Ajankohta: 6.3.-1.5.2023
Koulutuspaikka: Kotkan kampus, Pääskysentie 1, 48220 Kotka
Lähipäivät: 6.3., 27.3., 13.4. sekä 24.4.2023 ( muutokset mahdollisia)
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 50
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettaja: Hannu Salonen
 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: kaikki YAMK-tutkinnot
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: täydentävä osaaminen
Ilmoittautuminen päättyy:  19.2.2023
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä. 

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin

Tavoitteet:

 • osaat kokonaisturvallisuuden käsitteen
 • osaat tunnistaa inhimillisen tekijöiden merkityksen turvallisuuteen
 • osaat systeemilähtöinen turvallisuusajattelun
 • osaat tunnistaa ja arvioida asiakkaisiin, henkilöstöön ja laitteisiin kohdistuvia turvallisuutta uhkaavia tekijöitä sekä riski- ja vaaratilanteita
 • osaat arvioida ja perustella rakennusten ja toimitilojen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä
 • osaat motivoida henkilöstöä tunnistamaan turvallisuusriskejä ja vaaratilanteita ja tiedottamaan niistä
 • osaat kartoittaa turvallisuuteen liittyviä koulutustarpeita, suunnitella ja toteuttaa turvallisuuskoulutusta
 • osaat varmistaa turvallisuusjohtamisen seuranta- ja arviointijärjestelmien toiminnan

Sisältö:

 • mitä kokonaisturvallisuus käsitteenä on
 • mitä Inhimilliset tekijät ja inhimillinen virhe ovat
 • mitä systeemiteoriat ja systeemilähtöinen ajattelu ovat
 • iten tunnistan ja arvioin asiakkaisiin, henkilöstöön ja laitteisiin kohdistuvia turvallisuutta uhkaavia tekijöitä sekä riski- ja vaaratilanteita
 • miten arvioidaan ja perustellaan rakennusten ja toimitilojen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä
 • miten motivoidaan henkilöstöä tunnistamaan turvallisuusriskejä ja vaaratilanteita ja tiedottamaan niistä

Toteutus:
Opiskelumateriaali ilmoitetaan kurssin aloitusinfossa.
Learn-oppimisalustan materiaalit ovat opintojaksolla myös käytössä.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Arviointiasteikko:
1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh.044 702 8342/ Niina Nikkola

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää