• Artikkeli
  • Henkilöjuttu
  • Kokemus
  • Uutinen
Artikkeli
Henkilöjuttu
Kokemus
Uutinen

Ensimmäisen toimintavuoden kuulumisia

Niin alkaa Triangelin ensimmäinen toimintavuosi olla paketissa. Kun katsoo taaksepäin kulunutta vuotta täytyy todeta, että huisketta on ollut. Mikäli vuotta summataan lukuina, niin olemme ensimmäisen vuoden aika kohdannut 1269 nuorta, 174 nuoren läheistä ja 950 ammattilaista. Olemme tehneet 35 oppilaitosvierailua ja hankkeelle on suoritettu 135 opintopistettä.  

Ensimmäisen vuoden aikana olemme kohdanneet nuoria opintojen alkaessa startti- ja ryhmäytymispäivissä sekä syventävissä työpajoissa. Olemme vierailleet oppilaitosten oppitunneilla ja keränneet ja kuulleet nuorten ajatuksia läheisiltään toivomasta tuesta.  

Läheisiä on kohdattu läheisten- ja kotiväenilloissa ja saatu heiltä arvokasta tietoa hankkeemme tueksi. Vuoden aikana nuorille ja  läheisille on tehty muutama uusi kokeilu, kuten syksyllä toteutettu Mikamar-ilta ja Suomen Nuoriso-Opistolla toteutettu läheisten ilta. Keväällä olimme Mikkelin lukiolaisten ensimmäisen vuoden opiskelijoiden ja heidän läheistensä kanssa kanssa illan Kalevankankaan laavulla, missä oli toimintaa ja ohjelmaa vanhempien opiskelijoiden järjestämänä. 

Yhteistyöoppilaitokset ja muut ammattilaiset ovat olleet myös merkittävässä roolissa kuluvan vuoden aikana. Olemme pystyneet jakamaan toisillemme arvokasta tietoa ja tulemaan sitä kautta tietoisemmiksi nuorten toiveista ja tarpeista. On ihanaa, että saamme tehdä yhteistyötä niin laajan yhteistyöverkoston kanssa, sillä yhdessä olemme kaikki enemmän.  

Nostaisin ensimmäiseltä vuodelta muutamia tärkeitä onnistumisia. Näistä ensimmäinen on havaintomme ja jo iskulauseeksikin noussut “nuorikoin on osa perhettä.” Usein puheissa ja ajatuksissa perhekäsitys on hyvin suppea ja pitää sisällään vain pienet lapset. Nuoret ja nuoret aikuiset ovat kuitenkin yhtälaisia perheenjäseniä tarpeineen ja huolineen. Se on tärkeä muistaa!  

Toisena nostaisin meidän Mikkelissä, Pieksämäellä ja Savonlinnassa toteutetun Keskittymisen haasteet –kiertueen, missä pääsimme kohtaamaan paikallisia ammattilaisia, nuoria ja nuorten läheisiä. Kokonaisuudeta jäi koko hanketiimille onnistunut ja hyvä mieli.  

Kolmantena nostaisin esiin meidän hankeessa mukana olleet harjoittelijat ja opinnäytetöiden tekijät. Olemme olleet onnekkaita, kun olemme saaneet hankkeellemme harjoittelijoita myös toiselta asteelta, eli hankkeen kohderyhmästä. He ovat pystyneet tuomaan meille näkemystä tekemiseemme. Opinnäytetöiden tekijät ovat taas tuottaneet meille tietoa suoraan tarpeisiimme, se on ollut hankkeelle hyvin arvokasta. Iso kiitos kaikille opiskelijoille antaumuksellisesta mukana olosta.  

Projektipäällikkönä haluan tietysti kiittää myös meidän upeaa tiimiä ja yhteistyötahoja. Kuten jo aiemmin totesin, yhdessä olemme enemmän. Tällaisen vuoden jälkeen on hyvä jäädä lomalle latailemaan akkuja. Innolla me jo odotetaan mitä seuraava toimintavuotemme tuo tullessaan. Sen tiedän, että elokuu alkaa vauhdilla ja rytinällä sillä pääsemme jälleen kohtaamaan nuoria heidän aloittaessaan uusia toisen asteen opintoja.  

Ihanaa, lämmintä ja rentouttavaa kesää kaikille! 

Euroopan unionin osarahoittama

Tutustu myös näihin artikkeleihin