Tältä sivulta löydät tietoa AMK- ja YAMK-koulutusten pääsyvaatimuksista, esimerkiksi millä tutkinnolla voit hakea syksyllä 2020 opintoihin.

AMK-tutkintoon johtavat koulutukset päiväopintoina

AMK-tutkintoon johtavat koulutukset monimuoto- tai verkko-opintoina

YAMK-tutkintoon johtavat koulutukset

Harkinnanvaraisena hakeminen

Kielitaidon osoittaminen

Kysy lisää

Hakijapalvelut
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)

puh. 044 702 8891 (Kouvola), 040 585 6610 (Mikkeli)
sähköposti: hakijapalvelut@xamk.fi

AMK-tutkintoon johtavat koulutukset päivätoteutuksena

Yleinen amk-hakukelpoisuus

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

 • suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB), Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB), Reifeprüfung-tutkinnon (RP) tai Deutsches Internationales Abitur -tutkinnon (DIA)
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai näitä vastaavat aikaisemmat opinnot
 • näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Hakukelpoisuuden AMK-opintoihin antavan tutkinnon tulee olla valmis niin, että voit tallentaa hakulomakkeellesi kopion lopullisesta tutkintotodistuksestasi 15.7.2020 klo 15 mennessä.

AMK-tutkintoon johtavat koulutukset monimuoto- tai verkkototeutuksena

Näissä Xamkissa elokuussa 2020 alkavista monimuoto-/ verkkokoulutuksissa on yleinen amk-hakukelpoisuus eli voit hakea niihin, jos olet suorittanut esimerkiksi ylioppilastutkinnon tai jonkin ammatillisen tutkinnon:

 • Insinööri (AMK), logistiikka, monimuotototeutus, Kotka
 • Ensihoitaja (AMK, monimuotototeutus, Kotka
 • Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna
 • Geronomi (AMK), monimuotototeutus, Kouvola
 • Jalkaterapeutti (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna
 • Restonomi (AMK), verkkototeutus, Kotka ja Mikkeli
 • Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kotka
 • Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna
 • Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Mikkeli
 • Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, verkkototeutus, Mikkeli

 

Monimuoto- tai verkko-opintoina toteutettaviin koulutuksiin voidaan määritellä myös erilliset pääsyvaatimukset (tutkinto ja/tai työkokemus).

Seuraaviin monimuoto- ja verkkokoulutuksiin on erikseen määritellyt pääsyvaatimukset:

 • Insinööri (AMK), merenkulku, laivatekniikka, monimuotototeutus, Kotka:
  Vahtikonemestarin tutkinto ja pätevyyskirja tai konemestarin opintosuunnan tutkinto ja voimassa oleva vähintään vahtikonemestarin pätevyyskirja. Harkinnanvaraisessa valinnassa voidaan huomioida myös muu sovelutuva tutkinto.
 • Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, Mikkeli:
  Sähköalan ammatillinen tutkinto, sähköalan ammattitutkinto, sähköalan teknikon tutkinto, muun alan opistoasteen insinöörin tutkinto, muun alan AMK-insinöörin tutkinto tai muun alan DI-tutkinto.
 • Insinööri (AMK),talotekniikka (LVI), monimuotototeutus, Mikkeli:
  Yleinen amk-hakukelpoisuus ja vähintään 3 vuotta LVI-alan työkokemusta.
 • Insinööri (AMK),ympäristöteknologia, monimuotototeutus, Mikkeli:
  Soveltuvan tekniikan alan ammatillinen tai opistoasteen tutkinto, soveltuva korkeakoulututkinto. Soveltuvia ammatillisia tutkintoja ovat esimerkiksi laboratorioalan, kemianteollisuuden, prosessitekniikan, paperiteollisuuden, lvi-alan tutkinnot. Korkeakoulututkinnoista soveltuvia ovat esimerkiksi seuraavat: insinööri (AMK), DI, agrologi (AMK), sairaanhoitaja (AMK) ja bioanalyytikko (AMK) sekä ympäristöalan tutkinnot.
 • Merikapteeni (AMK), monimuotototeutus, Kotka:
  Vahtiperämiehen tutkinto ja pätevyyskirja. Harkinnanvaraisessa valinnassa voidaan huomioida myös muu soveltuva tutkinto.
 • Tradenomi (AMK), liiketalous, verkkototeutus, Mikkeli: 
  Liiketalouden perustutkinto/merkonomi tai opistoasteen merkonomitutkinto tai muu ammatillinen perustutkinto, joka sisältää riittävästi (noin 40 ov/60 op) liiketalouden opintoja. Voit hakea harkinnanvaraisena hakijana, jos olet suorittanut korkeakoulututkinnon Suomessa tai vähintään 90 op korkeakoulutasoisia, liiketalouden alan opintoja.

Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus

Hakukelpoisuuden YAMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja tämän jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

Hakukelpoisuuden YAMK-opintoihin antavan tutkinnon tulee olla valmis 31.7.2020 mennessä. Myös työkokemusta voi laskea 31.7.2020 saakka.

Soveltuva tutkinto

Hakukelpoisuuden antava, soveltuva korkeakoulututkinto määritellään koulutuskohtaisesti. Löydät soveltuvien tutkintojen tiedot koulutuksittain tältä nettisivulta.

Joihinkin yamk-koulutuksiin voi hakea myös soveltuvalla opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla, ilman korkeakoulututkintoa. Jos koulutukseen voi hakea tällaisella tutkinnolla, siitä kerrotaan koulutukseen soveltuvien tutkintojen tiedoissa.

Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkinnot ovat ennen v. 2000 koulutusrakenteen muutosta suoritettuja tutkintoja (esim. teknikko tai sairaanhoitaja), joihin ei voi enää valmistua ja joiden tilalla ovat nykyään ammattikorkeakoulututkinnot tai toisen asteen tutkinnot.

Opistoasteen tutkintoja eivät ole esimerkiksi ammattiopistoissa tehdyt ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot tai ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tehdyt erilliset opettajan pedagogiset opinnot.

Työkokemus

Soveltuvan tutkinnon lisäksi sinulla tulee olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) työkokemusta asianomaiselta alalta. Työkokemuksen tulee olla hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle olet nyt hakemassa että ala, jolta hakukelpoisuuden antava tutkintosi on. Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tutkinnon tai korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu työkokemus.

Kaikesta kahden vuoden vaatimukseen laskettavasta työkokemuksesta tulee olla työtodistukset. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus.

Huomaathan myös, että:
 • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu.
 • Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta.
 • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.
 • Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
 • Äitiys- ja vanhempainvapaa hyväksytään työkokemukseksi silloin, kun se on osa työsuhdetta.

Elokuussa 2020 alkavien YAMK-koulutusten pohjakoulutusvaatimukset

 • Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen:
  Yhteisöpedagogi (AMK), artenomi (AMK), muotoilija (AMK), tradenomi (AMK), restonomi (AMK), ensihoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), geronomi (AMK), jalkaterapeutti (AMK), naprapaatti (AMK), sairaanhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), terveydenhoitaja (AMK) tai insinööri (AMK) -tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava opistoasteen tutkinto (ennen v. 2000 koulutusrakenteen muutosta suoritettu esim. sairaanhoitajan tutkinto).
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, akuutti hoitotyö:
  Ensihoitaja (AMK), sairaanhoitaja (AMK) tai terveydenhoitaja (AMK) -tutkinto tai vastaava opistoasteen tutkinto (ennen v. 2000 koulutusrakenteen muutosta suoritettu esim. sairaanhoitajan tutkinto).
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija:
  Ensihoitaja (AMK), sairaanhoitaja (AMK) tai terveydenhoitaja (AMK) -tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava opistoasteen tutkinto (ennen v. 2000 koulutusrakenteen muutosta suoritettu esim. sairaanhoitajan tutkinto).
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, monialainen toimintakyvyn edistäminen:
  Ensihoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), geronomi (AMK), jalkaterapeutti (AMK), naprapaatti (AMK), sairaanhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), terveydenhoitaja (AMK) -tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava opistoasteen tutkinto (ennen v. 2000 koulutusrakenteen muutosta suoritettu esim. sairaanhoitajan tutkinto).
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen:
  Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava opistoasteen tutkinto (ennen v. 2000 koulutusrakenteen muutosta suoritettu esim. sairaanhoitajan tutkinto).
 • Sosiaalialan ylempi AMK, hyvinvoinnin edistäminen:
  Geronomi (AMK) tai sosionomi (AMK) -tutkinto tai vastaava opistoasteen tutkinto (ennen v. 2000 koulutusrakenteen muutosta suoritettu esim. sosiaalikasvattajan tutkinto).
 • Insinööri (ylempi AMK), kyberturvallisuus:
  IT-alan korkeakoulututkinto tai Suomessa suoritettu it-alan ammatillisen korkea-asteen tutkinto (ennen v. 2000 koulutusrakenteen muutosta suoritettu insinöörin tutkinto).
 • Insinööri (ylempi AMK), logistiikka:
  Tekniikan tai liikenteen alan korkeakoulututkinto tai Suomessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto (ennen v. 2000 koulutusrakenteen muutosta suoritettu insinöörin tai merikapteenin tutkinto).
 • Insinööri (ylempi AMK), projekti- ja myyntijohtaminen:
  Tekniikan alan korkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto tai Suomessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto (ennen v. 2000 koulutusrakenteen muutosta suoritettu insinöörin tutkinto).
 • Kestävä rakentaminen ja muotoilu, Insinööri (ylempi AMK), Muotoilija (ylempi AMK):
  Rakennustekniikan korkeakoulututkinto tai Suomessa suoritettu alan ammatillisen korkea-asteen tutkinto (ennen v. 2000 koulutusrakenteen muutosta suoritettu insinöörin tutkinto) tai muotoilun (tai vastaava) korkeakoulututkinto tai Suomessa suoritettu alan opistoasteen tutkinto (ennen v. 2000 koulutusrakenteen muutosta aloitettu artenomin tutkinto).
 • Muotoilija (ylempi AMK), palvelumuotoilu:
  Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.
 • Restonomi (ylempi AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta:
  Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.
 • Tradenomi (ylempi AMK), tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen:
  Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tai muu korkeakoulututkinto, mikäli siihen tai muihin opintoihin on sisältynyt vähintään 60 op liiketalouden opintoja tai sinulla on työkokemuksella osoitettu vastaava osaaminen.
 • Yhteisöpedagogi (ylempi AMK), nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen:
  Humanistisen ja kasvatusalan tai lähialan (sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, kulttuuriala, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden- ja hallinnon ala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala) ammattikorkeakoulututkinto tai em. alojen yliopistossa suoritettu tutkinto.

Harkinnanvaraisena hakeminen

Jos sinulla ei ole koulutukseen vaadittua pohjakoulutusta, mutta olet muulla tavoin hankkinut vastaavat tiedot ja taidot, voit hakea joihinkin koulutuksiin ns. harkinnanvaraisena hakijana.

Harkinnanvarainen hakija on mukana opiskelijavalinnassa muiden hakijoiden tapaan. Harkinta kohdistuu vain hakukelpoisuuteen.

Jos haluat hakea Xamkiin harkinnanvaraisena hakijana, toimi näin:

 1. Täytä hakulomake Opintopolku.fi -palvelussa hakuaikana.
 2. Liitä hakulomakkeelle todistuskopiot opinnoistasi ja työkokemuksesta, joihin haluat vedota. Halutessasi voit myös liittää vapaamuotoisen perustelun syistä, miksi haet harkinnanvaraisena hakijana juuri tähän koulutukseen pyrkiäksesi osoittamaan, että sinulla on puuttuvasta hakukelpoisuudesta huolimatta riittävästi muuta osaamista menestyäksesi ammattikorkeakouluopinnoissa.

Voit lisätä liitteet myös jälkikäteen palaamalla hakemukselle vahvistussähköpostissa olevasta linkistä. Hakukelpoisuutesi ja siten mahdollisuutesi osallistua valintakokeeseen arvioidaan toimitettujen liitteiden perusteella,

Harkinnanvaraisen hakijan liitteet on tallennettava hakulomakkeelle viimeistään

 • 29.1.2020 klo 15 (kevään 1. yhteishaku, englanninkieliset koulutukset)
 • 8.4.2020 klo 15 (kevään 2. yhteishaku, suomenkieliset koulutukset)

Xamkissa elokuussa 2020 alkavista koulutuksista voi harkinnanvaraisena hakijana hakea seuraaviin:

 • Artenomi (AMK), restaurointi, päivätoteutus, Kouvola
 • Bachelor of Culture and Arts, Game Design, päivätoteutus, Kouvola
 • Insinööri (AMK), merenkulku, laivatekniikka, monimuotototeutus, Kotka
 • Merikapteeni (AMK), monimuotototeutus, Kotka
 • Muotoilija (AMK), graafinen muotoilu, päivätoteutus, Kouvola
 • Muotoilija (AMK), sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, päivätoteutus, Kouvola
 • Tradenomi (AMK), liiketalous, verkkototeutus, Mikkeli: Voit hakea harkinnanvaraisena hakijana, jos sinulla ei ole koulutukseen vaadittua pohjakoulutusta, mutta olet suorittanut korkeakoulututkinnon Suomessa tai vähintään 90 opintopistettä korkeakoulutasoisia, liiketalouden opintoja.

Kielitaidon osoittaminen

AMK-valintakokeeseen osallistujien suomen kielen taito

AMK-valintakokeeseen osallistujien suomen kielen taito mitataan AMK-valintakokeessa.

Suomen kielen taidon osoittaminen suomenkielisiin kulttuurialan koulutuksiin haettaessa

Suomenkielisiin kulttuurialan koulutuksiin hakevilla tulee olla hyvä suomen kielen taito. Hakijat, joiden sekä äidinkieli että koulusivistyskieli on muu kuin suomi, kutsutaan erilliseen suomen kielen kokeeseen. Koe arvostellaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Kielikokeessa hylätty hakija ei voi tulla valituksi koulutukseen.

Kielitaidon osoittaminen englanninkielisiin koulutuksiin haettaessa

Englanninkielisiin koulutuksiin hakevilla tulee olla hyvä englannin kielen taito. Englannin kielen taidon ei tarvitse olla täydellinen, vaan riittävä opintojen suorittamiseen englanniksi.

Englanninkielisten koulutusten valintakokeissa hakijoiden arvioidaan englannin kielen taito joko erillisellä kielikokeella tai kokeeseen sisältyvällä kielitaidon arvioinnilla asteikolla hyväksytty / hylätty. Kielikokeessa hylätty hakija ei voi tulla valituksi koulutukseen.

Miten opiskelijat valitaan?

Lue lisää opiskelijavalinnasta

Takaisin Hakeminen-pääsivulle

Siirry Hakeminen-pääsivulle
Jaa sivu