Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta.
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 2 opintopistettä
Paikkamäärä: 200
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettaja: Psykologi, PsM Mari Sarjanen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

 

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 17.12.2023. Tässä nonstop-aloituksena alkavassa koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä. Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. Ilmoittautuminen on sitova.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuasi osaat motivoivan haastattelun perusperiaatteita ja menetelmiä, kuten:

  • empaattisen, luottamuksellisen vuorovaikutuksen rakentumista
  • korjausrefleksin välttämistä
  • avoimien kysymysten esittämistä
  • heijastavaa kuuntelua
  • asiakkaan muutospuheen esiin saamista
  • asiakkaan muutossuunnitelman ja tavoitteiden tekemistä
  • muutosta vastustavan asiakkaan kohtaamista

Sisältö:
Motivoiva haastattelu on asiakkaan ja ammattilaisen väliseen yhteistyöhön perustuva vuorovaikutusmenetelmä, jolla pyritään vahvistamaan asiakkaan omaa motivaatiota muutokseen. Keskeistä on asiakkaan omien arvojen, tavoitteiden, voimavarojen ja autonomian kunnioittaminen empaattisella ja asiakkaan muutoskykyä vahvistavalla vuorovaikutustavalla. Motivoivaa haastattelua voi hyödyntää laajalti terveydenhuollon neuvonta- ja ohjaustilanteissa, kuten terveyden edistämisessä, elintapamuutoksissa, pitkäaikaissairauksien hoitoon sitoutumisessa ja riippuvuuksien hoidossa.

Opintojakson sisältönä on motivoivan haastattelun teoriaosuus, perusperiaatteet ja -menetelmät. Koulutuksesta saadaan konkreettisia menetelmiä vuorovaikutustilanteisiin.

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Voit suorittaa opintojakson täysin omaan tahtiin. Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä, eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja.

Opintojaksoon sisältyy motivoivan haastattelun harjoittelu ja siihen sisältyvä oppimistehtävä. Oppimistehtävän suorittamisella opiskelija osoittaa, että hän on omaksunut motivoivan haastattelun keskeisiä käsitteitä ja harjoitellut haastattelemista. Opintojakson alustalla on saatavilla manuaali Motivational Interviewing Training New Trainers Manual, johon opiskelija perehtyy soveltuvin osin. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus osallistua kerran kuukaudessa Teams-etäyhteydellä toteutettaviin ohjauskeskusteluihin.

Arviointiasteikko:
Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 340 8124/ Petra Turtiainen

Tämän koulutuksen pääset aloittamaan viikon sisällä ilmoittautumisesta (nk. nonstop-aloitus). Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. 

Jos et pääse osallistumaan koulutukseen, olethan ystävällinen ja ilmoitat tästä sähköpostitse(avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää