• Artikkeli
  • Henkilöjuttu
  • Kokemus
  • Uutinen
Artikkeli
Henkilöjuttu
Kokemus
Uutinen

Insinöörit Anu ja Vesa hyppäsivät lehtoreiksi Xamkiin – työ ylitti kaikki odotukset: ”Vaikea kuvitella toista yhtä merkityksellistä työtä”

Moni pitää ammattikorkeakoulun lehtorin uraa kiinnostavana, mutta epäröi hakemista. Mielessä saattaa pyöriä kysymyksiä siitä, uskaltaako lähteä uudenlaiseen työhön ja selviääkö opettajana akateemisessa ympäristössä.

Xamkin lehtorit Vesa Kankare ja Anu Kuusela kuitenkin vakuuttavat, että huolet ovat turhia.

”Lehtorin työssä pärjää kyllä, jos on edes vähän ulospäin suuntautunut ja haluaa työskennellä oman substanssiosaamisensa sekä opiskelijoiden kanssa”, Vesa Kankare lupaa.

”Rimakauhu tätä työtä kohtaan on mielestäni tarpeetonta. Esimerkiksi rakennusala on niin laaja, että meistä jokaisella on oma erityisosaamisemme, jonka jakaminen opiskelijoille on arvokasta”, Anu Kuusela sanoo.

Anu Kuusela on rakennusalan piinkova ammattilainen. Rakennustekniikan ylemmäksi AMK-insinööriksi valmistumisen jälkeen hän on tehnyt uraa sekä yrittäjänä että yksityisellä ja julkisella sektorilla. Nyt hän vaikuttaa rakennusalan tulevaisuuteen työskentelemällä tulevien ammattilaisten kanssa.

Näin teknisten alojen osaajat vaihtoivat lehtorin työhön

”Olen alunperin valmistunut Xamkista, ja oma oppimiskokemukseni täällä oli hyvä. Se oli suurin kannustin hakea tänne töihin. Nyt 10 vuoden lehtoriuran jälkeen minun on vaikea kuvitella toista työtehtävää, joka olisi yhtä merkityksellinen kuin lehtorin työ.”

Myös Vesa Kankare on Xamkin kasvatteja. Insinööriksi valmistumisen jälkeen hän on luonut uraa teleoperaattoreilla runkoverkkojen parissa 15 vuoden ajan. Vuodesta 2015 lähtien hän on työskennellyt Xamkissa lehtorina opettaen kyberturvallisuutta sekä datakeskus- ja tietoverkkotekniikka.

”Opettajuus on aina ollut haaveeni. Valmistumisesta asti olen miettinyt, että olisi mielenkiintoista olla töissä korkeakoulussa. Xamkille töihin hakemiseen vaikutti kotikenttärakkaus ja omilla nurkilla oleva oppilaitos – sinne haaveilin pääseväni, ja täällä ollaan.”

Aloittaa voit ilman ammatillisen opettajan pätevyyttä

Xamkiin voi hakea tekniikan alan lehtoriksi kuka tahansa, jolla on ylempi korkeakoulututkinto ja vähintään kolme vuotta työkokemusta omalta alaltaan. Yleinen tie lehtoriksi on aloittaa työt ilman ammatillisen opettajan pätevyyttä

”Pätevyys opiskellaan työn ohella valitsemassaan ammatillisessa opettajakorkeakoulussa – itse kävin opinnot Tampereella. Ne ovat olleet parhaat koskaan käymäni johtamisopinnot, joista on lehtorin työn lisäksi hyötyä myös muualla työelämässä”, Anu Kuusela sanoo.

Xamkissa tuetaan hyvin jokaisen lehtorin osaamisen kehittymistä. Työssä tarvittavan pedagogisen pätevyyden voi hankkia työn ohessa.

”Ammatillisen opettajan pätevyyden voi suorittaa kolmen vuoden sisällä työsuhteen alkamisesta. Opinnot voi tehdä täysin etänä, mikä mahdollistaa pätevyyden täyttämisen joustavasti työn ohella”, Vesa Kankare täydentää.

Tekniikan alan lehtorin työ on paljon muutakin kuin vain luentoja ja tenttejä

Tekniikan alan lehtorin tehtävät ovat vaihtelevia ja mielenkiintoisia. Omaan opetussuunnitelmaan, opetettaviin asioihin ja opetustapoihin saa vaikuttaa vapaasti. Vesa Kankareen työn suola tulee siitä, että hän pääsee työskentelemään opiskelijoiden kanssa ja näkemään oivalluksen hetkiä.

”Työ ei ollut lainkaan sellaista kuin olin etukäteen kuvitellut. Opetusala on muuttunut paljon ja mennyt eteenpäin omista opiskeluajoistani. Pelkkien luentojen, tenttien ja arviointien sijaan työ on enemmänkin yhdessä tekemistä opiskelijoiden kanssa.”

Jokainen lehtori tietää onnistuneensa silloin, kun opiskelija saa tehtyä menestyksekkään opinnäytetyön, valmistuu Xamkista ja pääsee heti hyviin työtehtäviin. Lehtorin työ herättää Anu Kuuselassa joskus herkkiäkin tunteita.

”Opiskelijan 3,5 vuoden polkuun mahtuu ylä- ja alamäkiä, joita kuljemme yhdessä. Hienoimpia hetkiä ovat ne, joissa näen opiskelijan onnistuvan. Kun hän pitkän ponnistelun jälkeen oivaltaa asian ja ilme kirkastuu – koko olemus kertoo silloin, että nyt tuli opittua jotain uutta.

Mieleeni on jäänyt erityisesti ensimmäisten opiskelijoideni valmistujaisjuhla. Kun he saivat tutkintotodistukset, minulla tuli itku aivan puskan takaa. Teen töitä ihmisten kanssa, ja siksi olen panostanut tunnetasolla tähän työhön eri tavalla kuin aiempiin töihini.”

Kehittäminen ja tulevaisuuden näkökulmat ovat vahvasti läsnä Xamkissa. Lehtorit voivat vaikuttaa oman alansa tulevaisuuteen osallistumalla tutkimus- ja kehittämistoimintaan, jonka myötä on helppo pysyä ajan hermolla.

”Työuran aikana kertynyt substanssiosaaminen ja kokemus ovat äärimmäisen tärkeä osa lehtorin ammattitaitoa. Teemme paljon yhteistyötä yritysten kanssa”, Vesa Kankare sanoo.

Sinustako opettaja?


Xamk toivottaa avosylin vastaan kaikki opettajuudesta kiinnostuneet. Aloittaa voi pienin askelin kokeilemalla ensin vain yhden luennon pitämistä tai osallistumalla projektityöhön.

”Kannattaa tulla kokeilemaan! Reittejä ja mahdollisuuksia aloittaa on erilaisia. Alkuun voit tulla testaamaan työtä esimerkiksi yhden luentosarjan ajaksi”, Vesa Kankare sanoo.

Anu Kuusela suosittelee työtä jokaiselle, joka on vähääkään pohtinut opettajan työhön hakeutumista.

”Tämä on unelmaduuni ihmiselle, joka tykkää kehittyä ja ylläpitää osaamistaan. En voisi kuvitella työtä, joka mahdollistaisi enemmän omaa henkilökohtaista kehittymistä kuin toisten opettaminen.”

Teksti Emilia Backman, kuvat Altti Heinilä sekä linkkauksen: Artikkeli luettavissa myös Duunitorilla.

Tutustu myös näihin artikkeleihin