PÄÄSYVAATIMUKSET

AMK-tutkintoon johtavat koulutukset päivätoteutuksena

Yleinen amk-hakukelpoisuus

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

 • suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
 • Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai näitä vastaavat aikaisemmat opinnot
 • näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Harkinnanvaraisena hakeminen

Jos hakijalla ei ole koulutukseen vaadittua pohjakoulutusta, mutta hänellä on muulla tavoin hankitut vastaavat tiedot ja taidot, hän voi hakea ns. harkinnanvaraisena hakijana. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa tammikuussa 2018 alkavista koulutuksista ainoastaan seuraaviin voi hakea harkinnanvaraisena hakijana:

Hakijan on täytettävä yhteishaun hakulomake tavalliseen tapaan Opintopolussa. Sen lisäksi hänen on toimitettava Kaakkois-Suomen amk:n hakijapalveluihin kopiot todistuksista, joihin haluaa vedota. Todistuskopiot ja muut liitteet on toimitettava viimeistään 27.9.2017 klo 15. Toimitettujen liitteiden perusteella arvioidaan hakijan hakukelpoisuus ja sen perusteella hakijan mahdollisuus osallistua valintakokeeseen.

Harkinnanvarainen hakija on mukana opiskelijavalinnassa muiden hakijoiden tapaan. Harkinta kohdistuu vain hakijan hakukelpoisuuteen.

Kielitaidon osoittaminen englanninkieliseen koulutukseen haettaessa

Englanninkielisiin koulutuksiin hakevilla tulee olla hyvä englannin kielen taito. Englannin kielen taidon ei tarvitse olla täydellinen, vaan riittävä opintojen suorittamiseen englanniksi.

Vieraskielisen koulutuksen valintakokeessa arvioidaan hakijoiden englannin kielen taito joko erillisellä kielikokeella tai kokeeseen sisältyvällä kielitaidon arvioinnilla asteikolla hyväksytty / hylätty. Kielikokeessa hylätty hakija ei voi tulla valituksi koulutukseen.

AMK-tutkintoon johtavat koulutukset monimuotototeutuksena

Monimuoto-opintoina toteutettaviin koulutuksiin voidaan määritellä erikseen pohjakoulutusvaatimukset.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa tammikuussa 2018 alkavien monimuotototeutuksiin saa hakukelpoisuuden yllä mainituilla tutkinnoilla (yleinen hakukelpoisuus), paitsi kahdessa koulutuksessa:

 • metsätalousinsinööri (AMK), Mikkeli: pohjakoulutusvaatimuksena on liiketalouden ja hallinnon alan, tekniikan alan tai luonnonvara-alan korkeakoulututkinto
 • yhteisöpedagogi (AMK), Kouvola: pohjakoulutusvaatimuksena on humanistisen ja kasvatus alan tai lähialan (sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan, kulttuurialan, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan) opistoasteen tutkinto tai em. alojen toisen asteen ammatillinen perustutkinto tai em. alojen korkeakoulututkinto tai vastaavat opinnot.

Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus

Ylempään amk-tutkintoon johtavan koulutuksen Tradenomi (YAMK), Sähköinen asiointi ja arkistointi pohjakoulutusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto. Tämän lisäksi hakijalla tulee olla korkeakoulututkinnon jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. (Poikkeuksena ovat opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneet, jotka voivat laskea alan työkokemusta em. tutkinnon suorittamisesta alkaen.)

 

Haussa käytetty tutkinto

Valituksi tulleiden on toimitettava kopio haussa käytetyn tutkinnon tutkintotodistuksesta hakijapalveluihin viimeistään 8.12.2017 klo 15. Hakukautena valmistuvilla määräaika on 29.12.2017 klo 15 (tämä koskee myös EU-/ETA- maan kansalaisten tutkintoja sekä kansainvälisiä ylioppilastutkintoja (IB, EB, RP)).

Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevien (ei koske hakukautena valmistuvia EU/ETA -kansalaisia) tutkinnon on oltava valmis jo hakuajan päättymiseen mennessä. Kopio hakemuksen perusteena olevasta lopullisesta tutkintotodistuksesta toimitetaan ylimpänä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin viimeistään 27.9.2017.

Ulkomailla suoritetulla tutkinnolla hakeminen

Todistuskopioiden lisäksi on toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemä käännöskopio tutkintotodistuksesta, jos tutkintotodistuksen kieli ei ole mikään näistä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima. Kopio tutkintotodistuksesta ja sen käännöksestä on toimitettava hakijapalveluihin viimeistään 27.9.2017.

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, ammattikorkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen, siitä huolimatta, ettei ammattikorkeakoulu käytä harkinnanvaraista valintaa. Tällöin hakijalla tulee olla pakolais-statuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä ensisijaisen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin viimeistään 27.9.2017.

 

Valintaperusteet

Amk-tutkintoon johtavaan koulutukseen on neljä erilaista valintatapaa:

 • valintakoepisteet (max 40, 70 tai 100 pistettä)
 • koulumenestyspisteet (vain yo-tutkinnolla hakevat) (max 30 tai 60 pistettä) + valintakoepisteet (max 70 tai 40 pistettä)
 • koulumenestyspisteet (vain yo-tutkinnolla hakevat) (max 30 tai 60 pistettä)
 • valintakoepisteet (max 70 pistettä) + työkokemuspisteet (max 30 pistettä).

Kunkin koulutuksen opiskelijavalinnassa käytetään yhtä tai kahta yllä mainituista valintatavoista. Hakija voi tulla valituksi vain yhdellä valintatavalla.

Koulumenestyspisteitä voi saada ainoastaan yo-tutkintotodistuksen arvosanoista. Ammatillisesta perustutkinnosta, opistoasteen tutkinnosta, vastaavista aiemmista tutkinnoista, ammattitutkinnosta, erikoisammattitutkinnosta, korkeakoulututkinnosta ja ulkomailla suoritetusta tutkinnosta ei voi saada koulumenestyspisteitä.

Työkokemuspisteitä voi saada vähintään 18-vuotiaana hankitusta yleisestä työkokemuksesta. Xamkissa työkokemuspisteitä voi syksyn 2017 yhteishaussa saada vain Kouvolassa alkavaan liiketalouden monimuotokoulutukseen.

Valinta on ehdollinen siihen asti kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

Klikkaamalla tutkintonimikettä pääset Opintopolku -palvelun sivulle, josta löydät kunkin koulutuksen tarkemmat valintaperustetiedot Valintaperusteet ja pääsykokeet -välilehdeltä:

Kysy lisää

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891, 040 585 6610
sähköposti: hakijapalvelut@xamk.fi

Share This