Ajankohta: 26.8.2024 – 31.5.2025. Aloitusinfo järjestetään Teamsin välityksellä 26.8.2024 klo 16.00 alkaen.

HUOM! Ilmoittautuminen vuonna 2024 alkaviin Xamk Pulsen koulutuksiin on sitova. Opiskelupaikkaa ei voi perua maksuttomasti, jos koulutuksen aloitus on 1.1.2024 tai sen jälkeen.

Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus ja opintojen taso: 30 opintopistettä, ylempi AMK
Paikkamäärä: 40
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä.
Opettajat: Kirsi Jurvanen, Heli Manninen, Anssi Jääskeläinen

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamk Pulsen avoimen AMK:n koulutuksiin.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (YAMK), Tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen/Täydentävä osaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 4.8.2024
Hinta: 360 € (12 €/op), laskutus kahdessa erässä (á 180 €) aina lukukausien alussa (tammi-helmikuussa ja elo-syyskuussa). Osaajakoulutuksen hintaan ei ole mahdollista saada alennusta/hyvitystä sen perusteella, että opiskelija on aiemmin suorittanut kokonaisuuteen sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja Xamkissa. Aiemmin suoritetut opintojaksot voidaan kuitenkin hyväksilukea osaksi osaajakoulutusta, jolloin niitä ei tarvitse suorittaa enää uudelleen. Osaajakoulutuksen hintaan ei sisälly muita avoimen AMK:n koulutuksia. Lisätietoa maksuperusteista löydät täällä.

Mikä on osaajakoulutus?
Osaajakoulutukset ovat ammattikorkeakoulututkinnon erityisosaamisen kokonaisuuksia. Koulutuksen tuottama erityisosaaminen vastaa työelämän osaamistarvetta tai -vajetta.

 • Opiskelu ei johda tutkintoon, mutta saat koulutuksesta todistuksen.
 • Osaajakoulutuksen opintoja voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, jos joskus tulet opiskelemaan tutkintoa Xamkiin.
 • Koulutusten laajuus on 30 opintopistettä eli n. 800 tuntia opiskelijan työtä (n. 100 opiskelupäivää).

Tieto ja sen onnistunut hallinta ovat organisaation keskeisiä menestystekijöitä.  Tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin osaajana ymmärrät tiedonhallintaa osana organisaation toimintaa. Osaat mallintaa organisaation prosesseja sekä niissä tarvittavaa tietoa. Osaat kehittää organisaation tiedonhallintaa kohti sähköistä arkistointia. Lisäksi tunnet tietojärjestelmien hankintoihin liittyviä kokonaiskehittämisen kysymyksiä.  

Tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin osaaja -koulutus on suunnattu esimerkiksi niille, jotka ovat mukana suunnittelemassa ja kehittämässä organisaationsa tiedonhallintaa kohti sähköistä arkistointia. Koulutus antaa käytännönläheistä tietoa tiedonhallinnan kehittämistyössä tarvittavista osa-alueista unohtamatta aiheeseen liittyvää vahvaa teoriataustaa. Koulutuksen suoritettuaan opiskelija pystyy toimimaan organisaatiossaan tiedonhallinnan suunnittelun ja kehittämisen asiantuntijana.   

Koulutuksessa käsitellään jonkin verran julkishallinnon tiedonhallintaan liittyvää lainsäädäntöä ja käytänteitä, mutta koulutus soveltuu kaikille sektoreille.  
 

Koulutuksen sisältö:

Tiedonhallinnan kehittäminen, 5 op, 26.8.-27.10.2024

 • Mitkä ovat tiedonhallintaan liittyvät keskeiset käsitteet ja niiden merkitys?
 • Mitkä ovat tiedonhallinnan kehittämisen keskeiset haasteet ja miten niitä voidaan tunnistaa?
 • Mikä on kokonaisarkkitehtuuri? Minkälaisia menetelmiä voidaan soveltaa organisaatioiden tiedonhallinnan kehittämisessä?
 • Opintojaksoon kuuluu lyhyt johdantoluento sekä erillisiä ohjaustunteja.
 • Opetusta järjestetään seuraavina ajankohtina Teamsin välityksellä: la 31.8. klo 9-14.45 sekä la 14.9. klo 9-13.
   

Tiedon mallintaminen, 5 op, 1.9.-8.12.2024

 • Mitkä käsitteet liittyvät tiedon mallintamiseen ja visualisoimiseen?
 • Mitkä ovat tiedon mallintamisen ja visualisoinnin vaiheet ja perusperiaatteet?
 • Mitkä menetelmät ja välineet soveltuvat tiedon mallintamiseen ja visualisoimiseen?
 • Opintojakso on itsenäisesti suoritettava verkkokurssi.

Prosessit ja tiedonhallinta, 5 op, 28.10.-31.12.2024

 • Mikä on prosessi?
 • Mikä on tietovirta?
 • Miten prosesseja ja tietovirtoja kuvataan, kehitetään ja ohjataan?
 • Minkälaisia kuvausvälineitä on saatavilla?
 • Opintojaksoon kuuluu lyhyt johdantoluento sekä erillisiä ohjaustunteja.
 • Opetusta järjestetään seuraavina ajankohtina Teamsin välityksellä: la 9.11. klo 9-14.45 sekä la 23.11. klo 9-13. Lisäksi voidaan erikseen sovittavana ajankohtana järjestää vapaaehtoista prosessikuvaukseen tarkoitetun sovelluksen käytön ohjausta sekä vapaaehtoisia harjoitustyön ohjaustunteja. 

