Ajankohta: 11.9.-31.12.2023
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 15
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: ei vaadita
Opettajat: Xamkin lehtorit

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tutkinnot
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 3.9.2023
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

 • Osaat kuvata tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä ja niiden roolia tuotteiden, toiminnan ja organisaatioiden kehittämisessä.
 • Osaat hyödyntää tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä tuotteiden, toiminnan ja organisaatioiden kehittämisessä.

Sisältö:

 • Miten tulevaisuutta voidaan tutkia ja miksi sitä tutkitaan?
 • Millaisia menetelmiä tulevaisuuden tutkimukseen liittyy?
 • Miten menetelmiä voidaan hyödyntää kehittämisessä?

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Opiskelija voi suorittaa opintojakson oman aikataulunsa mukaan annettujen määräaikojen puitteissa. Opintojakso sisältää tentin ja neljä itsenäistä tehtävää, joiden palautuspäivä on opintojakson päättymispäivään mennessä. Myöhästyneitä ei oteta mukaan arviointiin. 

 • Tehtävä 1: Miten opintojakso palvelee ammatillista kasvuasi?
 • Tehtävä 2. Tulevaisuuden suuret linjat: Referaatti.
 • Tehtävä 3. Tulevaisuuden tutkimuksen perusteet ja menetelmät: Monivalintatehtävä.
 • Tehtävä 4. Alakohtaiset lähestymiset ja näkökulmat: Oman alan aineistoa soveltava tehtävä.

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kaikki neljää tehtävää tulee olla hyväksyttyjä ja palautettu ajallaan. Täydennettäväksi arvioidut tehtävät on täydentämisen jälkeen palautettava annettuun aikatauluun mennessä. Tentin vastauksista vähintään 70 prosenttia on oltava oikein.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:

 • Luentomateriaalit opintojakson Learn-alustalla.
 • Opiskelija myös etsii eri lähteistä tulevaisuuden tutkimukseen liittyvää tietoa.

Arviointi:
Opiskelu painottuu itsenäiseen tiedonhakuun ja oppimiseen tehtävien tekemisen kautta.

Arviointiasteikko:
Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 340 7160 /Janika Korento

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää