Ajankohta:  Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson keskimääräinen suoritusaika on kaksi kuukautta.

Huomioithan, että Xamkin lehtorit eivät arvioi opintosuorituksia vapaajaksoilla. Kesällä 2024 opintosuorituksia ei arvioida 1.6.-18.8.2024 välisenä aikana.

Tämä opintojakso tulee tarjolle myös syksyllä 2024. Opintojakson ilmoittautuminen aukeaa kesäkuussa. 

Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Kohderyhmä: Opintojakso on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille, eikä se edellytä aiempaa koulutusta aiheesta. Se soveltuu erityisesti sairaanhoitajapohjaisen koulutuksen käyneille ja käyville lääkehoidon osaamisen kertaukseen tai vahvistamiseen

Itsenäisesti suoritettava opintojakso

 

 
 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue:  Vapaasti valittavat opinnot 
Ilmoittautuminen päättyy: 23.6.2024
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin 

Hyvät materiaalit ja oma tahti opiskelussa, vuorotyön ohella ammatillisesta kiinnostuksesta lähdin lukemaan. Vanhan kertaus ja uuden opettelu piristää.

Materiaalit olivat selkeitä ja niitä oli paljon. Aiheiden jälkeiset testit auttoivat kertaamaan opiskeltua asiaa ja niissä kysyttiin mielestäni oleellisia asioita.

-Opiskelijapalautteita 2023-

Tavoitteet:

 • tuntee lääkehoitoa ohjaavat lait ja ohjeistukset
 • huomioi potilasturvallisuuden ja potilasturvallisuusajattelun
 • tietää lääkehoidon toteuttamisen turvalliset toimintamallit

Sisältö:

 • lääkehoitoa ohjaavat lait ja ohjeistukset
 • potilasturvallisuus
 • lääkityn potilaan tarkkailu ja konsultointi
 • työturvallisuus
 • lääkehoidon prosessi
 • kipulääkkeet
 • pkv-lääkkeet
 • lääkehoidon erityispiirteet (iäkkäät, vammaiset, mielenterveyspotilaat)
 • kanylointi ja nestehoidon perusteet
 • lääkehoidon tekninen toteuttaminen (enteraalinen lääkitseminen, lääkkeen antaminen subkutaanisesti, lihaksen sisäisesti, laskimon sisäisesti, epiduraalisesti- ja spinaalisesti)
 • lääkelaskut

Toteutus:
Opintojakso suoritetaan itsenäisesti omaan tahtiin verkossa. Opintojakso sisältää itsenäiseen opiskeluun soveltuvaa teksti- ja videomateriaalia harjoitustehtävineen ja tentteineen.
Aikaa opintojen suorittamiseen kuluu 2 viikosta 2 kuukauteen riippuen opiskelijan lähtötasosta.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ei anna lääkelupia, vaan lääkehoidon toteuttamisesta ja lääkeluvista huolehtii ja vastaa aina työnantaja.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Opiskelu tapahtuu oman aikataulusi mukaisesti. (Huomioi opintojakson päättymispäivämäärä)
Opetus ei sisällä aikaan tai paikkaan sidottu opiskelua.
Opiskelija suorittaa itsenäisesti opintojakson tehtävät.
Tentit ja tehtävät tulee olla suoritettuna ennen opintojakson päättymistä.

Arviointiasteikko:
Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, puh:044 702 8342 Niina Nikkola

Opintosuoritusrekisterin ote
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk.

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää