Ajankohta: 26.8.-15.12.2024
Koulutuspaikka: Xamkin Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli.
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 5
Kohderyhmä: Väyläopiskelijat
Edeltävä osaaminen: Matemaattis-luonnontieteelliset perusteet ja Insinöörin matematiikka 1 soveltuvin osin (yhtälöryhmät) tai vastaavat tiedot.
Opettaja: Jyrki Liikanen, jyrki.liikanen@xamk.fi
 
Väyläopiskelija:Tämä opintojakso kuuluu väylä Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka -opintoihin.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 4.8.2024
Hinta: 15 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova eikä opiskelupaikan maksuton peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan hinnastomme mukainen maksu, jota ei palauteta, vaikka keskeyttäisit opinnot.  

Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut opintojaksolta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneestä koulutuksesta. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

  • Osaat ratkaista virtapiirien suureita erilaisia ratkaisumenetelmiä soveltaen.
  • Osaat valita virtapiirin ratkaisumenetelmistä tilanteeseen sopivimman.

Sisältö:

  • Mitkä ovat sähkötekniikan suureet?
  • Miten Kirchoffin lakeja sovelletaan virtapiirin ratkaisemiseksi?
  • Miten virtapiirejä simuloidaan?
  • Mitkä ovat ideaalisen virtapiirin ja todellisen virtapiirin erot?
  • Miten ratkaiset virtapiirien matemaattiset lausekkeet tietokoneohjelmia tai laskimia käyttäen?

Tasavirtapiirit -opintojakso antaa valmiudet kaikkiin muihin sähkötekniikan kursseihin, missä tarvitaan sähköisten suureiden laskentaa.

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan lähiopetuksessa Xamkin Mikkelin kampuksella. Tarkemmat tiedot tuntien ajankohdista ilmoitetaan myöhemmin.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Harjoitustehtävät tulee palauttaan sovittuihin määräaikoihin mennessä. Palautusajat määritellään kurssin aikana.

Arviointi:
Opiskelija osaa
a) käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
c) hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
e) käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita

Arviointiperusteena on tentti tai tentit sekä palautettavat harjoitustehtävät.

Arviointiasteikko:
1 – 5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, puh.050 340 7160 / Janika Korento

Opintosuoritusrekisterin ote 
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk.  

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää