Tältä sivulta löydät tietoa AMK- ja YAMK-koulutusten pääsyvaatimuksista, esimerkiksi millä tutkinnolla voit hakea opintoihin.

AMK-tutkintoon johtavat koulutukset päiväopintoina

AMK-tutkintoon johtavat koulutukset monimuoto- tai verkko-opintoina

YAMK-tutkintoon johtavat koulutukset

Harkinnanvaraisena hakeminen

Kielitaidon osoittaminen

Kysy lisää

Hakijapalvelut
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)

puh. 044 702 8891 (Kouvola), 040 585 6610 (Mikkeli)
sähköposti: hakijapalvelut@xamk.fi

AMK-tutkintoon johtavat koulutukset päivätoteutuksena

Yleinen amk-hakukelpoisuus

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

 • suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB), Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB), Reifeprüfung-tutkinnon (RP) tai Deutsches Internationales Abitur -tutkinnon (DIA)
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai näitä vastaavat aikaisemmat opinnot
 • näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin tai
 • alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon.

Hakukelpoisuuden AMK-opintoihin antavan tutkinnon tulee olla valmis niin, että voit tallentaa hakulomakkeellesi kopion lopullisesta tutkintotodistuksestasi kevään yhteishauissa 16.7.2021 klo 15 mennessä.

AMK-tutkintoon johtavat koulutukset monimuoto- tai verkkototeutuksena

Monimuoto- tai verkko-opintoina toteutettaviin koulutuksiin voidaan määritellä myös erilliset pääsyvaatimukset (tutkinto ja/tai työkokemus).

Monissa Xamkin monimuoto- ja verkkokoulutuksissa on yleinen amk-hakukelpoisuus eli voit hakea niihin, jos olet suorittanut esimerkiksi ylioppilastutkinnon tai jonkin ammatillisen tutkinnon.

Osa koulutuksista on suunnattu tietyn pohjakoulutuksen tai työkokemuksen omaavalle kohderyhmälle ja niihin on erikseen määritellyt pääsyvaatimukset.

Monimuoto- ja verkkokoulutukset, joihin on erikseen määritellyt pääsyvaatimukset

 

Kevään 2021 yhteishaut
 • Insinööri (AMK), logistiikka, monimuotototeutus, Kotka
 • Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, Mikkeli
 • Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI), monimuotototeutus, Mikkeli
 • Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, monimuotototeutus, Mikkeli
 • Tradenomi (AMK), liiketalous, verkkototeutus

Kevään 2021 yhteishaun AMK-koulutusten tiedot Opintopolussa

Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus

Hakukelpoisuuden YAMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja tämän jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

Hakukelpoisuuden YAMK-opintoihin antavan tutkinnon tulee olla valmis  31.7.2021 (kevään haku) / 31.12.2021 (syksyn haku) mennessä. Myös työkokemusta voi laskea 31.7.2021 / 31.12.2021 saakka.

Soveltuva tutkinto

Hakukelpoisuuden antava, soveltuva korkeakoulututkinto määritellään koulutuskohtaisesti. Löydät soveltuvien tutkintojen tiedot koulutuksittain Opintopolusta (Hakeminen-välilehti, Hakukelpoisuusvaatimukset):

Joihinkin yamk-koulutuksiin voi hakea myös soveltuvalla opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla, ilman korkeakoulututkintoa. Jos koulutukseen voi hakea tällaisella tutkinnolla, siitä kerrotaan koulutukseen soveltuvien tutkintojen tiedoissa.

Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkinnot ovat ennen v. 2000 koulutusrakenteen muutosta suoritettuja tutkintoja (esim. sairaanhoitaja tai insinööri), joihin ei voi enää valmistua ja joiden tilalla ovat nykyään ammattikorkeakoulututkinnot tai toisen asteen tutkinnot.

Opistoasteen tutkintoja eivät ole esimerkiksi ammattiopistoissa tehdyt ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot tai ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tehdyt erilliset opettajan pedagogiset opinnot.

Työkokemus

Soveltuvan tutkinnon lisäksi sinulla tulee olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) työkokemusta asianomaiselta alalta. Työkokemuksen tulee olla hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle olet nyt hakemassa että ala, jolta hakukelpoisuuden antava tutkintosi on. Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tutkinnon tai korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu työkokemus.

Kaikesta kahden vuoden vaatimukseen laskettavasta työkokemuksesta tulee olla työtodistukset. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus.

Huomaathan myös, että:
 • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu.
 • Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta.
 • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.
 • Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
 • Äitiys- ja vanhempainvapaa hyväksytään työkokemukseksi silloin, kun se on osa työsuhdetta.

Harkinnanvaraisena hakeminen

Jos sinulla ei ole koulutukseen vaadittua pohjakoulutusta, mutta olet muulla tavoin hankkinut vastaavat tiedot ja taidot, voit hakea joihinkin koulutuksiin ns. harkinnanvaraisena hakijana.

Harkinnanvarainen hakija on mukana opiskelijavalinnassa muiden hakijoiden tapaan. Harkinta kohdistuu vain hakukelpoisuuteen.

Jos haluat hakea Xamkiin harkinnanvaraisena hakijana, toimi näin:

 1. Täytä hakulomake Opintopolku.fi -palvelussa hakuaikana.
 2. Liitä hakulomakkeelle todistuskopiot opinnoistasi ja työkokemuksesta, joihin haluat vedota. Halutessasi voit myös liittää vapaamuotoisen perustelun syistä, miksi haet harkinnanvaraisena hakijana juuri tähän koulutukseen pyrkiäksesi osoittamaan, että sinulla on puuttuvasta hakukelpoisuudesta huolimatta riittävästi muuta osaamista menestyäksesi ammattikorkeakouluopinnoissa.

Voit lisätä liitteet myös jälkikäteen palaamalla hakemukselle vahvistussähköpostissa olevasta linkistä. Hakukelpoisuutesi ja siten mahdollisuutesi osallistua valintakokeeseen arvioidaan toimitettujen liitteiden perusteella,

Harkinnanvaraisen hakijan liitteet on tallennettava hakulomakkeelle

 • kevään 2021 ensimmäisessä yhteishaussa viimeistään 27.1.2021 klo 15
 • kevään 2021 toisessa yhteishaussa viimeistään 7.4.2021 klo 15
 • syksyn 2021 yhteishaussa viimeistään 22.9.2021 klo 15.

Xamkissa alkavista koulutuksista voi harkinnanvaraisena hakijana hakea seuraaviin:

Kevään 2021 1. yhteishaku

 • Bachelor of Culture and Arts, Game Design

Kevään 2021 2. yhteishaku

 • Artenomi (AMK), restaurointi
 • Muotoilija (AMK), graafinen muotoilu
 • Muotoilija (AMK), sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu

Kielitaidon osoittaminen

AMK-valintakokeeseen osallistujien suomen kielen taito

AMK-valintakokeeseen osallistujien suomen kielen taito mitataan AMK-valintakokeessa.

Suomen kielen taidon osoittaminen suomenkielisiin kulttuurialan koulutuksiin haettaessa

Suomenkielisiin kulttuurialan koulutuksiin hakevilla tulee olla hyvä suomen kielen taito. Hakijat, joiden sekä äidinkieli että koulusivistyskieli on muu kuin suomi, kutsutaan erilliseen suomen kielen kokeeseen. Koe arvostellaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Kielikokeessa hylätty hakija ei voi tulla valituksi koulutukseen.

Kielitaidon osoittaminen englanninkielisiin koulutuksiin haettaessa

Englanninkielisiin koulutuksiin hakevilla tulee olla hyvä englannin kielen taito. Englannin kielen taidon ei tarvitse olla täydellinen, vaan riittävä opintojen suorittamiseen englanniksi.

Englanninkielisten koulutusten valintakokeissa hakijoiden arvioidaan englannin kielen taito joko erillisellä kielikokeella tai kokeeseen/ennakkotehtävään sisältyvällä kielitaidon arvioinnilla asteikolla hyväksytty / hylätty. Kielitaidon perusteella hylätty hakija ei voi tulla valituksi koulutukseen.

Miten opiskelijat valitaan?

Lue lisää opiskelijavalinnasta

Takaisin Hakeminen-pääsivulle

Siirry Hakeminen-pääsivulle