• Artikkeli
  • Henkilöjuttu
  • Kokemus
  • Uutinen
Artikkeli
Henkilöjuttu
Kokemus
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Xamkille 16 miljoonaa euroa strategiarahaa  

– Myönnetty strategiaraha tukee tavoitteitamme toiminta-alueen kansainvälistämiseksi ja se tuo lisäpanoksia soveltavaan tutkimukseemme, jota teemme erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten haasteiden ratkaisemiseksi. Strategiarahalla saamme vipuvartta tavoitteidemme saavuttamiseksi, kertoo Heikki Saastamoinen.

– Xamkin kansainvälinen toiminta tuo alueelle osaamista, työvoimaa, yhteistyömahdollisuuksia sekä kehittämisrahoitusta. Koulutusperäistä maahanmuuttoa edistetään yhteistyössä kaupunkien ja yritysten kanssa. Tavoitteena on lisätä englanninkielisen koulutuksen tarjontaa, kansainvälisten opiskelijoiden lukumäärää ja tukea heidän työllistymistään alueelle, painottaa Saastamoinen.

Ministeriö osoitti strategiarahasta suurimman potin, 2,5 miljoonaa euroa vuosittain, tutkimus- ja kehittämistoimintaan.


– Tulemme vahvistamaan saadulla rahoituksella tutkimus- ja kehittämistoiminnan kyvykkyyksiä, kehittämään infrastruktuuriamme ja kansainvälistämään rahoituspohjaamme. Lisäksi Xamkin tarjoama ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävä koulutus kytketään vahvemmin osaksi tutkimus- ja kehittämistoimintaamme, kertoo kehitysjohtaja, vararehtori Kalevi Niemi.


Tutkimus ja kehittämistoiminnan lisäksi ministeriö myönsi vuosittain miljoona euroa Xamkin kansainvälisyyden edistämiseen, 200 000 euroa jatkuvaan oppimiseen ja 300 000 euroa henkilökunnan työhyvinvointia ja opiskelijaliikuntaa aktivoiviin toimenpiteisiin.


Opetus- ja kulttuuriministeriö maksaa strategiarahoituksen korkeakoulun perusrahoituksen lisänä vuosittain.
Sopimusneuvotteluissa päätettiin sopimuskauden tavoitteet ja korkeakoulukohtaiset toimenpiteet vuosille 2025–2028

Strategiaraha myönnettiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja opetus- ja kulttuuriministeriön välillä käytyjen sopimusneuvotteluiden yhteydessä kaudelle 2025–2028.

Neuvotteluissa asetetaan korkeakouluille tavoitteet ja seurantaindikaattorit.


Seurantaindikaattorit heijastelevat kaikille Suomen korkeakouluille asetettuja yhteisiä tavoitteita, joista keskeisimpiä ovat nuorten aikuisten korkeakoulutettujen määrän nostaminen kohti 50 prosenttia, TKI-toiminnan vahvistaminen, jatkuvan oppimisen tarjonnan uudistaminen sekä kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden ja tutkijoiden määrän lisääminen samalla, kun heidän Suomeen työllistymisen edellytyksiä parannetaan.

Lisätietoja

toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen
heikki.saastamoinen@xamk.fi
p. 050 312 5151

Tutustu myös näihin artikkeleihin