• Artikkeli
  • Henkilöjuttu
  • Kokemus
  • Uutinen
Artikkeli
Henkilöjuttu
Kokemus
Uutinen

 Jukka Mäntylälle myönnettiin Etelä-Savon Pro metsä -palkinto

Palkinto myönnetään henkilölle, työryhmälle, yritykselle tai muulle yhteisölle kiitoksena aktiivisesta, innovatiivisesta ja tuloksekkaasta työstä alueellisten metsäohjelmien tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Palkinnon perusteissa kerrotaan, että Jukka Mäntylä on toiminnallaan 35 vuoden aikana toteuttanut Etelä-Savon alueellisen metsäohjelman teemaa Osaaminen ja koulutus. Jukka toimi ensin metsäalan korkea-asteen koulutuksen lehtorina ja linjajohtajana. Pääosan urastaan, 26 vuotta, Jukka vastasi ammattikorkeakoulun metsäopetuksesta koulutusjohtajana. 

Jukan aikana eteläsavolainen metsätalousinsinöörikoulutus kehittyi voimakkaasti. Pienestä valtion metsäoppilaitoksesta, Nikkarilasta, kehittyi alansa arvostettu ja suurin toimija. Vuosittain aloittavien opiskelijoiden määrä nousi kuudestatoista seitsemäänkymmeneen. Suurimpia kehitysaskelia olivat koulutuksen siirto ammattikorkeakouluun, täydennyskoulutuksen ja ylemmän AMK-koulutuksen aloittaminen. Lisäksi aloitettiin metsätalousinsinöörien monimuotokoulutus sekä luotiin metsätalouden ja ympäristötekniikan koulutusyksikkö. Jukka eläköityi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun palveluksesta vuonna 2023, todetaan perusteluissa. 

– Jukan ura kokonaisuudessaan alueellisen metsäohjelman edistämisessä koulutuksen ja osaamisen osalta on merkittävä. Katseet kohdistuvat palkinnon myötä myös Xamkiin, joka suurelta osin vastaa tulevien eteläsavolaisten metsätalousinsinöörien koulutuksesta, elinkeinopäällikkö Jani Salomaa Suomen metsäkeskuksesta sanoo. 

Tilaisuudessa myönnetyn Pro metsä -kunniakirjan lisäksi istutettiin Jukan valitsema puu kuvastamaan kasvua, tulevaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Jukan valitsema puu oli marjapihlaja, joka täydentää heidän oman pihansa hyötypuutarhaa mukavasti. 

Kuva: Pro metsä -palkittu Jukka Mäntylä hymyilee kuvassa keskellä. Kunniakirjaa olivat luovuttamassa Etelä-Savon metsäneuvoston puheenjohtaja Sari Lantta (kuvassa oik.), Suomen metsäkeskuksen Etelä-Savon elinkeinopäällikkö Jani Salomaa (vas.) sekä Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikön koulutusjohtaja Juho Rajala Xamkista.

Tutustu myös näihin artikkeleihin