Edeltävyysehto***: sairaanhoitaja (AMK).
HUOM! Tutkintotodistus tulee liittää mukaan ilmoittautumislomakkeelle.  

Laajuus: 30 op avoimen AMK:n opintoja, yhteensä kuitenkin 60 opintopistettä, 1 lukuvuosi, monimuoto-opinnot 
Ajankohta: 21.8.2023 – 31.7.2024
Koulutuspaikka: Xamk, Kotkan kampus, Pääskysentie 1, Kotka

Edeltävyysehto: sairaanhoitaja (AMK)
Suositeltavaa on, että koulutukseen osallistuvalla on työkokemusta sairaalan sisäisestä akuuttihoidosta. Jos työkokemussuositus ei täyty, niin tutkinto-opiskelijaksi pääsyn jälkeen opiskelija suorittaa erillisen 4 viikon harjoittelun sairaalan sisäisessä akuuttihoidossa. 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: ensihoitaja (AMK) 

Ilmoittautumisaika:Ilmoittautumislomake avautuu 22.3.2022 klo 9. Ilmoittautuminen on avoinna 22.3.-2.4.2023  

Paikkamäärä: 30

Hinta: 175,00 / lukukausi, yhteensä 350,00 / vuosi, laskutus lukukausittain. Lisätietoa maksuista löydät täältä. Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Huomaathan, että Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin. 

 

Tavoitteet:
Koulutuksen tavoitteena on suorittaa vaadittava määrä ensihoitajan opintoja avoimen AMK:n opiskelijana (vähintään 30 opintopistettä), jonka jälkeen opiskelija voi hakeutua Avoimen väylän haussa Xamkin tutkinto-opiskelijaksi ja valmistua ensihoitajaksi. Koko tutkinnon laajuus on 60 op. 

Sisältö: 
Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ensihoitajakoulutuksen opetussuunnitelman mukaiset. Koulutus koostuu teoriaopinnoista ja harjoittelusta. Kaikki teoriaopinnot suoritetaan verkko-opintoina. Lähiopintoina Kotkan kampuksella suoritetaan laboraatio- ja simulaatioharjoittelu. Kliininen harjoittelu suoritetaan omalla paikkakunnalla. 

Verkko-opiskelussa teoriaopinnot toteutetaan kokonaan verkossa. Verkossa opiskelu vaatii sinulta vahvaa motivaatiota, aktiivisuutta ja itsenäistä työskentelyä. Opiskelet Moodle, AC ja Teams oppimisympäristöissä opettajan ohjauksessa, itsenäisesti sekä pienryhmissä. Verkko-opiskelu on verrattavissa lähiopetuksen työmäärään. 

Lähiopintoja on yhteensä 23 päivää, jotka toteutetaan laboraatio- ja simulaatioharjoituksina pienryhmissä. 

Kliinistä harjoittelua työelämässä on yhteensä 15 viikkoa. 

Rokotuksista: 

Hakijan on tärkeää ottaa huomioon, että Tartuntatautilain (1227/2016) § 48 mukaan kaikilta sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilta vaaditaan rokotussuoja tarttuvia tauteja vastaan. Tämä edellyttää myös kausi-influenssarokotusten ottamista vuosittain. 

Mikäli opiskelijalla ei ole esittää todistusta omasta suojastaan tai hän kieltäytyy ottamasta rokotuksia, se estää opintoihin kuuluvan ohjatun harjoittelun suorittamisen useimmissa sosiaali- ja terveysalan yksiköissä. Tämä voi tarkoittaa sitä, että opiskelija ei voi suorittaa kaikki tutkintoon kuuluvia pakollisia opintoja eikä valmistua hakukohteena olevaan ammattiin. 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: Jarno Hämäläinen: etunimi.sukunimi@xamk.fi  

Lisätietoja ilmoittautumisesta: avoinamk@xamk.fi tai niina.nikkola@xamk.fi  

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua. 
Muutokset ovat mahdollisia. 

 

Ilmoittautuminen
Opintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.
HUOM! paikkasi on ehdollinen siihen asti kunnes edeltävyydet on tarkistettu!
Opintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Peruutusehdot
Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.
Mikäli et ota paikkaa vastaan, ilmoita siitä välittömästi avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla avoinamk@xamk.fi, tai niina.nikkola@xamk.fi jotta voimme antaa paikkasi seuraavalle.

BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman kannettavan tietokoneen käyttöä. Koulun tarjoamat ohjelmat ovat Windows-yhteensopivia. Lue lisää täältä.

Opiskelujen aikaiset tuet
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. Tukea opiskeluun voi saada myös Työllisyysrahastosta.

Polulta tutkintoon
1. Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset.

2. Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös avoimessa AMKissa suorittamiesi opintopisteiden perusteella kaksi kertaa vuodessa avoimen väylän haussa.

Ilmoittautumisesta ja polkuopinnoista yleisesti
Avoimen AMKin toimisto, Niina Nikkola puh. 044 7028 342, niina.nikkola@xamk.fi.

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Muutokset ovat mahdollisia.

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää