PÄÄSYVAATIMUKSET

AMK-tutkintoon johtavat koulutukset päivätoteutuksena

Yleinen amk-hakukelpoisuus

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

 • suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
 • Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai näitä vastaavat aikaisemmat opinnot
 • näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Kielitaidon osoittaminen englanninkieliseen koulutukseen haettaessa

Englanninkielisiin koulutuksiin hakevilla tulee olla hyvä englannin kielen taito. Englannin kielen taidon ei tarvitse olla täydellinen, vaan riittävä opintojen suorittamiseen englanniksi.

Vieraskielisen koulutuksen valintakokeessa arvioidaan hakijoiden englannin kielen taito joko erillisellä kielikokeella tai kokeeseen sisältyvällä kielitaidon arvioinnilla asteikolla hyväksytty / hylätty. Kielikokeessa hylätty hakija ei voi tulla valituksi koulutukseen.

AMK-tutkintoon johtavat koulutukset monimuotototeutuksena

Monimuoto-opintoina toteutettaviin koulutuksiin voidaan määritellä erikseen pohjakoulutusvaatimukset.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa syksyllä 2017 alkavien monimuotototeutuksien pohjakoulutusvaatimukset löydät Opintopolusta klikkaamalla koulutuksen nimeä.

Alla oleviin monimuotokoulutuksiin on ns. yleinen amk-hakukelpoisuus (kts. yllä):

 • Ensihoitaja (AMK), Kotka
 • Fysioterapeutti (AMK), Savonlinna
 • Geronomi (AMK), Kouvola
 • Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, Kotka
 • Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, Kotka ja Mikkeli
 • Sairaanhoitaja (AMK), Kotka ja Savonlinna
 • Tradenomi (AMK), myynti ja markkinonti Kouvola
 • Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, Mikkeli

Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus

Ylempään amk-tutkintoon johtavan koulutuksen pääsyvaatimukset näet Opintopolusta klikkaamalla koulutuksen nimeä.

Haussa käytetty tutkinto

Haussa käytetyn tutkinnon on oltava suoritettuna niin, että valituksi tullut voi toimittaa tutkintotodistuksen kopion hakijapalveluihin viimeistään 14.7.2017 klo 15. Tämä koskee myös EU-/ETA- maan kansalaisten tutkintoja sekä kansainvälisiä ylioppilastutkintoja (IB, EB, RP).

Tutkinnon on kuitenkin oltava valmis jo hakuajan päättymiseen mennessä, jos hakija ei ole EU- tai ETA-maan kansalainen ja hakee Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla. Kopio hakemuksen perusteena olevasta lopullisesta tutkintotodistuksesta toimitetaan ylimpänä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin:

 • ensimmäisenä hakuaikana viimeistään 8.2.2017 klo 15
 • toisena hakuaikana viimeistään 20.4.2017 klo 15.

Ulkomailla suoritetulla tutkinnolla hakeminen

Todistuskopioiden lisäksi on toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemä käännöskopio tutkintotodistuksesta, jos tutkintotodistuksen kieli ei ole mikään näistä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima.

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, ammattikorkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen, siitä huolimatta, ettei ammattikorkeakoulu käytä harkinnanvaraista valintaa. Tällöin hakijalla tulee olla pakolais-statuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä ensisijaisen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin:

 • ensimmäisenä hakuaikana viimeistään 8.2.2017 klo 15 ja
 • toisena hakuaikana viimeistään 20.4.2017 klo 15.

Harkinnanvaraisena hakeminen

Jos hakijalla ei ole koulutukseen vaadittua pohjakoulutusta, mutta hänellä on muulla tavoin hankitut vastaavat tiedot ja taidot, hän voi hakea ns. harkinnanvaraisena hakijana. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa syksyllä 2017 alkavista koulutuksista ainoastaan seuraaviin voi hakea harkinnanvaraisena hakijana:

Päivätoteutukset

Monimuotototeutukset

Hakijan on täytettävä yhteishaun hakulomake tavalliseen tapaan Opintopolussa. Sen lisäksi hänen on toimitettava Kaakkois-Suomen amk:n hakijapalveluihin kopiot todistuksista, joihin haluaa vedota. Todistuskopiot ja muut liitteet on toimitettava ensimmäisenä hakuaikana viimeistään 8.2.2017 klo 15 ja toisena hakuaikana viimeistään 20.4.2017 klo 15. Toimitettujen liitteiden perusteella arvioidaan hakijan hakukelpoisuus ja sen perusteella hakijan mahdollisuus osallistua valintakokeeseen.

Harkinnanvarainen hakija on mukana opiskelijavalinnassa muiden hakijoiden tapaan. Harkinta kohdistuu vain hakijan hakukelpoisuuteen. Vieraskielisten koulutusten osalta ohjeet löytyvät englanninkielisiltä sivuilta (Discretionary admission).

 

Harkinnanvaraisen hakemuksen liitteet

Vapaamuotoinen perustelu:

 • miksi haet harkinnanvaraisena hakijana juuri tähän koulutukseen (pyri osoittamaan, että sinulla on puuttuvasta hakukelpoisuudesta huolimatta riittävästi muuta osaamista menestyäksesi ammattikorkeakouluopinnoissa).

Ansioluettelo todistuskopioineen, josta ilmenee

 • nykyinen työsuhde: työpaikka, työn kuvaus/työtehtävät ja työsuhteen alkamisajankohta
 • hakemaasi koulutusalaan tai sen lähialoihin liittyvä muu työkokemus: työpaikka, työn kuvaus, alkamis- ja loppumisajankohta ja oliko työ koko- vai osa-aikaista
 • ammatillinen koulutus, tutkinnot (tutkinto, opintolinja, koulutuksen kesto ja suoritusajankohta sekä laajuus opintoviikkoina tai opintopisteinä)
 • hakemaasi koulutusalaan liittyneet kurssit, muu koulutus, harrastustoiminta, luottamustehtävät, avoimen ammattikorkeakoulun opinnot (suoritetut opinnot, koulutuksen kesto ja suoritusajankohta, laajuus opintoviikkoina tai opintopisteinä, kuvaus harrastetoiminnasta ja luottamustehtävistä).

Ansioluettelossa ilmoitetuista työ-, koulutus-, kurssi- ja harraste yms. tiedoista tulee liittää lomakkeeseen todistuskopiot.

Toimi näin:

 • Täytä hakulomake Opintopolku.fi -palvelussa hakuaikana.
 • Vaaditut liitteet tulee toimittaa sähköisesti tämän liitetoimituslinkin kautta.

Valintaperusteet

Amk-tutkintoon johtavaan koulutukseen on neljä erilaista valintatapaa:

 • valintakoepisteet (max 40, 70 tai 100 pistettä)
 • koulumenestyspisteet (max 30 tai 60 pistettä) + valintakoepisteet (max 70 tai 40 pistettä)
 • koulumenestyspisteet (vain yo-tutkinnolla hakevat) (max 30 tai 60 pistettä)
 • valintakoepisteet (max 70 pistettä) + työkokemuspisteet (max 30 pistettä).

Kunkin koulutuksen opiskelijavalinnassa käytetään yhtä tai kahta yllä mainituista valintatavoista. Kaikki hakijat ovat mukana kaikissa hakukohteessa käytössä olevissa valintatavoissa, mutta hakija voi tulla valituksi vain yhdellä valintatavalla.

Koulumenestyspisteitä voi saada ainoastaan yo-tutkintotodistuksesta. Ammatillisesta perustutkinnosta, opistoasteen tutkinnosta, vastaavista aiemmista tutkinnoista, ammattitutkinnosta, erikoisammattitutkinnosta, korkeakoulututkinnosta ja ulkomailla suoritetusta tutkinnosta ei voi saada koulumenestyspisteitä.

Työkokemuspisteitä voi saada vähintään 18-vuotiaana hankitusta yleisestä työkokemuksesta. Xamkissa työkokemuspisteitä voi kevään 2017 yhteishaussa saada merikapteenin ja merenkulun insinöörin päivätoteutusten koulutuksiin sekä matkailu- ja palveluliiketoiminnan monimuotototeutuksen koulutuksiin.

Valinta on ehdollinen siihen asti kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

Klikkaamalla tutkintonimikettä pääset Opintopolku -palvelun sivulle, josta löydät tarkemmat valintaperustetiedot valintaperusteet ja pääsykokeet -välilehdeltä:

Päivätoteutuksien valintaperusteet

Monimuotototeutusten valintaperusteet

Yamk-koulutusten valintaperusteet

Kysy lisää

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891, 040 585 6610
sähköposti: hakijapalvelut@xamk.fi

Share This