PÄÄSYVAATIMUKSET

AMK-tutkintoon johtavat koulutukset päivätoteutuksena

Yleinen amk-hakukelpoisuus

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

 • suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB), Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB), Reifeprüfung-tutkinnon (RP) tai Deutsches Internationales Abitur -tutkinnon (DIA)
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai näitä vastaavat aikaisemmat opinnot
 • näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

PÄÄSYVAATIMUKSET

AMK-tutkintoon johtavat koulutukset monimuotototeutuksena (myös verkkototeutukset)

Monimuoto-opintoina toteutettaviin koulutuksiin voidaan määritellä erikseen pohjakoulutusvaatimukset.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa syksyllä 2019 alkavista monimuotokoulutuksista saa hakukelpoisuuden yllä mainituilla tutkinnoilla (yleinen amk-hakukelpoisuus):

 • Geronomi (AMK), monimuotototeutus, Kouvola
 • Insinööri (AMK), biotuotetekniikka, monimuotototeutus, Savonlinna
 • Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kotka
 • Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna
 • Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus, Kotka ja Mikkeli
 • Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Mikkeli
 • Tradenomi (AMK), liiketoiminnan logistiikka, monimuotototeutus, Kotka
 • Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, verkkototeutus, Mikkeli

Seuraaviin monimuotokoulutuksiin on erikseen määritelty pohjakoulutusvaatimus:

 • Tradenomi (AMK), liiketalous, verkkototeutus, Mikkeli: liiketalouden perustutkinto (merkonomi) tai opistoasteen merkonomitutkinto tai muu ammatillinen tutkinto, joka sisältää riittävästi (noin 40 ov/60 op) liiketalouden opintoja (harkinnanvaraisena hakeminen mahdollista)
 • Merikapteeni (AMK): vahtiperämiehen tutkinto ja pätevyyskirja (harkinnanvaraisena hakeminen mahdollista)
 • Insinööri (AMK), merenkulku: vahtikonemestarin tutkinto ja pätevyyskirja (harkinnanvaraisena hakeminen mahdollista)
 • Insinööri (AMK), rakennustekniikka, monimuotototeutus, Kotka: soveltuva tekniikan alan ammatillinen perustutkinto tai soveltuva opistoasteen tutkinto (harkinnanvaraisena hakeminen mahdollista)
 • Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, Mikkeli: sähköalan opistoinsinöörin tutkinto tai sähköalan amk-insinöörin tutkinto tai sähköalan muu korkeakoulututkinto tai muu vastaava korkeakoulututkinto
 • Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI), monimuotototeutus, Mikkeli: soveltuva tekniikan alan opistoasteen insinöörin tutkinto tai muun alan amk-insinöörin tutkinto tai vastaava soveltuva korkeakoulututkinto
 • Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, monimuotototeutus, Mikkeli: soveltuva tekniikan alan ammatillinen tutkinto, soveltuva tekniikan alan opistoasteen tutkinto tai soveltuva tekniikan alan korkeakoulututkinto (harkinnanvaraisena hakeminen mahdollista)
 • nsinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, Savonlinna: sähköalan ammatillinen tutkinto, sähköalan ammattitutkinto tai sähköalan teknikon tutkinto, muun alan opistoasteen insinöörin tutkinto tai muun alan amk-insinöörin tutkinto tai muun alan DI-tutkinto (harkinnanvaraisena hakeminen mahdollista).

PÄÄSYVAATIMUKSET

Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus

Hakukelpoisuuden YAMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden (36 kk) työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tutkinnon tai korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu työkokemus.

HUOM.  Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkinnot ovat vanhoja tutkintoja (esim. teknikko), joihin ei voi enää valmistua ja joiden tilalla ovat nykyään ammattikorkeakoulututkinnot tai toisen asteen tutkinnot. Opistoasteen tutkintoja eivät ole esimerkiksi ammattiopistoissa tehdyt ammatilliset perustutkinnot/ammattitutkinnot/ erikoisammattitutkinnot tai ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tehdyt erilliset opettajan pedagogiset opinnot.

Kaikesta työkokemuksesta tulee olla työtodistukset. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Äitiys- ja vanhempainvapaa hyväksytään työkokemukseksi silloin, kun se on osa työsuhdetta.

Haussa käytettävän tutkinnon tulee olla valmis 10.7.2019 mennessä. Työkokemusta voi laskea 31.7.2019 saakka.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa syksyllä 2019 alkavien YAMK-tutkintoon johtavien koulutusten pohjakoulutusvaatimukset:
 • Dataperustaisten hyvinvointipalveluiden kehittäminen, Mikkeli: pohjakoulutusvaatimuksena on yhteisöpedagogi (AMK), artenomi (AMK), muotoilija (AMK), tradenomi (AMK), restonomi (AMK), ensihoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), geronomi (AMK), jalkaterapeutti (AMK), naprapaatti (AMK), sairaanhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), terveydenhoitaja (AMK) tai insinööri (AMK) -tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto
 • Insinööri (YAMK), Cyber security, Kotka: pohjakoulutusvaatimuksena on tekniikan alan korkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto
 • Insinööri (YAMK), Projekti- ja myyntijohtaminen, Kotka ja Mikkeli: pohjakoulutusvaatimuksena on tekniikan alan korkeakoulututkinto
 • Insinööri (YAMK), Sähkövoimatekniikka, Mikkeli: pohjakoulutusvaaatimuksena on sähkötekniikan alan korkeakoulututkinto
 • Insinööri (YAMK), Talotekniikka, Mikkeli: pohjakoulutusvaaatimuksena on soveltuva insinöörin amk-tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto
 • Insinööri (YAMK), Ympäristöteknologia, Mikkeli: pohjakoulutusvaaatimuksena on soveltuva insinöörin amk-tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto
 • Insinööri (YAMK)/merikapteeni (YAMK), Merenkulun johtaminen, Kotka: pohjakoulutusvaatimuksena on merikapteeni (AMK)- tai merenkulun insinööri (AMK) -tutkinto
 • Master of Business Administration, International Business Management, Kouvola: pohjakoulutusvaatimuksena on soveltuva amk-tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto
 • Metsätalousinsinööri (YAMK), Metsätalouden liiketoiminta, Mikkeli: pohjakoulutusvaaatimuksena on metsätalousinsinööri (AMK) -tutkinto tai muu vastaava korkeakoulututkinto
 • Muotoilija (YAMK), Palvelumuotoilu, Kouvola: pohjakoulutusvaatimuksena on kulttuurialan amk-tutkinto tai muu soveluva korkeakoulututkinto
 • Restonomi (YAMK), Matkailu- ja palveluliiketoiminta, Mikkeli: pohjakoulutusvaatimuksena on soveltuva amk-tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto
 • Sosiaaliala (YAMK), Hyvinvoinnin edistäminen, Kouvola: pohjakoulutusvaatimuksena on geronomi (AMK) tai sosionomi (AMK) -tutkinto
 • Sosiaali- ja terveysala (YAMK), Akuutti hoitotyö, Kotka: pohjakoulutusvaatimuksena on ensihoitaja (AMK), sairaanhoitaja (AMK) tai terveydenhoitaja (AMK) -tutkinto
 • Sosiaali- ja terveysala (YAMK), Kliininen asiantuntija, Mikkeli: ensihoitaja (AMK), sairaanhoitaja (AMK) tai terveydenhoitaja (AMK) -tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto
 • Sosiaali- ja terveysala (YAMK), Monialaisen toimintakyvyn edistäminen, Savonlinna: pohjakoulutusvaatimuksena on ensihoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), geronomi (AMK), jalkaterapeutti (AMK), naprapaatti (AMK), sairaanhoitaja (AMK), sosionomi (AMK) tai terveydenhoitaja (AMK) -tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto
 • Sosiaali- ja terveysala (YAMK), Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, Kotka: pohjakoulutusvaatimuksena on ensihoitaja (AMK) tai sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto
 • Tradenomi (YAMK), Logistiikka ja talous, Kouvola: pohjakoulutusvaaatimuksena on liiketoiminnan logistiikan tradenomin amk-tutkinto tai tradenomin amk-tutkinto, jos hakijalla on vähintään 3 vuoden työkokemus logistiikan tehtävistä
 • Tradenomi (YAMK), Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen, Mikkeli: pohjakoulutusvaatimuksena on liiketalouden amk-tutkinto tai muu korkeakoulututkinto, mikäli siihen tai muihin opintoihin on sisältynyt vähintään 60 op liiketalouden opintoja tai henkilöllä on työkokemuksella osoitettu vastaava osaaminen
 • Yhteisöpedagogi (YAMK), Nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen, Mikkeli: pohjakoulutusvaatimuksena on humanistisen ja kasvatusalan tai lähialan (sosiaali-, terveys- ja liikuunta-ala, kulttuuriala, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden- ja hallinnonala, matkailu- ja ravitsemisala) amk-tutkinto tai em. alojen yliopistossa suoritettu tutkinto

Harkinnanvaraisena hakeminen

Jos hakijalla ei ole koulutukseen vaadittua pohjakoulutusta, mutta hänellä on muulla tavoin hankitut vastaavat tiedot ja taidot, hän voi hakea ns. harkinnanvaraisena hakijana. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa syksyllä 2019 alkavista koulutuksista voi harkinnanvaraisena hakijana hakea alla oleviin:

 • Bachelor of Culture and Arts, Degree Programme in Game Design, päivätoteutus, Kouvola
 • Insinööri (AMK), merenkulku, monimuotototeutus, Kotka
 • Insinööri (AMK), rakennustekniikka, monimuotototeutus, Kotka
 • Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, Savonlinna
 • Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, monimuotototeutus, Mikkeli
 • Merikapteeni (AMK), merenkulku, monimuotototeutus, Kotka
 • Muotoilija (AMK), graafinen muotoilu, päivätoteutus, Kouvola
 • Artenomi (AMK), restaurointi, päivätoteutus, Kouvola
 • Muotoilija (AMK), sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, päivätoteutus, Kouvola
 • Tradenomi (AMK), liiketalous, verkkototeutus, Mikkeli

Harkinnanvarainen hakija on mukana opiskelijavalinnassa muiden hakijoiden tapaan. Harkinta kohdistuu vain hakijan hakukelpoisuuteen. Vieraskielisten koulutusten osalta ohjeet löytyvät englanninkielisiltä sivuilta (Discretionary admission).

Hakijan on täytettävä yhteishaun hakulomake tavalliseen tapaan Opintopolussa ja liitettävä hakulomakkeelle kopiot todistuksista, joihin haluaa vedota. Todistuskopiot ja muut liitteet on liitettävä hakulomakkeelle viimeistään 10.4.2019 klo 15. (liitteet voi lisätä myös jälkikäteen palaamalla hakemukselle vahvistussähköpostissa olevasta linkistä). Toimitettujen liitteiden perusteella arvioidaan hakijan hakukelpoisuus ja sen perusteella hakijan mahdollisuus osallistua valintakokeeseen.

Harkinnanvaraisen hakemuksen liitteet

Vapaamuotoinen perustelu:

 • Miksi haet harkinnanvaraisena hakijana juuri tähän koulutukseen (pyri osoittamaan, että sinulla on puuttuvasta hakukelpoisuudesta huolimatta riittävästi muuta osaamista menestyäksesi ammattikorkeakouluopinnoissa).

Ansioluettelo todistuskopioineen, josta ilmenee

 • nykyinen työsuhde: työpaikka, työn kuvaus/työtehtävät ja työsuhteen alkamisajankohta
 • hakemaasi koulutusalaan tai sen lähialoihin liittyvä muu työkokemus: työpaikka, työn kuvaus, alkamis- ja loppumisajankohta ja oliko työ koko- vai osa-aikaista
 • ammatillinen koulutus, tutkinnot (tutkinto, opintolinja, koulutuksen kesto ja suoritusajankohta sekä laajuus opintoviikkoina tai opintopisteinä)
 • hakemaasi koulutusalaan liittyneet kurssit, muu koulutus, harrastustoiminta, luottamustehtävät, avoimen ammattikorkeakoulun opinnot (suoritetut opinnot, koulutuksen kesto ja suoritusajankohta, laajuus opintoviikkoina tai opintopisteinä, kuvaus harrastetoiminnasta ja luottamustehtävistä).

Ansioluettelossa ilmoitetuista työ-, koulutus-, kurssi- ja harraste yms. tiedoista tulee liittää lomakkeeseen todistuskopiot.

Toimi näin:

 • Täytä hakulomake Opintopolku.fi -palvelussa ja liitä vaaditut liitteet hakemukseen joko täyttäessäsi hakemusta tai palaamalla täyttämääsi hakemukseen sähköpostissa saamasi linkin kautta viimeistään 10.4.2019.

Kielitaidon osoittaminen

Suomen kielen taidon osoittaminen suomenkieliseen koulutukseen haettaessa

Suomenkielisiin koulutuksiin hakevilla tulee olla hyvä suomen kielen taito. Hakijat, joiden sekä äidinkieli että koulusivistyskieli on muu kuin suomi, kutsutaan erilliseen suomen kielen kokeeseen. Koe arvostellaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Kielikokeessa hylätty hakija ei voi tulla valituksi koulutukseen.

Kielitaidon osoittaminen englanninkieliseen koulutukseen haettaessa

Englanninkielisiin koulutuksiin hakevilla tulee olla hyvä englannin kielen taito. Englannin kielen taidon ei tarvitse olla täydellinen, vaan riittävä opintojen suorittamiseen englanniksi.

Vieraskielisen koulutuksen valintakokeessa arvioidaan hakijoiden englannin kielen taito joko erillisellä kielikokeella tai kokeeseen sisältyvällä kielitaidon arvioinnilla asteikolla hyväksytty / hylätty. Kielikokeessa hylätty hakija ei voi tulla valituksi koulutukseen.

Haussa käytetyn tutkinnon todistuskopiot

Suomalaiset tutkinnot

 • Valituksi tulleiden on liitettävä kopio haussa käytetyn tutkinnon tutkintotodistuksesta hakulomakkeelle viimeistään 8.7.2019 klo 15.

Kansainväliset ylioppilastutkinnot (IB, EB RP/DIA)

 • Tutkintotodistuksen kopio ja virallinen käännös siitä on liitettävä hakulomakkeelle 30.1.2019 klo 15 mennessä (tammikuun hakuaika) tai 10.4.2019 klo 15 mennessä (toinen hakuaika). Hakukautena valmistuvat liittävät hakulomakkeelle Predicted Grades tai vastaavan todistuksen.
 • Hakukautena RP- ja EB- tutkintoon valmistuvat liittävät hakulomakkeelle kopion lopullisesta todistuksestaan (IB-tutkintoon valmistuvat toimittavat loppuarvosanat transcript of grades) viimeistään 12.7.2019 klo 15.

Ulkomailla suoritetut tutkinnot

 • Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevien (ei koske hakukautena valmistuvia EU/ETA -kansalaisia) tutkinnon on oltava valmis jo hakuajan päättymiseen mennessä. Kopio hakemuksen perusteena olevasta lopullisesta tutkintotodistuksesta liitetään hakulomakkeelle hakemusta täytettäessä tai palaamalla täytettyyn hakemukseen sähköpostissa saadun linkin kautta viimeistään 10.4.2019.
 • Todistuskopioiden lisäksi on toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä tutkintotodistuksen käännöksestä, jos tutkintotodistuksen kieli ei ole mikään näistä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima. Kopiot liitetään hakukomakkeelle joko täytettäessä hakemusta tai palaamalla täytettyyn hakemukseen sähköpostissa saadun linkin kautta viimeistään 10.4.2019.

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, ammattikorkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen, siitä huolimatta, ettei ammattikorkeakoulu käytä harkinnanvaraista valintaa. Tällöin hakijalla tulee olla pakolais-statuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä hakukomakkeen liitteenä joko hakemusta täytettäessä tai palaamalla täytettyyn hakemukseen sähköpostissa saadun linkin kautta viimeistään 10.4.2019.

Valintaperusteet AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa

Amk-tutkintoon johtavaan koulutukseen on viisi erilaista valintatapaa:

 • valintakoe: valintakoepisteet (max 40, 70 tai 100 pistettä)
 • koulumenestys ja valintakoe: koulumenestyspisteet (vain yo-tutkinnolla hakevat) (max 30 tai 60 pistettä) + valintakoepisteet (max 70 tai 40 pistettä) – ei käytössä Xamkissa
 • todistusvalinta: koulumenestyspisteet (vain yo-tutkinnolla hakevat) (max 30 tai 60 pistettä)
 • valintakoe ja työkokemus: valintakoepisteet (max 70 pistettä) + työkokemuspisteet (max 30 pistettä)
 • SAT-testi (vain vieraskielisessä koulutuksessa)

Kussakin koulutuksessa on määritelty, millä hakutavalla tai hakutavoilla opiskelijat valitaan. Hakija voi tulla valituksi vain yhdellä valintatavalla.

 • Koulumenestyspisteitä voi saada ainoastaan yo-tutkintotodistuksen arvosanoista. Ammatillisesta perustutkinnosta, opistoasteen tutkinnosta, vastaavista aiemmista tutkinnoista, ammattitutkinnosta, erikoisammattitutkinnosta, korkeakoulututkinnosta ja ulkomailla suoritetusta tutkinnosta ei voi saada koulumenestyspisteitä.
 • Työkokemuspisteitä voi saada vähintään 18-vuotiaana hankitusta yleisestä työkokemuksesta. Xamkissa työkokemuspisteitä voi kevään 2019 yhteishaussa saada restonomikoulutuksen verkkototeutuksiin ja merenkulkualan koulutuksiin.

Valinta on ehdollinen siihen asti kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistukset (työtodistukset tarkistetaan vain sellaisiin koulutuksiin hyväksytyiltä, joiden valinnoissa työkokemuksella on merkitystä). Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

Klikkaamalla tutkintonimikettä pääset Opintopolku -palvelun sivulle, josta löydät kunkin koulutuksen tarkemmat valintaperustetiedot Hakeminen-välilehdeltä:

PÄIVÄOPINNOT

MONIMUOTO- JA VERKKO-OPINNOT

Valintaperusteet YAMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän ja/tai valintakokeen perusteella. Ennakkotehtävän tai valintakokeen pisteissä voidaan huomioida hakukelpoisuuden antavan amk- tai muun korkeakoulututkinnon opinnäytetyön arvosana. Maksimipistemäärä on 100 pistettä, ja alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.

Valinta on ehdollinen siihen asti kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

Klikkaamalla tutkintonimikettä pääset Opintopolku -palvelun sivulle, josta löydät kunkin koulutuksen tarkemmat valintaperustetiedot Hakeminen -välilehdeltä:

YAMK-TUTKINTOIHIN JOHTAVAT KOULUTUKSET

Kysy lisää

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891 (Kouvola), 040 585 6610 (Mikkeli)
sähköposti: hakijapalvelut@xamk.fi

Jaa sivu