Piirroskuva. Kosteita lumihiutaleita.

Kompetenscenter Nuoska

Ungdomsarbete i skolor och läroinrättningar

Under åren 2020-2023 var Nuoska ett av undervisnings- och kulturministeriets finansierade sex kompetenscenter, som utgjorde en helhet som stödde åtgärder i anslutning till målen för det riksomfattande ungdomsarbetet och det ungdomspolitiska programmet.

Kompetenscentret Nuoska utvecklade modeller inom ungdomsarbete i skolor och läroinrättningar.

Målsättningar och uppgifter

1. Sammanställa, lansera och sprida god praxis av samarbete mellan ungdoms- och undervisningsväsendet, vilket bidrar till att ungdomsarbete i skolor och läroanstalter blir mer utbrett.
2. Beskriva och utveckla former och delområden inom ungdomsarbetet i skolor och läroanstalter, så att ungdomsarbetet är av hög kvalité och baserar sig på evaluering.
3. Stärka kompetenscenterverksamhetens tvåspråkighet genom att koordinera den svenskspråkiga verksamheten för alla de sex olika kompetenscentra.

Artiklar och bloggar relaterade till projektet

Nuoskas delaktörer

Juvenia, centrum för ungdomsforskning och utveckling vid Sydöstra Finlands yrkeshögskola, samordnat Nuoskas verksamhet och utvecklade modeller för andra stadiets läroanstalter. Nio delaktörer deltade i arbetet.

Yhteystiedot

Puhelin
+358503124983
Sähköposti
Jussi.Ronkainen@xamk.fi
Yksikkö
Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Juvenia
Jussi Ronkainen
Tki-yksikön johtaja
+358503124983
Jussi.Ronkainen@xamk.fi
Hankkeen nimi:

Kompetenscenter Nuoska – ungdomsarbete i skolor och läroinrättningar

Hankkeen kesto: 1.4.2020–31.3.2024

Tiedot

Hallinnoija: Juvenia, centrum för ungdomsforskning och utveckling vid Sydöstra Finlands yrkeshögskola
Osatoteuttajat: Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete Ehyt rf, Folkhälsans Förbund rf, Föreningen Luckan rf, Mieli Psykisk Hälsa Finland rf, Ungdomsforskningssällskapet rf, Utvecklingscentralen Lärorik, Kompetenscentret för ungdomsarbete i kommuner Kanuuna, Vanda stad, Åbo Akademi

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Undervisnings- och kulturministeriet/statsbidrag
Kokonaisbudjetti: 3 868 338 €
Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 994 655 €