Ajankohta: 1.9.-15.12.2023
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 10 op
Paikkamäärä: 35
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: – 
Opettajat: Kirsi Kuusisto ja Katja Komonen, Hanna Ukkola ja Laura Hokkanen

Ilmoittautuminen päättyy: 20.8.2023
Hinta: 120 €. Lisätietoja maksuista täällä. Osaajakoulutuksen opintojaksojen hintaan ei sisälly muita avoimen AMK:n koulutuksia. Tämä opintokokonaisuus laskutetaan erikseen, vaikka olisit lukukausimaksun (175 €) maksaja.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Vaikuttaminen ja vaikuttajaviestintä -opintokokonaisuus (10 op) on osa Kestävän hyvinvoinnin osaaja -koulutuskokonaisuutta (30 op). 

Voit suorittaa osaajakoulutuksesta pelkästään tämän yhden moduulin. Jos haluat suorittaa osaajakoulutuksen kokonaisuudessaan, ilmoittaudu myös kahteen muuhun moduuliin. Kaikki kolme moduulia ovat toteutuksessa 16.1.–31.3.2024, 4.4.–31.8.2024 ja 2.9.–15.12.2024. 

Mitä ovat osaajakoulutukset?
Osaajakoulutukset (laajuus 30 op) ovat ammattikorkeakoulututkinnon erityisosaamisen kokonaisuuksia. Koulutuksen tuottama erityisosaaminen vastaa työelämän osaamistarvetta tai -vajetta.

 • Opiskelu ei johda tutkintoon, mutta saat koulutuksesta todistuksen.
 • Osaajakoulutuksen opintoja voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, jos joskus tulet opiskelemaan tutkintoa Xamkiin.
 • Koulutusten laajuus on 30 opintopistettä eli n. 800 tuntia opiskelijan työtä (n. 100 opiskelupäivää).

Kenelle Kestävän hyvinvoinnin osaaja -koulutus on tarkoitettu?
Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat uutta, ajankohtaista tietoa kestävän hyvinvoinnin periaatteista, kestävän hyvinvoinnin edistämisen menetelmistä sekä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja viestinnästä. Koulutus antaa osallistujille työkaluja siihen, miten kestävää hyvinvointia voi edistää sekä omissa työtehtävissään että arjessaan. Koulutus antaa ajankohtaista ja laaja-alaista osaamista hyvän elämän ja kestävyysajattelun näkökulmiin.

 

Kestävän hyvinvoinnin osaaja -koulutuksen tavoite

Osaajakoulutuksen tavoitteena on syventää ja täydentää kestävän hyvinvoinnin osaamista. Koulutus vahvistaa osallistujien tulevaisuusajattelua sekä antaa valmiuksia ja työvälineitä yksilöiden ja yhteisöjen ohjaamiseen kestävän hyvinvoinnin tavoitteiden suuntaisesti. Lisäksi koulutus antaa valmiuksia organisaatioiden vastuulliseen kehittämiseen sekä kestävyyden ja hyvinvoinnin yhdistämiseen. Osallistujat saavat taitoja vastuullisuus- ja vaikuttajaviestintään.

Kestävän hyvinvoinnin osaaja  ajoitukset

 • Osaajakoulutus on suunniteltu suoritettavaksi vuoden aikana.
 • Osaajakoulutus koostuu kolmesta moduulista á 10 op.
 • Suosittelemme ilmoittautumaan yhteen moduuliin kerrallaan, jotta työmäärä ei muodostu liian suureksi.
 • Kun opiskelija on suorittanut kaikki kolme moduulia (30 op), hän saa todistuksen Kestävän hyvinvoinnin osaaja -koulutuksen suorittamisesta.
 • Yksittäisten moduulien suorittamisesta saa opintosuoritusotteen.
 • Ilmoittautumaan pääsee alla olevista linkeistä.
 • Jokainen moduuli on tarjolla kolme kertaa vuoden aikana: 16.1.–31.3.2024, 4.4.–31.8.2024 ja 2.9.–15.12.2024.

Kestävän hyvinvoinnin osaaja -koulutuksen moduulit ja linkit ilmoittautumisiin

 1. Kestävä hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa (10 op) 
 2. Työkaluja kestävän hyvinvoinnin edistämiseen (10 op) 
 3. Vaikuttaminen ja vaikuttajaviestintä (10 op) 

Jos aiot suorittaa kaikki moduulit, suosittelemme edellä olevaa järjestystä. 

VAIKUTTAMINEN JA VAIKUTTAJAVIESTINTÄ, 10 op

Tämä moduuli tuo osaamista ja ymmärrystä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja viestinnästä sekä taitoja vastuullisuus- ja vaikuttajaviestinnän toteuttamiseen.
 
Kestävä kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi, 5 op
1.9.-15.12.2023

Tavoitteet:

 • Tunnet keskeiset toiminnan vaikuttavuuteen liittyvät käsitteet ja ymmärrät vaikuttavuuden merkityksen toiminnan kehittämisessä.
 • Tunnistat hyvinvointialaan liittyvän vaikuttavuuden arvioinnin erityispiirteet ja ajankohtaiset kysymykset.
 • Tunnet vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointiin liittyvät periaatteet ja menetelmät.
 • Osaat hyödyntää arviointitietoa osana laadukkaan ja tuloksellisen toiminnan kehittämistä.

Sisältö:

 • Mitkä ovat keskeiset toiminnan vaikuttavuuteen liittyvät käsitteet?
 • Mikä merkitys vaikuttavuudella on toiminnan kehittämisessä?
 • Mitkä ovat hyvinvointialan vaikuttavuuden arvioinnin erityispiirteet ja ajankohtaiset kysymykset?
 • Mitkä ovat vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointiin liittyvät periaatteet ja menetelmät?
 • Miten arviointitietoa voidaan hyödyntää toiminnan kehittämisessä?

Toteutus:

Opintojaksolla perehdyt kestävään kehittämiseen ja vaikuttavuuden arviointiin hyvinvointialalla. Otat haltuun vaikuttavuuden arviointiin liittyvän käsitteistön ja perehdyt erilaisiin vaikuttavuuden arviointimenetelmiin. Opintojakso koostuu kuudesta itsenäisesti tehtävästä tehtävästä. Opintojakson kaikki tehtävät tulee olla tehtynä 15.12.2023.

Opiskelumateriaali:

Opiskelumateriaali koostuu kestävää hyvinvointia ja vaikuttavuuden arviointia koskevasta kirjallisesta sekä videomateriaalista. Sähköinen materiaali löytyy Learn-alustalta tehtävänantojen yhteydestä.

Arviointiasteikko: 1-5

Vastuullisuus- ja vaikuttajaviestintä, 5 op
1.9.-15.12.2023
 
Tavoitteet:

 • Tunnet keskeiset käsitteet: vaikuttaminen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, vaikutusten näkyväksi tekeminen, vastuullisuusviestintä, vaikuttajaviestintä, argumentointi.
 • Osaat viestiä vastuullisuudesta vaikuttavasti ja hyödyntää vastuullisuutta kilpailuetuna.
 • Tunnet vastuullisuuden eri osa-alueet ja saavutettavuuden periaatteet viestinnässä.
 • Osaat suunnitella ja toteuttaa vaikuttajaviestintää.

Sisältö:

 • Mitkä ovat vastuullisuus- ja vaikuttajaviestinnän keskeiset käsitteet?
 • Miten viestitään vastuullisuudesta ja hyödynnetään vastuullisuutta kilpailuetuna?
 • Mitkä ovat vastuullisuuden eri osa-alueet ja saavutettavuuden periaatteet viestinnässä?
 • Miten vaikuttajaviestintää toteutetaan?

Toteutus:

Opintojaksolla perehdyt vastuullisuus- ja vaikuttajaviestintään. Otat haltuun teemojen keskeisimmät käsitteet ja osaat käyttää niitä eri tilanteissa. Opit tunnistamaan vastuullisuuden, saavutettavuuden ja mediavaikuttamisen osa-alueita ja osaat suunnitella ja toteuttaa vaikuttajaviestintää.

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Voit suorittaa opintojakson omaan tahtiin. Opintojaksolla toteutetaan vertais- ja itsearviointitehtävä, jonka palautus on 30.11.2023 sekä kolmen arvotun työn vertaisarviointi 1.12.-14.12. välisenä aikana.

Opiskelumateriaali:

Opiskelumateriaali koostuu vastuullisuus- ja vaikuttajaviestinnän monipuolisesta materiaalista, joka sisältää mm. videoluentoja, kirjallisuusaineistoja ja verkkolähteitä. Sähköinen materiaali löytyy opintojakson Learn-alustalta.

Arviointiasteikko: 1-5

Huom! Opintojakso kuuluu Kestävän hyvinvoinnin osaaja, 30 op -kokonaisuuteen. Mikäli olet ilmoittautunut ko. kokonaisuudelle, ei erillistä ilmoittautumista tälle opintojaksolle tarvita.

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää