Nainen kannettavalla tietokoneella
  • Artikkeli
  • Henkilöjuttu
  • Kokemus
  • Uutinen
Artikkeli
Henkilöjuttu
Kokemus
Uutinen

Osaaminen lisää muutosjoustavuutta

Yhteishankintakoulutus yritysten kasvun tukena

Yrityksen muutosvalmius on merkittävä kilpailutekijä. Muutokset toimintaympäristössä ja teknologiassa edellyttävät reagointinopeutta, johon voi valmistautua henkilöstön osaamista kehittämällä.

Kannattavan yritystoiminnan edellytyksiä ovat osaavan työvoiman riittävyys sekä kyky ennakoida osaamistarpeita ja uudistaa osaamista nopeasti. Osaamisen kasvattaminen lisää sekä yrityksen itsensä että koko alueen elinvoimaa. 

Xamk Pulse tarjoaa työelämässä tarvittavaa osaamisen päivittämistä sekä avoimen ammattikorkeakoulun opintoina että valmiina täydennyskoulutuksina tai yrityksille räätälöityinä tilauskoulutuksina.

Vähän tunnettu, mutta kustannustehokas tapa yritysten tarpeiden mukaisen osaamisen kehittämiseen ja päivittämiseen on yhteishankintakoulutus. Yhteishankintakoulutus on työnantajan tarpeisiin räätälöityä ja sen hankintahinnasta 50-80 prosenttia rahoittaa ELY-keskus.  

Yhteishankintakoulutuksen suunnittelu ja toteutus tapahtuu yhdessä työnantajan, TE-hallinnon sekä koulutusorganisaation kanssa. Valmista toimintamallia hyödyntävä koulutuksen hankkimistapa on yrittäjälle helppo ja nopea. Räätälöity koulutusehdotelma tehdään saatujen tietojen perusteella. 

Vähän tunnettu, mutta kustannustehokas tapa yritysten tarpeiden mukaisen osaamisen päivittämiseen on yhteishankintakoulutus.

Yhteishankintakoulutuksen hankintahinnasta 50-80 % rahoittaa ELY-keskus.  

Yhteishankintakoulutus tarjoaa suoria ratkaisuja

Räätälöidyn koulutuksen myötä yritykset saavat työkaluja, jotka tukevat paitsi liiketoimintaa ja auttavat vastaamaan työn todellisiin haasteisiin. Uusi osaaminen kasvattaa myös henkilöstön motivaatiota sekä hyvinvointia.  

Yhteishankintakoulutus tarjoaa ratkaisuja erilaisiin tilanteisiin. Paljon käytettyä se on, kun tavoitteena on päivittää nykyisen henkilöstön osaaminen vastaamaan muuttuneen toimintaympäristön haasteisiin. Yhtä hyvin se voi auttaa uudelleen sijoittamaan työelämään henkilöä, joka on jouduttu irtisanomaan tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Mahdollisuutena on myös ammattitaitoisen henkilökunnan kouluttaminen tilanteessa, jossa työnantaja ei löydä työvoimaa vapailta työmarkkinoilta, eikä osaajia valmistu muusta koulutuksesta.  

ELY-keskus on luonut edellä mainittuihin tarpeisiin valmiit toimintamallit, joita Xamk soveltaa omassa koulutuspalvelussaan.

Koulutuksen myötä yritykset saavat työkaluja, jotka tukevat liiketoimintaa ja auttavat vastaamaan työn todellisiin haasteisiin.

Huolellisella koulutuksen suunnittelulla tuloksiin

Xamk tuottaa parhaillaan yhteishankintakoulutusta kahdelle eteläsavolaiselle työnantajalle. Pro-Tot Oy:lle meneillään oleva koulutus on jo toinen, ja koulutukset ovat toimineet yrityksen kasvun tukena. Toimitusjohtaja Joni Karhisen mukaan räätälöidyillä koulutussisällöillä sekä koulutuksen kulun kustomoinnilla on voitu vastata yrityksen ongelmakohtiin. “Koulutus mahdollisti liiketoiminnan laajentamisen sekä lisähenkilöstön palkkaamisen palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen”, kertoo koulutuksen tuomia uusia resursseja painottava Karhinen. Katso lisää videolta >>

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon johtaja Petri Pajunen kertoo koulutuksen osuvuudesta näin: ”Teemat ovat olleet hyödyllisiä ja vastanneet hyvin tarpeisiimme nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.” Pajunen kokee yhteistyön Xamkin kanssa hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa erittäin sujuvaksi.  

Osaamisen uudistamistarpeita voidaan kartoittaa yhdessä Xamkin ammattilaisten kanssa. Tämän pohjalta rakennetaan yrityksen tilannetta palveleva koulutus. “Ammatillisten valmiuksien kehittämisen lisäksi koulutuksessa voidaan hioa esimerkiksi asiakaspalvelu- ja digitaitoja tai antaa avaimia esimiestyöhön”, kuvailee Pulsen koulutussuunnittelija Piia Pöysä.

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Piia Pöysä, piia.poysa@xamk.fi

Tutustu Xamk Pulsen täydennyskoulutuspalveluun >>

Ammatillisten valmiuksien kehittämisen lisäksi koulutuksessa voidaan hioa esimerkiksi asiakaspalvelu- ja digitaitoja tai antaa avaimia esimiestyöhön.

Vaikuttavuusartikkelit

Miten Xamk edistää Kaakkois-Suomen elinvoimaa? Tutustu vaikuttavuusartikkeleihimme!

Tutustu myös näihin artikkeleihin