Tiedon elinkaaren hallinta, 5 op, 13.1.-2.3.2025

 • Mitkä ovat tiedon elinkaaren vaiheet?
 • Miten laaditaan tiedonohjaussuunnitelma?
 • Mitkä säädökset, standardit ja suositukset vaikuttavat tiedonohjauksen suunnitteluun ja kehittämiseen?
 • Opintojaksoon kuuluu lyhyt johdantoluento sekä erillisiä ohjaustunteja.
 • Opetusta järjestetään seuraavina ajankohtina Teamsin välityksellä: la 18.1. klo 9 -14.45 sekä la 25.1. klo 9-13 (työpaja). Lisäksi voidaan erikseen sovittavana ajankohtana järjestää vapaaehtoisia harjoitustyön ohjaustunteja.

Sähköinen arkistointi ja pitkäaikaissäilyttäminen, 5 op 3.3.-31.5.2025

 • Minkälaisia asioita on huomioitava sähköistä pitkäaikaissäilytystä suunniteltaessa?
 • Mitkä normit, standardit ja suositukset ojaavat sähköistä arkistointia?
 • Mitä haasteita liittyy sähköiseen säilyttämiseen?
 • Millä kriteereillä varmistat digitoinnnin laadun?
 • Opintojaksoon kuuluu kaksi noin 90min luentoa ja tarpeen mukaan sovittavia interaktiivisia kyselytunteja. Ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Tietojärjestelmien hankinta ja käyttöönotto, 5 op 13.1.-31.5.2025

 • Mitkä ovat tietojärjestelmähankinnan vaiheet ja siihen osallistuvien roolit?
 • Mikä on vaatimusmäärittely ja miten se voidaan laatia?
 • Mitä erilaisia hankintatapoja on ja miten niitä voidaan soveltaa?
 • Mitä käyttöönottoprojektin suunnittelussa täytyy huomioida?
 • Opintojakso on itsenäisesti suoritettava verkkokurssi.
   

Osaajakoulutuksen aloitusinfo järjestetään Teamsin välityksellä 26.8.2024 klo 16.00 alkaen.

Toteutus:
Osassa koulutuksen opintojaksoista on verkossa toteutettavaa (Teams/Zoom) kontaktiopetusta ja osa on itsenäisesti suoritettavia verkko-opintoja. Kontaktiopetus järjestetään perjantai-iltaisin ja/tai lauantaisin eikä verkkotapaamisia pääsääntöisesti tallenneta. Koulutuksen aikana järjestetään säännöllisesti ohjaustunteja verkossa (Teams/Zoom), jolloin opiskeluun ja tehtäviin saa ohjausta.

Opetukseen osallistuminen on vapaaehtoista, opintojaksot on mahdollista suorittaa verkkoaineistojen perusteella. Osallistuminen on kuitenkin suositeltavaa, sillä luento-opetus täydentää verkko-oppimisympäristön aineistoja. 

Osallistuminen ensimmäisiin tapaamisiin ma 26.8. klo 16 alkaen (ennen opintojen aloitusta –info) sekä lauantaina 31.8.2024 klo 9–14.45 on erittäin suositeltavaa, sillä silloin käydään läpi paljon opintojen suorittamiseen liittyviä asioita. 

Yksi 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä. Osaajakoulutuksen työmäärä on siten kokonaisuudessaan n. 800 tuntia, eli n. 100 työpäivää.

Huomioithan, että osalla opintojaksoista voidaan edellyttää sovelluksien asentamista omalle koneelle, jolloin käytössä tulisi olla BYOD-ohjeiden mukainen laite (esim. Chromebook ei sovellu) sekä oikeudet asentaa laitteelle sovelluksia. Lisätietoja BYOD – Bring Your Own Device – Xamk.

Opiskelumateriaali:
Opettajat määrittävät materiaalin, useimmat löytyvät e-kirjoina tai opettajan valmiiksi kokoamana materiaalina verkko-oppimisalustalta.

Arviointi:
Opintojaksojen arviointiasteikko on hyväksytty/hylätty tai arvosana 1–5. 
Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan opintojakson verkko-oppimisalustalla.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 340 7160 / Janika Korento

HUOM! Ilmoittautuminen vuonna 2024 alkaviin Xamk Pulsen koulutuksiin on sitova. Opiskelupaikkaa ei voi perua maksuttomasti, jos koulutuksen aloitus on 1.1.2024 tai sen jälkeen.

Ilmoittautumisen voi perua sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi), mutta koulutuksen ensimmäisen lukukauden maksut laskutetaan aina. Mikäli opiskelija keskeyttää opinnot, häneltä laskutetaan kuluvan lukukauden maksut. Keskeyttämistä seuraavien lukukausien maksut peruuntuvat.  

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää