelemaan tutkintoa Xamkiin.
 • Koulutusten laajuus on 30 opintopistettä. Yksi 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä.Osaajakoulutuksen työmäärä on siten kokonaisuudessaan n. 800 tuntia eli noin 100 työpäivää.

Työskenteletkö sosiaalialan kasvatus- ja ohjaustehtävissä? Kohtaatko työssäsi mediakasvatukseen ja mediataitoihin liittyviä kysymyksiä? Oletko huolestunut asiakkaittesi kyvystä selviytyä nyky-yhteiskunnassa? Mitä pitäisi ajatella lisääntyneestä digitaalisesta pelaamisesta? Mihin tarvitaan kriittisen ajattelun taitoja? Mitä minun tulisi tietää sosiaalisesta mediasta ja pitäisikö minunkin olla siellä? Millainen on oma suhteesi mediaan? Oletko laitteiden parissa pelkästään vastaanottaja vai osaatko itsekin tuottaa sisältöjä?

Toteutus:
Mediataidot sosiaalialan kasvatus- ja ohjaustyössä 30 op -osaajakoulutus toteutetaan verkko-opintoina. Opiskelutapoina ovat mm. verkkoluennot, etätapaamiset ryhmän kanssa, itsenäinen opiskelu, pienryhmätyöskentely, aikataulutetut yksilö- ja ryhmätehtävät, mahdolliset ennakkotehtävät, itseopiskeltava kirjallinen materiaali sekä verkossa käytävät keskustelut.

Koulutuksen tavoitteena on antaa sosiaalialalla työskenteleville valmiudet tunnistaa ja ymmärtää niitä haasteita ja tarpeita, joiden keskellä medioituneessa ja digitalisoituneessa maailmassa eri asiakasryhmät elävät. Koulutus auttaa sinua hyödyntämään positiivisesti mediakasvatuksen menetelmiä ja välineitä osana omaa työtäsi. Koulutus vahvistaa osallistujien osaamista heidän kasvatus- ja ohjaustehtävissään digitalisoituneessa toimintaympäristössä.

Koulutukseen sisältyy kuusi opintojaksoa. Osallistujamäärästä riippuen jokainen opintojako toteutetaan A-, B- ja C -pienryhmissä.

 

1. Lukukausi, syksy 2023

Johdatus mediakasvatukseen, 5 op

 • Sisältö: Opintojaksolla perehdyt mediakasvatuksen teoreettiseen perustaan, käsitteisiin ja määritelmiin.
 • Tavoitteet: Opintojakson suoritettua sinulla on näkemys mediakasvatuksen tavoitteista, menetelmistä ja toimintaympäristöstä. Lisäksi sinulla on valmiudet tarkastella kriittisesti omaa mediasuhdettasi.
 • Toteutus: Itsenäisinä verkko-opintoina. Opintojakson aloitus ja päätös ovat aikaan sidottuja, kaikille yhteisiä verkkotapaamisia. Opintojakso koostuu teematehtävistä, joiden palautukset opiskelija julkaisee omalla verkkoalustallaan. Opintojakson aikana opettajat kommentoivat opiskelijoiden tehtävänpalautuksia kirjallisesti.

Aikataulut:

 • Ajankohta 1.9.–10.11.2023 
 • Aloitusinfo 1.9. koko opintokokonaisuuden infon yhteydessä 
 • Maanantai 9.10. klo 17–19 mediasuhdekirjoitelmien yhteinen käsittely (Teams) 
 • Perjantai 10.11. Klo 15–16 opintojakson yhteinen päätös (Teams) Läsnäolo Teams-tapaamisissa suotavaa, mutta tapaamiset tallennetaan. 

Mediatuotanto, 5 op

 • Sisältö: Opintojaksolla perehdyt mediatuotantoon mediakasvatuksen menetelmänä.
 • Tavoitteet: Opintojakson suoritettua kykenet suunnittelemaan, käsikirjoittamaan ja tuottamaan lyhyen audiovisuaalisen tai audiojulkaisun halutun sanoman viestittämiseksi.
 • Toteutus: Aikaan sidottujen verkkotapaamisten ja itsenäisen opiskelun vuorottelu. Aikaan sidottuja verkkotapaamisia on noin kerran kuukaudessa, opintojakson alkuvaiheessa useamminkin.

Aikataulut:

 • Ajankohta: 30.10.–15.12.2023 Teams-tapaamiset: 
 • Aloitus maanantai 30.10. Klo 15–18 
 • Aihetapaaminen: tiistai 7.11. klo 15–17 (ryhmä A), klo 17.15–19.15 (ryhmä B) ja keskiviikko 8.11. klo 15–17 (ryhmä C) 
 • Tuotantotyön mahdollisuudet: tiistai 14.11. Klo 15–18 
 • Tuotantojen esitykset: maanantai 11.12. Klo 15–18 (ryhmä A), tiistai 12.12. Klo 15–18 (ryhmä B) ja 13.12. Klo 15–18 (ryhmä C)

2. Lukukausi, kevät 2024 

Media-analyysi ja kriittinen ajattelu, 5 op

 • Sisältö: Opintojaksolla perehdyt mediatuotteiden analyysiin mediakasvatuksen menetelmänä.
 • Tavoitteet: Opintojakson suoritettua sinulla on käsitys siitä, mitä kriittinen ajattelu on ja miksi se on mediakasvatuksen keskiössä.
 • Toteutus: Aikaan sidottujen verkkotapaamisten ja itsenäisen opiskelun vuorottelu. Opintojakso sisältää sykleittäin vaihtuvaa luettavaa materiaalia.

Aikataulut:

 • Ajankohta 8.1.-26.3.2024
 • Aloitustapaaminen maanantai 8.1.2024 klo 15–18 (kaikille) 
 • Median vaikutukset: 29.1. klo 15–18 ryhmä A, 30.1. klo 15–18 ryhmä B ja 31.1. klo 15–18 ryhmä C 
 • Media-analyysi ja kriittinen ajattelu: 19.2. klo 15–18 ryhmä A, 20.2. klo 15–18 ryhmä B ja 21.2. klo 15–18 ryhmä C 
 • Digitaalinen vanhemmuus: 11.3. klo 15–18 ryhmä A, 12.3. klo 15–18 ryhmä B ja 13.3. klo 15–18 ryhmä C 
 • Diginatiivimyytti ja digitaalinen kuilu: 26.3. klo 15–18 (kaikille) 

Johdatus pelikasvatukseen, 5 op

 • Sisältö: Opintojaksolla perehdyt digitaaliseen pelaamiseen yhteiskunnallisena ilmiönä, digitaalisen pelaamisen käsitteisiin ja määritelmiin.
 • Tavoitteet: Opintojakson suoritettua sinulla on käsitys digitaalisen pelaamisen erilaisista funktioista. Kykenet myös tarkastelemaan kriittisesti digitaalista pelaamista. Opintojaksolla perehdyt digitaaliseen pelaamiseen myös oman toiminnan kautta.
 • Toteutus: Aikaan sidottujen verkkotapaamisten ja itsenäisen opiskelun vuorottelu. Opintojakso sisältää opiskelijan omaa pelaamista itse valitsemallaan digitaalisella välineellä (tietokone, pelikonsoli, mobiililaite).

Aikataulut:

 • Ajankohta: 18.3.-23.5.2024
 • Aloitusinfo: maanantai 18.3. klo 15–18  
 • Toinen tapaaminen: maanantai 15.4. klo 15–18 
 • Kolmas tapaaminen: maanantai 29.4. klo 15–18 
 • Neljäs tapaaminen: tiistai 7.5. klo 15–18 
 • Viides tapaaminen: torstai 23.5. klo 15–18 

3. Lukukausi, syksy 2024

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on soveltaa muilla opintojaksoilla opittua käytäntöön ja omaan toimintaan esimerkiksi omalla työpaikalla.
Toteutus: Suunnitellaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti.

Lisätiedot: Opiskelija voi aloittaa projektityön opintojakson jo ensimmäisen lukukauden aikana ja työstää projektisuunnitelmaa ja toteutusta muiden opintojaksojen rinnalla. 

Projektityön suunnittelu ja suunnittelun ohjaus 5 op

 • Opintojakson myötä tunnet projektityön vaiheet ja osaat laatia projektisuunnitelman.
 • Osaat hyödyntää mediakasvatuksen teoriaperustaa projektin tavoitteiden ja toteutuksen suunnittelussa.

Projektityön toteutus ja arviointi 5 op

 • Opintojakson myötä osaat toteuttaa suunnittelemasi mediakasvatusprojektin käytännön työelämäkontekstissa (esimerkiksi oma työpaikkasi).
 • Osaat arvioida ja reflektoida toteutusta suunnitelmasi tavoitteiden mukaisesti. Osaat myös arvioida itseäsi mediakasvatustoimijana käytännön työtehtävissä. Hyödynnät raportoinnissa reflektoinnin perustana myös mediakasvatuksen teoreettista tutkimustietoa.

Aikataulut:

 • Kaikille yhteinen info: maanantai 20.11.2023 Klo 15–17 
 • Aloitusinfon jälkeen jokainen opiskelija suunnittelee itse projektinsa aikataulun ja vaiheistuksen, jonka hyväksyttää opettajilla. 
 • Päättöseminaari: kerran lukukaudessa keväällä 2024 ja syksyllä 2024. Ensimmäinen päättöseminaari 30.5. klo 12–18. Aika täsmentyy, kun seminaariosallistujien määrä on tiedossa.

Lisätietoja koulutuksesta ja koulutuksen sisällöstä:
Koulutusvastaavat Harri Mäkinen ja Osku Kiri, etunimi.sukunimi@xamk.fi

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta: Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 044 702 8342/ Niina Nikkola

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää