PÄÄSYVAATIMUKSET

AMK-tutkintoon johtavat koulutukset päivätoteutuksena

Yleinen amk-hakukelpoisuus

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

 • suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB), Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB) tai Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai näitä vastaavat aikaisemmat opinnot
 • näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Harkinnanvaraisena hakeminen

Jos hakijalla ei ole koulutukseen vaadittua pohjakoulutusta, mutta hänellä on muulla tavoin hankitut vastaavat tiedot ja taidot, hän voi hakea ns. harkinnanvaraisena hakijana. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa syksyllä 2019 alkavista koulutuksista voi harkinnanvaraisena hakijana hakea alla oleviin:

 • Bachelor of Culture and Arts, Degree Programme in Game Design, päivätoteutus, Kouvola
 • Insinööri (AMK), biotuotetekniikka, monimuotototeutus, Savonlinna
 • Insinööri (AMK), merenkulku, monimuotototeutus, Kotka
 • Insinööri (AMK), rakennustekniikka, monimuotototeutus, Kotka
 • Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, monimuotototeutus, Mikkeli
 • Merikapteeni (AMK), merenkulku, monimuotototeutus, Kotka
 • Muotoilija (AMK), graafinen muotoilu, päivätoteutus, Kouvola
 • Muotoilija (AMK), restaurointi, päivätoteutus, Kouvola
 • Muotoilija (AMK), sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, päivätoteutus, Kouvola
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous, verkkototeutus, Mikkeli

Katso lisäohjeet alta.

PÄÄSYVAATIMUKSET

AMK-tutkintoon johtavat koulutukset monimuotototeutuksena

Monimuoto-opintoina toteutettaviin koulutuksiin voidaan määritellä erikseen pohjakoulutusvaatimukset.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa tammikuussa 2019 alkavista monimuotokoulutuksista saa hakukelpoisuuden yllä mainituilla tutkinnoilla (yleinen amk-hakukelpoisuus):

 • Insinööri (AMK), energiatekniikka, monimuotototeutus, Kotka
 • Muotoilija (AMK), palvelumuotolu, monimuotototeutus, Kouvola
 • Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli
 • Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Kotka
 • Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli
 • Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus Kouvola
 • Tradenomi (AMK), myynti ja markkinointi, monimuotototeutus Kouvola

Seuraaviin monimuotokoulutuksiin on erikseen määritelty pohjakoulutusvaatimus:

 • Metsätalousinsinööri (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli: pohjakoulutusvaatimuksena on liiketalouden ja hallinnon alan, tekniiikan alan tai luonnonvara-alan korkeakoulututkinto
 • Yhteisöpadagogi (AMK), monimuotototeutus, Kouvola: pohjakoulutusvaatimuksena on humanistisen ja kasvatus alan tai lähialan (sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan, kulttuurialan, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan) opistoasteen tutkinto tai em. alojen toisen asteen ammatillinen perustutkinto tai em. alojen korkeakoulututkinto tai vastaavat opinnot

Katso lisäohjeet alta.

 

Kielitaidon osoittaminen

Suomen kielen taidon osoittaminen suomenkieliseen koulutukseen haettaessa

Suomenkielisiin koulutuksiin hakevilla tulee olla hyvä suomen kielen taito. Hakijat, joiden sekä äidinkieli että koulusivistyskieli on muu kuin suomi, kutsutaan erilliseen suomen kielen kokeeseen. Koe arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kielikokeessa hylätty hakija ei voi tulla valituksi koulutukseen.

Kielitaidon osoittaminen englanninkieliseen koulutukseen haettaessa

Englanninkielisiin koulutuksiin hakevilla tulee olla hyvä englannin kielen taito. Englannin kielen taidon ei tarvitse olla täydellinen, vaan riittävä opintojen suorittamiseen englanniksi.

Vieraskielisen koulutuksen valintakokeessa arvioidaan hakijoiden englannin kielen taito joko erillisellä kielikokeella tai kokeeseen sisältyvällä kielitaidon arvioinnilla asteikolla hyväksytty / hylätty. Kielikokeessa hylätty hakija ei voi tulla valituksi koulutukseen.

Harkinnanvaraisena hakeminen

Jos hakijalla ei ole koulutukseen vaadittua pohjakoulutusta, mutta hänellä on muulla tavoin hankitut vastaavat tiedot ja taidot, hän voi hakea ns. harkinnanvaraisena hakijana. Yllä on lueteltu, mihin päivätoteutuksiin voi syksyn 2018 yhteishaussa hakea harkinnanvaraisena hakijana.

Harkinnanvarainen hakija on mukana opiskelijavalinnassa muiden hakijoiden tapaan. Harkinta kohdistuu vain hakijan hakukelpoisuuteen. Vieraskielisten koulutusten osalta ohjeet löytyvät englanninkielisiltä sivuilta (Discretionary admission).

Hakijan on täytettävä yhteishaun hakulomake tavalliseen tapaan Opintopolussa ja liitettävä hakulomakkeelle kopiot todistuksista, joihin haluaa vedota. Todistuskopiot ja muut liitteet on liitettävä hakulomakkeelle viimeistään 26.9.2018 klo 15. (liitteet voi lisätä myös jälkikäteen palaamalla hakemukselle vahvistussähköpostissa olevasta linkistä). Toimitettujen liitteiden perusteella arvioidaan hakijan hakukelpoisuus ja sen perusteella hakijan mahdollisuus osallistua valintakokeeseen.

Harkinnanvaraisen hakemuksen liitteet

Vapaamuotoinen perustelu:

 • Miksi haet harkinnanvaraisena hakijana juuri tähän koulutukseen (pyri osoittamaan, että sinulla on puuttuvasta hakukelpoisuudesta huolimatta riittävästi muuta osaamista menestyäksesi ammattikorkeakouluopinnoissa).

Ansioluettelo todistuskopioineen, josta ilmenee

 • nykyinen työsuhde: työpaikka, työn kuvaus/työtehtävät ja työsuhteen alkamisajankohta
 • hakemaasi koulutusalaan tai sen lähialoihin liittyvä muu työkokemus: työpaikka, työn kuvaus, alkamis- ja loppumisajankohta ja oliko työ koko- vai osa-aikaista
 • ammatillinen koulutus, tutkinnot (tutkinto, opintolinja, koulutuksen kesto ja suoritusajankohta sekä laajuus opintoviikkoina tai opintopisteinä)
 • hakemaasi koulutusalaan liittyneet kurssit, muu koulutus, harrastustoiminta, luottamustehtävät, avoimen ammattikorkeakoulun opinnot (suoritetut opinnot, koulutuksen kesto ja suoritusajankohta, laajuus opintoviikkoina tai opintopisteinä, kuvaus harrastetoiminnasta ja luottamustehtävistä).

Ansioluettelossa ilmoitetuista työ-, koulutus-, kurssi- ja harraste yms. tiedoista tulee liittää lomakkeeseen todistuskopiot.

Toimi näin:

 • Täytä hakulomake Opintopolku.fi -palvelussa ja liitä vaaditut liitteet hakemukseen joko täyttäessäsi hakemusta tai palaamalla täyttämääsi hakemukseen sähköpostissa saamasi linkin kautta viimeistään 26.9.2018.

Haussa käytetty tutkinto

Valituksi tulleiden on toimitettava kopio haussa käytetyn tutkinnon tutkintotodistuksesta hakijapalveluihin viimeistään 11.12.2018 klo 15. Hakukautena valmistuvilla määräaika on 18.12.2018 klo 15 (tämä koskee myös EU-/ETA- maan kansalaisten tutkintoja sekä kansainvälisiä ylioppilastutkintoja (IB, EB, RP)).

Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevien (ei koske hakukautena valmistuvia EU/ETA -kansalaisia) tutkinnon on oltava valmis jo hakuajan päättymiseen mennessä. Kopio hakemuksen perusteena olevasta lopullisesta tutkintotodistuksesta toimitetaan hakukomakkeen liitteenä täytettäessä hakemusta tai palaamalla täytettyyn hakemukseen sähköpostissa saadun linkin kautta viimeistään 26.9.2018.

Ulkomailla suoritetulla tutkinnolla hakeminen

Todistuskopioiden lisäksi on toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemä käännöskopio tutkintotodistuksesta, jos tutkintotodistuksen kieli ei ole mikään näistä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima. Kopiot toimitetaan hakukomakkeen liitteenä joko täytettäessä hakemusta tai palaamalla täytettyyn hakemukseen sähköpostissa saadun linkin kautta viimeistään 26.9.2018.

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, ammattikorkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen, siitä huolimatta, ettei ammattikorkeakoulu käytä harkinnanvaraista valintaa. Tällöin hakijalla tulee olla pakolais-statuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä hakukomakkeen liitteenä joko hakemusta täytettäessä tai palaamalla täytettyyn hakemukseen sähköpostissa saadun linkin kautta viimeistään 26.9.2018.

Valintaperusteet AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa

Amk-tutkintoon johtavaan koulutukseen on viisi erilaista valintatapaa:

 • valintakoe: valintakoepisteet (max 40, 70 tai 100 pistettä)
 • koulumenestys ja valintakoe: koulumenestyspisteet (vain yo-tutkinnolla hakevat) (max 30 tai 60 pistettä) + valintakoepisteet (max 70 tai 40 pistettä) – ei käytössä Xamkissa
 • todistusvalinta: koulumenestyspisteet (vain yo-tutkinnolla hakevat) (max 30 tai 60 pistettä) – ei käytössä Xamkissa
 • valintakoe ja työkokemus: valintakoepisteet (max 70 pistettä) + työkokemuspisteet (max 30 pistettä)
 • SAT-testi (vain vieraskielisessä koulutuksessa) – ei käytössä Xamkissa

Hakija voi tulla valituksi vain yhdellä valintatavalla.

Koulumenestyspisteitä voi saada ainoastaan yo-tutkintotodistuksen arvosanoista. Ammatillisesta perustutkinnosta, opistoasteen tutkinnosta, vastaavista aiemmista tutkinnoista, ammattitutkinnosta, erikoisammattitutkinnosta, korkeakoulututkinnosta ja ulkomailla suoritetusta tutkinnosta ei voi saada koulumenestyspisteitä.

Työkokemuspisteitä voi saada vähintään 18-vuotiaana hankitusta yleisestä työkokemuksesta. Xamkissa työkokemuspisteitä voi syksyn 2018 yhteishaussa saada vain liiketalouden tradenomin monimuotokoulutukseen.

Valinta on ehdollinen siihen asti kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistukset (työtodistukset tarkistetaan vain sellaisiin koulutuksiin hyväksytyiltä, joiden valinnoissa työkokemuksella on merkitystä). Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

Klikkaamalla tutkintonimikettä pääset Opintopolku -palvelun sivulle, josta löydät kunkin koulutuksen tarkemmat valintaperustetiedot Hakeminen-välilehdeltä:

PÄIVÄOPINNOT

MONIMUOTO-OPINNOT

Kysy lisää

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891, 040 585 6610
sähköposti: hakijapalvelut@xamk.fi

Jaa sivu