Euroopan unionin osarahoittama Kymenlaakson liitto

Kivet Kiertoon

Uusiokäytöllä betonin hiilijalanjälkeä pienemmäksi

Vähähiilinen kiertotalousmalli testilaboratoriosta teollisuuden mittakaavaan kasvattaa alueen yrityksiä ja TKI-toimintaa. 

Kiertotaloudella kannattavuutta

Jäte- ja sivuvirrat liiketoimintamahdollisuutena

Kivet Kiertoon -hankkeen tavoitteena on aktivoida rakennusalaa ja betoniteollisuutta hyödyntämään alueen TKI-toimijoita ja -ympäristöjä tuotekehityksessään ja oman toimintansa uudistamisessa.

Hankkeen toimenpiteiden avulla autetaan alueen teollisuutta säilyttämään kilpailukykynsä nyt ja tulevaisuudessa.

Tunnettua TKI-toimintaa

Hankkeen toimenpiteiden seurauksena syntyvä vaikuttava ja tunnettu TKI-toiminta ja -ympäristö mahdollistavat jatkossa TKI-infran laajenemisen osaamisen kehittyminen edistävät alueen houkuttelevuutta myös yritysten näkökulmasta.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet

Kasvattamalla betonijätteen ja sideaineiksi soveltuvien sivuvirtojen hyötykäyttömahdollisuuksia parannetaan myös näitä tuottavien tai käsittelevien yritysten toiminnan kannattavuutta. Hankkeen aikana kerrytettyjen tulosten ja osaamisen avulla luodaan alueen ja toimialan yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia, yritysten välisiä arvoketjuja, toimintamahdollisuuksia uusille yrityksille liittyä arvoketjuun sekä yrityksiin syntyviä työpaikkoja. Hanke keskittyy löytämään ratkaisuja kierrätysmateriaalien, sivuvirtojen ja jätteiden hyötykäytölle betonissa niin, että betonituotannon hiilijalanjälkeä saadaan pienennettyä.

Arvoketjujen luominen on ratkaisevassa asemassa biotuotemuotoilua hyödyntäville uusille liiketoiminnoille ja start-upeille. Teollisuuden sivuvirtojen käsittely riittävän tasalaatuiseen, aktiiviseen muotoon käytettäväksi sementittömien sideaineiden valmistuksessa sekä varsinaisten sideaineiden valmistus ja pakkaaminen avaavat mahdollisuuksia uusille toimijoille liittyä betonituotannon toimintaympäristöön ja sitä kautta edistävät myös uuden yritystoiminnan syntymistä Kymenlaaksoon.
Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi:

Kivet Kiertoon – Uusiokäytöllä betonin hiilijalanjälkeä pienemmäksi

Hankkeen kesto: 1.1.2024–30.6.2026

Tiedot

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy
Muut kumppanit: Ruskon Betoni Etelä Oy, EcoUp Oyj, Andritz Oy, Ahlstrom Glassfibre Oy, Umacon Oy, Neuvottoman Varastot Oy
Vahvuusala: Metsä, ympäristö ja energia
Tutkimusyksikkö: Kymilabs

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta
Kokonaisbudjetti: 860 887 euroa
EU:n osuus kokonaisbudjetista: 688 710 euroa
Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 90 237 euroa

Yhteistyökumppanit

Puhelin
+358504143303
Sähköposti
Simo.Vilkki@xamk.fi
Sosiaalinen media
Yksikkö
Kymilabs
Simo Vilkki
Projektipäällikkö
+358504143303
Simo.Vilkki@xamk.fi
Sosiaalinen media
Puhelin
+358407368651
Sähköposti
Hanna-Kaisa.Koponen@xamk.fi
Yksikkö
Kymilabs
Hanna-Kaisa Koponen
TKI-yksikön johtaja
+358407368651
Hanna-Kaisa.Koponen@xamk.fi