Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa järjestetään opetusta kahden lukukauden aikana ja kesäopintoina. Lukuvuoden aikataulu vahvistetaan opetuksen johtoryhmässä vuosittain.

​​​​​​​2022–2023 aikataulu

  • ​Syyslukukausi 1.8.2022-31.12.2022​​
  • Kevätlukukausi 1.1.2023-31.7.2023
  • Kesälukukausi 2.5.2023-31.8.2023

Opintojen aloitus

1.8.–30.8.2022 välisenä ajankohtana voidaan opetusta järjestää erikseen määritellyille opintojaksoille

  • uudet opiskelijat aloittavat orientaatioviikolla 22.8.–26.8.2022 (1 viikko), jatkavat opiskelijat aloittavat 29.8.2022
  • tammikuussa sekä uudet että jatkavat opiskelijat aloittavat 9.1.2023. Uusien opiskelijoiden opinnot alkavat orientaatioviikolla.

Opetusta ei järjestetä

  • 24.10.2022–30.10.2022 (viikko 43)
  • 20.12.2022–8.1.2023 (viikot 51, 52 ja 1)
  • 27.2.2023–5.3.2023 (viikko 9)

Valmistuminen on jatkuvaa

Xamkissa on otettu 1.8.2022 alkaen käyttöön jatkuva valmistuminen, joka tarkoittaa, ettei erillisiä valmistumispäiviä enää ole. Opiskelija saa tutkintotodistuksen kahden viikon kuluessa valmistumisen hakemisesta.

Valmistumista voi hakea, kun kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on arvioitu ja kirjattu Peppiin. Valmistumista voi siis jatkossa hakea viikon jokaisena päivänä. Heinäkuussa valmistumista voi hakea, mutta todistus toimitetaan elokuussa, 15.8. mennessä. Joulukuussa viikoilla 51-52 valmistumista hakeneiden todistukset toimitetaan 15.1. mennessä.

Lue lisää juhlista juhlasivulta. 

 

Master School

​YAMK-tutkintojen tarkemmat aloituspäivät on ilmoitettu uusien opiskelijoiden sivuilla. Opintojaksojen tarkat aikataulut löytyvät koulutusten lukujärjestyksistä.