Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 48
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • seuraava hakuaika: 14.-28.3.2018

 

Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 20
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto noin 3,5-4 vuotta
 • seuraava hakuaika: 14.-28.3.2018

Suuntautumisena sähkövoimatekniikka

Xamkin sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus takaa lyhyimmän mahdollisen tien sähköalan pätevyystodistuksiin ja urakointioikeuksiin!

Suuntautumisvaihtoehtona koulutuksessa on sähkövoimatekniikka, jossa suuntaudut sähköenergian tuotannon, siirron, jakelun, käytön, kaupan ja huollon tehtäviin. Opintoihin kuuluu kattavasti myös elektroniikka, automaatiotekniikka ja sähkösuunnittelu. Energiatalous ja –tehokkuus ovat keskeisiä asioita läpi koko koulutuksen.

Opiskelu sisältää tietokoneella tehtäviä harjoituksia, teoriaopetusta sekä laboratoriotöitä kampuksella sijaisevissa korkealuokkaisissa laboratorioissa ja niissä olevilla ajanmukaisilla laitteilla.

Käytännönläheisessä opiskelussa saat vahvan tuntuman käytännön työhön erilaisissa projekteissa ja työharjoitteluissa. Yhteistyötä tehdään tiiviisti niin yritysten kuin muiden korkeakoulujen kanssa.

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööritutkinto on korkealle arvostettu näyttö ammatillisesta osaamisestasi. Työllistyminen on vakaata ja urakehitys voi viedä sinut erittäin vaativiin ja hyvin palkattuihin tehtäviin.

Tutkinnon suorittaminen antaa erinomaiset mahdollisuudet sijoittua myös sähköalan johtotehtäviin. Pystyt suunnittelemaan ja johtamaan rakennusten ja teollisuuden sähkö- ja automaatioprojekteja. Voit toimia myös sähköntuotannon ja -siirron parissa.

Valtakunnallisen SP1-tutkinnon suorittaminen sisältyy myös sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriopintoihin.

Opintojen sisältö

Ammattiopintojen keskeinen osio on sähkosuunnittelu, joka sisältää paljon harjoituksia tietokoneella sekä sähkökäytöt, joka koostuu teoriaopetuksesta ja laboratoriotöistä. Sähkölaitokset -kokonaisuus toteutetaan samalla tavalla.

Keskeisiä opiskelualueita ovat:

 • sähkötekniikka
 • elektroniikka
 • automaatiotekniikka
 • CAD-sähkösuunnittelu
 • sähkölaitos- ja asennustekniikka
 • tehoelektroniikka ja teollisuuden sähkökäytöt

Koulutus tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten yritysten ja sähkölaitosten kanssa. Merkittävää on yhteistyö maanlaajuisesti ABB:n kanssa. Yrityksissä tapahtuvaa ohjattua harjoittelua sisältyy opintoihin 30 opintopisteen laajuisesti.

Automaatio-opinnot koostuvat automaatiotekniikasta, ohjelmoitavista logiikoista ja automaatiosuunnittelusta.

Merkittävän osan opiskelusta muodostaa työskentely kampuksen omissa laboratorioissa. Käytössäsi ovat ajanmukaiset luokkatilat sekä uusimmat perus- ja ammattiohjelmat.

Vaihtoehtoisilla ja vapaasti valittavilla opinnoilla voit hankkia erikoisosaamista haluamaltasi osa-alueelta. Sinulla on myös mahdollisuus valita LVI-tekniikan opintojaksoja, jolloin osaaminen suuntautuu sähköiseen talotekniikkaan.

Monimuoto-opiskelun pohjakoulutusvaatimukset

Monimuoto-opintoihin hakeminen tapahtuu seuraavasti:

 • Parillisina vuosina voivat hakea sähköalan ammatillisen tutkinnon suorittaneet, sähköteknikot ja muun alan insinöörit. Opiskelemaan valituista ammattihenkilöt ja muut, joilta puuttuu sähköalan perusopintoja, aloittavat opinnot syksyllä, mutta teknikot aloittavat vasta tammikuussa.
 • Parittomina vuosina voivat hakea sähköalan insinöörit ja sähköalan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet (haluavat esim. S1-pätevyyden), heidän opintonsa alkavat syksyllä.

Lähiopetusta on pääosin viikonloppuisin, 2-3 päivää kerrallaan (pe-ilta – su) keskimäärin 2 kertaa kuukaudessa.

Pohjakoulutusvaatimuksena monimuoto-opintoihin on sähköalan opistoasteen insinööri-, sähköalan amk-insinööri- tai sähköalan DI-tutkinto.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Monimuoto-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Sähkö- ja automaatiotekniikan laboratorio 360°

Uramahdollisuudet

Insinööri (AMK) -tutkinnon suoritettuasi sinulla on laaja-alaiset tiedot ja taidot sähköalasta ja sinua odottavat mielenkiintoiset tehtävät sähkösuunnittelun, -käytön tai myynnin parissa. Osaat muun muassa suunnittella ja johtaa rakennusten ja teollisuuden sähkö- ja automaatioprojekteja. Voit toimia myös sähköntuotannon ja -siirron parissa.

Koulutus valmentaa sinut sähkölaitoksien, teollisuuden sähkökäyttöjen sekä kiinteistöjen sähköasennusten ja sähköisen talotekniikan asiantuntijaksi.

Työpaikkasi voi olla:

 • sähköntuotannossa
 • sähkönjakelussa
 • sähkösuunnittelussa
 • teollisuudessa
 • sähköurakoinnissa
 • myyntitehtävissä

SP1-tutkinto

Sähköturvallisuuden omaksuminen on erittäin tärkeää ja sitä opiskelllaan koko opintojen ajan. Opintojen aikana sinulla on mahdollisuus suorittaa viranomaisten edellyttämän ja sähköturvallisuuslaissa määritellyn valtakunnallisen SP1-tutkinnon, jolla saa riittävän työkokemuksen jälkeen korkeimman pätevyyden sähköalalla.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • käyttöinsinööri
 • projekti-insinööri
 • suunnitteluinsinööri
 • verkkosuunnittelija
 • käyttöpäällikkö
 • kouluttaja
 • yrittäjä
 • käytönjohtaja

Konsta Viljakainen

"Jos on kiinnostunut sähkötekniikasta niin Xamkin sähkövoimatekniikan linja on hyvä valinta monipuolisen kurrsitarjonnan ansiosta.

Myös ammattikoulusta valmistuneiden kannattaa rohkeasti tulla opiskelemaan, eikä jännittää kuinka pärjää opinnoissa. Alku saattaa tuntua vaikealta, mutta kursseilla pyritään pitämään opiskelutahti sellaisena, että kaikki pysyvät kelkassa mukana. "

Lue lisää

5 syytä valita Xamk

 1. Työelämän arvostama koulutus.
 2. Joustavat, ajasta ja paikasta riippumattomat oppimisympäristöt.
 3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.
 4. Toimivat tukipalvelut – meillä et jää ongelmien kanssa yksin.
 5. Vaihtomahdollisuudet ympäri maailmaa.

Parasta opiskelussa ovat ammattitaitoiset opettajat ja yksilöllinen huomioiminen. Se, että opettajat muistavat ja morjestavat käytävällä on ihan huippua. Meistä opiskelijoista välitetään ja meihin panostetaan ihan oikeasti.

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelija äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Arto Kohvakka
puh. 050 312 5058
arto.kohvakka@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610

Share This