Hakukelpoisuus

Voit hakea suurimpaan osaan AMK-tutkintoon johtavista koulutuksista, mikäli täytät yleisen AMK-hakukelpoisuuden vaatimukset

Voinko hakea ammattikorkeakouluun?

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, mikäli olet suorittanut

 • lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB), ja/tai valmistunut IB-lukiosta ja kirjoittanut IB-kokeissa 6 ainetta
 • European Baccalaureate -tutkinnon (EB)
 • Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnon
 • ammatillisen perustutkinnon tai niitä vastaavat aikaisemmat opinnot (120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuus) tai
 • näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin
 • korkeakoulututkinnon.

Osa koulutuksista on suunnattu tietyn pohjakoulutuksen ja/tai työkokemuksen omaavalle kohderyhmälle ja niihin on erikseen määritellyt pääsyvaatimukset. 

Hakukohteet syksyn 2024 yhteishaussa, joihin on erikseen määritellyt pääsyvaatimukset 

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Hakukelpoisuuden YAMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja tämän jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. 

Soveltuva tutkinto 

Hakukelpoisuuden antava, soveltuva korkeakoulututkinto määritellään koulutuskohtaisesti. Löydät soveltuvien tutkintojen tiedot koulutuksittain Opintopolusta. 

Joihinkin yamk-koulutuksiin voi hakea myös soveltuvalla opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla, ilman korkeakoulututkintoa. Jos koulutukseen voi hakea tällaisella tutkinnolla, siitä kerrotaan koulutuksen valintaperusteissa. 

 • Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkinnot ovat ennen v. 2000 koulutusrakenteen muutosta suoritettuja tutkintoja (esim. sairaanhoitaja tai insinööri), joihin ei voi enää valmistua ja joiden tilalla ovat nykyään ammattikorkeakoulututkinnot tai toisen asteen tutkinnot. 
 • Opistoasteen tutkintoja eivät ole esimerkiksi ammattiopistoissa tehdyt ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot tai ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tehdyt erilliset opettajan pedagogiset opinnot. 

Työkokemus 

Soveltuvan tutkinnon lisäksi sinulla tulee olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) työkokemusta asianomaiselta alalta. Työkokemuksen tulee olla hankittu hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suorittamisen jälkeen. Työkokemusta voi laskea syksyn haussa 31.12. saakka ja kevään hauissa 31.7. saakka. 

Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle olet nyt hakemassa että ala, jolta hakukelpoisuuden antava tutkintosi on. 

Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tutkinnon tai korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu työkokemus. 

Harkinnanvaraisena hakeminen

Jos sinulla ei ole koulutukseen vaadittua pohjakoulutusta, mutta olet muulla tavoin hankkinut vastaavat tiedot ja taidot, voit hakea joihinkin koulutuksiin harkinnanvaraisena hakijana. 

Harkinnanvarainen hakija on mukana opiskelijavalinnassa muiden hakijoiden tapaan. Harkinta kohdistuu vain hakukelpoisuuteen. Harkinnanvaraisuus on käytössä Xamkin kulttuurialan amk-koulutuksissa. 

Jos haluat hakea Xamkiin harkinnanvaraisena hakijana: 

 1. Täytä hakulomake Opintopolussa hakuaikana. 
 1. Liitä hakulomakkeelle todistuskopiot opinnoistasi ja työkokemuksesta, joihin haluat vedota. Halutessasi voit myös liittää vapaamuotoisen perustelun syistä, miksi haet harkinnanvaraisena hakijana juuri tähän koulutukseen pyrkiäksesi osoittamaan, että sinulla on puuttuvasta hakukelpoisuudesta huolimatta riittävästi muuta osaamista menestyäksesi ammattikorkeakouluopinnoissa. 

Harkinnanvaraisen hakijan liitteet on tallennettava hakulomakkeelle viimeistään 

 • syksyn yhteishaussa 18.9.2024 klo 15 mennessä

Kielitaidon osoittaminen

AMK-valintakokeeseen osallistujien suomen kielen taito

Valintakokeeseen osallistujien suomen kielen taito mitataan AMK-valintakokeessa. 

Suomen kielen taidon osoittaminen suomenkielisiin kulttuurialan koulutuksiin haettaessa 

Suomenkielisiin kulttuurialan koulutuksiin hakevilla tulee olla hyvä suomen kielen taito. Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan erilliseen suomen kielen kokeeseen. Koe arvostellaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Kielikokeessa hylätty hakija ei voi tulla valituksi koulutukseen. 

Kielitaidon osoittaminen englanninkielisiin koulutuksiin haettaessa 

Englanninkielisiin koulutuksiin hakevilla tulee olla hyvä englannin kielen taito. Englannin kielen taidon ei tarvitse olla täydellinen, vaan riittävä opintojen suorittamiseen englanniksi. Hakijan (myös suomalaisten) tulee osoittaa englannin kielen taitonsa joko kielitestillä tai aiemmilla opinnoilla, jotta hän voi tulla valituksi International UAS Examin kautta.

Terveydelliset vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan alan sekä merenkulun alan hakukohteissa on terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä vaatimuksia. Näistä vaatimuksista löydät tietoa ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

Ota yhteyttä hakijapalveluihin

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

 • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

 • 044 702 8891 
 • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

 • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella: