Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson (arvioitu) suoritusaika on 2 kk.
Huom. syksyn ensimmäinen aloitus on 6.8.2024. Viimeinen aloitus on 8.10.2024. Opintojakson toteutus päättyy 8.12.2024.

Huomioithan, että lehtorit eivät anna ohjausta tai arvioi opintosuorituksia pääsääntöisesti 21.12.2024-12.1.2025 välisenä aikana.

Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 3 opintopistettä
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Itsenäisesti suoritettava opintojakso

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Xamkissa
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 6.10.2024. Tässä nonstop-aloituksena alkavassa koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: 15 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova eikä opiskelupaikan maksuton peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan tekemäsi valinnan mukaisesti joko opintojakson hinta tai lukukausimaksu, jota ei palauteta, vaikka keskeyttäisit opinnot.

Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut opintojaksolta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneestä koulutuksesta. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Sopimus on kaksipuolinen oikeustoimi, jolla luodaan oikeuksia ja velvollisuuksia. Sopimusoikeuden opintojakso auttaa ymmärtämään yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita sekä hahmottamaan sopimusosapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia yksilön ja yrityksen näkökulmasta. Opintojaksolla käsitellään asioita, joita me kaikki tarvitsemme oikeuksiemme ja velvollisuuksiemme ymmärtämiseksi – yksilön ja yrityksen tasolla.

Jokainen meistä tekee sopimuksia jatkuvasti myös tietämättään. Mitä esimerkiksi tapahtuu, jos tilattu sähköauto jää saamatta. Kuka on vastuussa vai ei kukaan? Sopimusoikeuden opinnot eivät anna suoraa vastausta tähän kysymykseen, mutta opinnot suorittamalla saat vastaamiseen hyvät valmiudet. 

Tavoitteet:
Opiskelija
hallitsee sopimuksen syntyyn vaikuttavat normit
ymmärtää sopimuksen sitovuuden
tunnistaa sopimuksen suoritushäiriöt
hallitsee sopimuksen päättämisen
tuntee erilaiset sopimustyypit
osaa laatia pienimuotoisen sopimuksen
hallitsee irtaimen kaupan keskeiset periaatteet

Sisältö:
Opintojaksolla käsitellään seuraavat aihealueet:
Yleiset sopimuksiin liittyvät argumentaatioperiaatteet
Sopimuksen syntyminen
Pätemättömyys
Edustaminen
Sopimuksen tulkinta
Sopimusrikkomuksen seuraamukset
Sopimuksen laatiminen
Irtaimen kauppa

Toteutus:
Materiaalin itseopiskelu ja harjoitusten suorittaminen omaan tahtiin.

3 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 80 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Opettajan laatimaa materiaalia.

Oheislukemistona (paperi- tai verkkokirjana) voi käyttää esim.
Sopimusoikeuden perusteet: Ari Saarnilehto (2016 tai uudempi) Alma Talent
Sopimusoikeus; Mika Hemmo (2017) WSOY Pro
Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet: Esko Hoppu, Kari Hoppu (2020 tai vanhempi)

Lainsäädäntö:
Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 13.6.1929/228 (Si 402)
Kauppalaki 27.3.1987/355 (Si 501)
Lisäksi pääpiirteittäin:
Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38, Luvut 1, 3, 4, 5, 6 ja 8 (Yr 501)

Arviointi:
Oppimistehtävät (30 – 50 kpl) käsittelevät opintojakson eri aihealueita .
Oppimistehtävät muodostuvat: kysymyksistä, oikeustapauksista ja (esim. kauppakirjan) laadinnasta.
Suoritustapa on tentti tai arvosteltava harjoitustyö.
Opintojakson arvosana määräytyy tentin/arvosteltavan harjoitustyön perusteella.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, puh. 044 702 8523 / Leena Parviainen

Opintosuoritusrekisterin ote 
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk.  
 

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää