Ajankohta: 11.9.-30.12.2023
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 20
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei vaadita
Opettaja: Xamkin lehtori 
 
Väyläopinnot ammattiin opiskeleville: Suosittelemme tätä opintojaksoa sekä kaikkien alojen väyläopintoihin että yhteisöpedagogi (AMK) -väyläopintoihin lähihoitajaopiskelijoille sekä kasvatus- ja ohjausalan opiskelijoille.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tutkinnot
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 27.8.2023
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

 • Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
 • Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
 • Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
 • Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
 • Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
 • Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
 • Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö:

 • Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
 • Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
 • Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
 • Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
 • Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
 • Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
 • Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
 • Miten annat rakentavaa palautetta?
 • Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Tämä on itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso, johon kuuluu myös erilaisia oppimistehtäviä ja muutama Teams-luento. Opintojakson aloitusinfon ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Kaikki opiskeluun liittyvät aineistot ovat saatavilla opintojakson Learn-verkko-oppimisympäristössä.

Arviointi:
Viestintätaidot-opintojakso sijoittuu osaamisen alkuvaiheeseen. Tason 3 saavuttanut opiskelija osaa: 

 • etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä, suhtautua tietoon kriittisesti ja hyödyntää sitä eettisesti omassa suullisessa ja kirjallisessa viestinnässään.
 • hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia ja suoriutua niistä aikataulussa.
 • viestiä tarkoituksenmukaisesti ja vuorovaikutteisesti erilaisissa tilanteissa.
 • käyttää keskeisiä opiskelukirjoittamisen malleja ja lähdeviiteohjeita.

Opintojakson arvosana määräytyy tenttien ja arvioitavien tehtävien perusteella.

Arviointiasteikko:
1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 340 7160 /Janika Korento

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää