Tältä sivulta löydät tietoa AMK- ja YAMK-koulutusten pääsyvaatimuksista, esimerkiksi millä tutkinnolla voit hakea opintoihin.

AMK-tutkintoon johtavat koulutukset päiväopintoina

AMK-tutkintoon johtavat koulutukset monimuoto- tai verkko-opintoina

YAMK-tutkintoon johtavat koulutukset

Harkinnanvaraisena hakeminen

Kielitaidon osoittaminen

Kysy lisää

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891 (Kouvola), 040 585 6610 (Mikkeli)
sähköposti: hakijapalvelut(a)xamk.fi

AMK-tutkintoon johtavat koulutukset päiväopintoina

Yleinen amk-hakukelpoisuus

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

 • suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB) tai valmistunut IB-lukiosta ja kirjoittanut IB-kokeissa 6 ainetta
 • European Baccalaureate -tutkinnon (EB)
 • Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnon
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai näitä vastaavat aikaisemmat opinnot
 • näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin tai
 • alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon.
Jos valmistut hakuajan jälkeen

Jos haet AMK-koulutuksiin ja valmistut hakuajan jälkeen, tutkintosi tulee olla valmis niin, että tutkinnon tiedot näkyvät KOSKI-palvelussa tai tallennat lopullisen tutkintotodistuksen hakulomakkeellesi:

Lukio / ammatillinen tutkinto

 • syksyn yhteishaussa 27.12.2023 klo 15 mennessä
 • kevään yhteishauissa 14.7.2023 klo 15 mennessä

Korkeakoulututkinto

 • syksyn yhteishaussa 27.12.2023 klo 15 mennessä
 • kevään yhteishauissa 28.7.2023 klo 15 mennessä

AMK-tutkintoon johtavat koulutukset monimuoto- tai verkko-opintoina

Monimuoto- tai verkko-opintoina toteutettaviin koulutuksiin voidaan määritellä myös erilliset pääsyvaatimukset (tutkinto ja/tai työkokemus).

Monissa Xamkin monimuoto- ja verkkokoulutuksissa on yleinen amk-hakukelpoisuus eli voit hakea niihin, jos olet suorittanut esimerkiksi ylioppilastutkinnon tai jonkin ammatillisen tutkinnon.

Osa koulutuksista on suunnattu tietyn pohjakoulutuksen tai työkokemuksen omaavalle kohderyhmälle ja niihin on erikseen määritellyt pääsyvaatimukset.

Monimuotokoulutukset, joihin on erikseen määritellyt pääsyvaatimukset

Linkki koulutuksen nimessä vie Opintopolkuun, josta löydät tarkat hakukelpoisuusvaatimukset ja valintaperusteet.

Syksyn 2023 yhteishaku

Insinööri (AMK), talotekniikka, monimuotototeutus

Metsätalousinsinööri (AMK), monimuotototeutus

Yhteisöpedagogi (AMK), nuorisokasvatus ja nuorisotyö, monimuotototeutus

Kevään 2023 toinen yhteishaku

Insinööri (AMK), logistiikka, monimuotototeutus

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, monimuotototeutus

Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus

Hakukelpoisuuden YAMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja tämän jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

Jos valmistut hakuajan jälkeen

Jos haet YAMK-koulutuksiin ja valmistut hakuajan jälkeen, tutkintosi tulee olla valmis ja kahden vuoden työkokemusvaatimuksen täyttyä

 • syksyn yhteishaussa 31.12. mennessä
 • kevään yhteishauissa 31.7. mennessä.

Soveltuva tutkinto

Hakukelpoisuuden antava, soveltuva korkeakoulututkinto määritellään koulutuskohtaisesti. Löydät soveltuvien tutkintojen tiedot koulutuksittain Opintopolusta (Valitse koulutus > Tutustu tarjontaan > Lue valintaperusteet):

Joihinkin yamk-koulutuksiin voi hakea myös soveltuvalla opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla, ilman korkeakoulututkintoa. Jos koulutukseen voi hakea tällaisella tutkinnolla, siitä kerrotaan koulutukseen soveltuvien tutkintojen tiedoissa.

 • Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkinnot ovat ennen v. 2000 koulutusrakenteen muutosta suoritettuja tutkintoja (esim. sairaanhoitaja tai insinööri), joihin ei voi enää valmistua ja joiden tilalla ovat nykyään ammattikorkeakoulututkinnot tai toisen asteen tutkinnot.
 • Opistoasteen tutkintoja eivät ole esimerkiksi ammattiopistoissa tehdyt ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot tai ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tehdyt erilliset opettajan pedagogiset opinnot.

Työkokemus

Soveltuvan tutkinnon lisäksi sinulla tulee olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) työkokemusta asianomaiselta alalta. Työkokemuksen tulee olla hankittu hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suorittamisen jälkeen. Työkokemusta voi laskea syksyn haussa 31.12. saakka ja kevään hauissa 31.7. saakka.

Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle olet nyt hakemassa että ala, jolta hakukelpoisuuden antava tutkintosi on.

Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tutkinnon tai korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu työkokemus. Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkinnot ovat ennen v. 2000 koulutusrakenteen muutosta suoritettuja tutkintoja (esim. sairaanhoitaja tai insinööri), joihin ei voi enää valmistua ja joiden tilalla ovat nykyään ammattikorkeakoulututkinnot tai toisen asteen tutkinnot.

Kaikesta kahden vuoden vaatimukseen laskettavasta työkokemuksesta tulee olla työnantajan varmentamat (allekirjoitus/leima) työtodistukset. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus.

Mikäli alkuperäinen työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on sinun tallennettava hakulomakkeelle alkuperäiskielisen työtodistuksen lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä.

Huomaathan myös, että:
 • Työsopimus ei ole hyväksyttävä työtodistus.
 • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
 • Työkokemus lasketaan täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
 • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi kertyä työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
 • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Äitiys- ja vanhempainvapaa hyväksytään työkokemukseksi silloin, kun se on osa työsuhdetta.

Harkinnanvaraisena hakeminen

Jos sinulla ei ole koulutukseen vaadittua pohjakoulutusta, mutta olet muulla tavoin hankkinut vastaavat tiedot ja taidot, voit hakea joihinkin koulutuksiin ns. harkinnanvaraisena hakijana.

Harkinnanvarainen hakija on mukana opiskelijavalinnassa muiden hakijoiden tapaan. Harkinta kohdistuu vain hakukelpoisuuteen.

Jos haluat hakea Xamkiin harkinnanvaraisena hakijana, toimi näin:

 1. Täytä hakulomake Opintopolku.fi -palvelussa hakuaikana.
 2. Liitä hakulomakkeelle todistuskopiot opinnoistasi ja työkokemuksesta, joihin haluat vedota. Halutessasi voit myös liittää vapaamuotoisen perustelun syistä, miksi haet harkinnanvaraisena hakijana juuri tähän koulutukseen pyrkiäksesi osoittamaan, että sinulla on puuttuvasta hakukelpoisuudesta huolimatta riittävästi muuta osaamista menestyäksesi ammattikorkeakouluopinnoissa.

Voit lisätä liitteet myös jälkikäteen palaamalla hakemukselle vahvistussähköpostissa olevasta linkistä. Hakukelpoisuutesi ja siten mahdollisuutesi osallistua valintakokeeseen arvioidaan toimitettujen liitteiden perusteella.

Harkinnanvaraisen hakijan liitteet on tallennettava hakulomakkeelle

 • syksyn 2023 yhteishaussa viimeistään 21.9.2023 klo 15
 • kevään 2023 toisessa yhteishaussa viimeistään 6.4.2023 klo 15
 • kevään 2023 ensimmäisessä yhteishaussa viimeistään 25.1.2023 klo 15

Xamkissa alkavista koulutuksista voi harkinnanvaraisena hakijana hakea seuraaviin koulutuksiin:

Syksyn 2023 yhteishaku
 • Bachelor of Culture and Arts, Game Design, monimuotototeutus
 • Muotoilija (AMK), biotuotemuotoilu, päivätoteutus
 • Muotoilija (AMK), muoti ja puvustus, päivätoteutus
Kevään 2023 toinen yhteishaku
 • Artenomi (AMK), restaurointi
 • Muotoilija (AMK), graafinen muotoilu
 • Muotoilija (AMK), sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu
Kevään 2023 ensimmäinen yhteishaku
 • Bachelor of Culture and Arts, Game Design

Kielitaidon osoittaminen

AMK-valintakokeeseen osallistujien suomen kielen taito

AMK-valintakokeeseen osallistujien suomen kielen taito mitataan AMK-valintakokeessa.

Suomen kielen taidon osoittaminen suomenkielisiin kulttuurialan koulutuksiin haettaessa

Suomenkielisiin kulttuurialan koulutuksiin hakevilla tulee olla hyvä suomen kielen taito. Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan erilliseen suomen kielen kokeeseen. Koe arvostellaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Kielikokeessa hylätty hakija ei voi tulla valituksi koulutukseen.

Kielitaidon osoittaminen englanninkielisiin koulutuksiin haettaessa

Englanninkielisiin koulutuksiin hakevilla tulee olla hyvä englannin kielen taito. Englannin kielen taidon ei tarvitse olla täydellinen, vaan riittävä opintojen suorittamiseen englanniksi. Kielitaito arvioidaan valintakokeen tai ennakkotehtävän perusteella.

Xamkin englanninkielisiin AMK/Bachelor-koulutuksiin hakevalla ei tarvitse olla aiempaa osaamista suomen kielestä.

Miten opiskelijat valitaan?

Lue lisää opiskelijavalinnasta

Takaisin Hakeminen-pääsivulle

Siirry Hakeminen-pääsivulle

Hakijapalvelut

Yhteystiedot

puh. 044 702 8891 (Kouvola) tai
040 585 6610 (Mikkeli)

hakijapalvelut@xamk.fi

Aukioloajat: ma-pe klo 9-15

Posti- ja käyntiosoitteet