Ajankohta: 2.5.-31.8.2023
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 100
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: – 
Opettaja: Anne Ulmanen
 
Väyläopinnot ammattiin opiskeleville: Suosittelemme tätä opintojaksoa väyläopintoihin lähihoitajasta sairaanhoitajaksi (AMK).

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 16.4.2023
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet:

 • Osaat arvioida kriisi- ja traumalähtöisesti asiakkaan haasteellista elämäntilannetta ja kohtaat asiakkaan ymmärtäen hänen elämäntarinaansa.
 • Osaat tunnistaa asiakkaan psykiatrisen sairauden oireita, arvioida hänen toimintakykyään sekä hoidon ja kuntoutuksen tarvetta.
 • Osaat keskeisiä mielenterveys-ja päihdehoitotyön puheeksiottamisen menetelmiä ja hoitotyön toimintoja.

Sisältö:

 • Miten tunnistat asiakkaan kriisin vaiheet?
 • Miten autat asiakasta kriisin eri vaiheissa?
 • Miten tunnistat traumatisoitumisen asiakkaan elämäntarinasta?
 • Miten kohtaat mielenterveys- ja päihdeasiakkaan?
 • Mitkä ovat yleisimpien psykiatristen sairauksien oireet ja vaikutukset toimintakykyyn?
 • Miten arvioit asiakkaan hoidon ja kuntoutuksen tarvetta?
 • Millaisia hoitotyön menetelmiä käytät asiakkaan hoidossa ja kuntoutuksessa?

Toteutus:
Opintojakso sisältää itsenäisiä tehtäviä, aikatauluttamattomia verkkokeskusteluja ja Learnissa tehtävän loppukokeen. Kaikki kurssimateriaalit ja tehtävät on tarkoitettu syväoppimisen tueksi. Tehtävät arvioidaan asteikolla täydennettävä-hyväksytty ja kurssin arvosana muodostuu loppukokeesta. Kokeen voi uusia kaksi kertaa, mutta sitä ei voi korottaa. Kokeen tekemiseen käytettävästä ajasta ja ylimääräisistä suorituskerroista voidaan sopia tarvittaessa yksilöllisesti. Opiskelija voi aikatauluttaa tehtävien tekemisen yksilöllisesti kurssin aukiolon ajalle.
Työpajatehtävä on väljästi aikataulutettu. 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.
 
Toteutuksen osat: 

 • Kriisi- ja väkivaltatyö 2op
 • Psykiatria ja päihdelääketiede 1op
 • Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 1op
 • Hoitosuhdetyöskentely 1op

Opiskelumateriaali:

 • Hämäläinen K, Kanerva A, Kuhanen C, Seuri T & Schubert C. 2017. Mielenterveyshoito-työ. Helsinki: Sanoma Pro.
 • Lönnqvist J., Henriksson M & Marttunen M. 2017 Psykiatria. Duodecim.
 • Psykiatrian Käypä hoito –suositukset
 • Päihdelääketieteen Käypä hoito -suositukset
 • Lastenpsykiatrian Käypä hoito –suositukset
 • Partanen A, Holmberg J, Inkinen M, Kurki M & Salo-Chydenius S. 2015. Päihdehoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro.
 • Ahola T & Ahola M. 2016. Väkivallasta turvallisuuteen. Helsinki: Bookwell Oy.
 • Flinck A, Kälvinmäki J, Leppäkoski P & Paavilainen E. 2013.
 • Toimintaohje perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa kohdanneiden ja tehneiden hoitotilanteissa. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110832/TOIMINTAOHJE%20%20liitteet.pdf?sequen ce=2&isAllowed=y

Muu opintojaksolla Learnissa ilmoitettu materiaali.

Arviointi: 
Verkkotehtävien hyväksytty suorittaminen
Learnkoe 1-5
 
Arviointiasteikko:
1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää