• Artikkeli
  • Henkilöjuttu
  • Kokemus
  • Uutinen
Artikkeli
Henkilöjuttu
Kokemus
Uutinen

Shakil Regmi opettaa ympäristöalan tulevaisuuden osaajia Xamkissa

Xamkin kampus Mikkelissä oli Shakil Regmille ennestään tuttu, kun hän aloitti työnsä kaksi vuotta sitten. Ensimmäisen kerran hän saapui Mikkeliin elokuussa 2011 tuoreena ympäristöteknologian opiskelijana. Valmistumisensa jälkeen vuonna 2013 hän palasi kotimaahansa Nepaliin.

Kathmandussa Regmi työskenteli ympäristöinsinöörinä, ja teki työtä yksityisten ja julkisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnin parissa data-analyytikkona ja ympäristötekniikan asiantuntijana. Työssään hän ymmärsi, että yhdistämällä insinööriopinnot ihmisten ajatusten ja toiminnan ymmärtämiseen, voitaisiin saavuttaa vielä parempia tuloksia.

”Minulla oli tekninen koulutus. Ymmärsin kyllä hyvin, että ihmiset liittyvät vahvasti ympäristöongelmien syntyyn, ja että ympäristön tila on sidoksissa ihmisten hyvinvointiin. Puhuin kuitenkin insinöörien kieltä enkä voinut saada kohtaamiani ihmisiä ymmärtämään ympäristöongelmien monimutkaisuutta”, Shakil Regmi kertoo.

Tämä kokemus herätti Shakil Regmissä halun syventää ymmärrystään ympäristöongelmien sosiaalisista aspekteista. Hän opiskeli ympäristökasvatuksen maisteriksi Kathmandun yliopistossa Nepalissa ja väitteli myöhemmin tohtoriksi ympäristötieteestä ja didaktiikasta Martin Luther University Halle-Wittenbergissä, Saksassa.

Halu opettaa tulevaisuuden ammattilaisia


Kaksi vuotta Xamkin Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikössä työskennellyt Regmi on kulkenut pitkän tien, joka on vienyt hänet Nepalista Saksaan ja lopulta takaisin Suomeen. Työ Xamkissa antaa Shakil Regmille mahdollisuuden hyödyntää koko laajaa ammattitaitoaan.

”Haluan opettaa ympäristöalalle tulevaisuuden ammattilaisia, jotka ymmärtävät sekä ympäristökysymysten teknisiä että inhimillisiä puolia. Jotta voi ratkoa ympäristöongelmia, tulee teknisten yksityiskohtien lisäksi ymmärtää miten ihmiset ajattelevat ja toimivat. Tähän työ Xamkissa antaa hyvät mahdollisuudet”

Enimmäkseen Shakil Regmi opettaa Environmental Engineering -koulutusohjelmassa. Hän viihtyy työssään Xamkissa ja arvostaa sen työyhteisöä.

”Kun kaikki yksikköni kollegat ovat samassa huoneessa, on paikalla hyvin paljon asiantuntemusta ja osaamista. Kullakin on omat vahvuutensa ja osaamisalueensa, ja samalla meitä kaikkia yhdistää vahva kiinnostus ympäristökysymyksiin.”

Yhteistyö ja osaamisen jakaminen kollegoiden kanssa tuovat lisäarvoa sekä opetukseen että henkilökohtaiseen kehitykseen.

Xamkissa voi kehittää ja kehittyä


Shakil Regmi arvostaa työssään vapautta ja mahdollisuutta vaikuttaa itse kurssien sisältöihin ja opetustapaan.

”Haluan rakentaa ja työstää opintokokonaisuudet yhteistyössä opiskelijoiden kanssa, ei niin että olisin itse vain luennoijan roolissa. Se mahdollista uudenlaista ajattelua ja oivalluksia meille kaikille”, Regmi kertoo.

Shakil Regmi arvostaa Xamkissa myös pedagogisen ja ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksia – sitä, että tukea saa niin kollegoilta kuin työnantajaltakin.

”Kun saan työskennellä ja tehdä yhteistyötä opetuksen ja eri alojen ammattilaisten kanssa, voin ammentaa todella paljon myös omaan työhöni ja opettamiseen. Hyvänä esimerkkinä on viime aikoina pinnalla ollut opetuksen digitalisoituminen ja verkko-opetus, joita voi yhdessä opetella ja kehittää kollegoiden kanssa”, Shakil Regmi toteaa.

Suomen talvikaan ei Shakil Regmiä hätkähdytä ”Nautin Suomen luonnosta ja ympäristöstä. Ihmiset sanovat minulle usein, että täällä on kylmää ja pimeää. Itse näen sen niin, että minulla on enemmän aikaa ja rauha työskennellä.”

Liity xamkilaisten joukkoon!

Tutustu myös näihin artikkeleihin