Kuvassa sähköjohtojen liitäntöjä.

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka

Insinööri (AMK)

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööritutkinnon suoritettuasi sinua odottavat mielenkiintoiset tehtävät sähkösuunnittelun, -käytön tai myynnin parissa.

Käytännönläheisissä opinnoissa ja harjoitteluissa saat vahvan tuntuman työelämään.

Hae kevään 2025 yhteishaussa!

Kevään yhteishaku on 11.3.-25.3.2025.

Päiväopiskelu

Mikkeli

Aloituspaikat: 30 Opintojen kesto: 4 vuotta Seuraavat hakuajat: 11.3.-25.3.2025 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Monimuoto-opiskelu

Mikkeli

Aloituspaikat: 25 Opintojen kesto: 4 vuotta Seuraavat hakuajat: 11.3.-25.3.2025 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Monimuoto-opiskelu

Savonlinna

Aloituspaikat: 15 Opintojen kesto: 4 vuotta Seuraavat hakuajat: 11.3.-25.3.2025 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Tutkintonimikkeet

 • Insinööri (AMK)

Suuntautumisena sähkövoimatekniikka

Insinöörikoulutuksen pääpaino on sähkövoimatekniikassa, mutta opiskeluun sisältyvät kattavasti myös elektroniikka, automaatiotekniikka ja sähkösuunnittelu. Läpi koko koulutuksen energiatalous ja -tehokkuus ovat keskeisiä opiskeltavia asioita. Käytännönläheisissä opinnoissa ja harjoitteluissa saat vahvan tuntuman työelämään.

Mikkelin kampuksen omat laboratoriot ja korkealuokkaiset laitteet tarjoavat erinomaiset olosuhteet sähkötekniikan insinöörikoulutukselle.

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten yritysten ja sähkölaitosten kanssa. Merkittävää yhteistyötä tehdään myös maanlaajuisesti toimivan ABB:n kanssa. Yritysten kanssa tehdään muun muassa opinnäytetöitä ja erilaisia projekteja. Paikallisten sähköliikkeiden ja teollisuuden sähköalan henkilökunta on tuttua, mikä helpottaa projektien saamista.

Koulutukseen kuuluu asennusmääräys SP1-koe, jonka suoritettuasi ja riittävän työkokemuksen hankittuasi voit hakea asennusoikeuksia Setiltä.  

Sähköalan insinöörejä tarvitaan nyt ja etenkin tulevaisuudessa!

Ohita upotus:
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Automaatio poistaa ihmiseltä tylsät hommat!

 • automaatiotekniikka
 • sähköenergia
 • sähköasennustekniikka 
 • sähköasennusoikeudet
 • sähkövoimatekniikka  

Miksi kannattaa opiskella sähkö- ja autmaatiotekniikan insinööriksi Xamkissa?

Opintojen sisältö

Sähkö- ja automaatiotekniikan opinnot koostuvat ydinosaamisesta, täydentävästä osaamisesta ja vapaasti valittavista opintojaksoista. Lisäksi koulutukseen sisältyvät harjoittelu ja opinnäytetyö. 

Opintojen rakenne:

 • matemaattis-luonnontieteellinen perusosaaminen 15 op 
 • sähkötekninen perusosaaminen 15 op 
 • syventävä sähkötekninen perusosaaminen 25 op 
 • syventävä matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 15 op 
 • automaatio 20 op 
 • sähkötekniikan projektitoimisto 15 op 
 • sähkösuunnittelu 15 op 
 • moottorit, ohjaukset ja suunnittelu 15 op 
 • sähkövoima 15 op 
 • sähköinsinöörin syventävät opinnot 15 op 
 • vaihtoehtoiset ammattiopinnot 15 op 
 • vapaasti valittavat opinnot 15 op 
 • harjoittelu 30 op 
 • opinnäytetyö 15 op 

Keskeisiä ammattiopintoja ovat sähkösuunnittelu, joka sisältää paljon harjoituksia tietokoneella, ja sähkökäytöt, joka koostuu teoriaopetuksesta ja laboratoriotöistä. Sähkölaitokset-kokonaisuus toteutetaan samalla tavalla. Kyseiseen kokonaisuuteen kuuluu myös valtakunnallinen SP1-tutkinnon suorittaminen.

Automaatio koostuu automaatiotekniikasta, ohjelmoitavista logiikoista ja automaatiosuunnittelusta. Merkittävän osan opiskelusta muodostaa työskentely Xamkin Mikkelin kampuksen hyvin varustelluissa laboratorioissa.

Vaihtoehtoisilla ja vapaasti valittavilla opinnoilla voit hankkia erikoisosaamista haluamaltasi osa-alueelta.

Projektitoimistossa todellisia hankkeita oikeille asiakkaille

Xamkin sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriopiskelijat harjoittelevat projektitoimistojen pyörittämistä todellisissa hankkeissa oikeille asiakkaille. ”Projekti on tarkkaan suunniteltu ja aikataulutettu työ tietyn päämäärän saavuttamiseksi.” Ja niitähän kiinteistö- ja rakennusalalla riittää.

Sähkö- ja automaatiopuolella projekteissa tutustuttiin esimerkiksi rakennusten energiantehokkuuden parantamismahdollisuuksiin ja hiilijalanjäljen laskentaan, aurinkosähköjärjestelmien suunnitteluun, sähköautojen latausjärjestelmien toteutukseen ja kameravalvontaan. Ja vanhan höyrylaivan sähköistykseen.

SP1-tutkinto

Sähköturvallisuuden omaksuminen on erittäin tärkeää ja sitä opiskellaan koko opintojen ajan.

Opintojen aikana sinulla on mahdollisuus suorittaa viranomaisten edellyttämän ja sähköturvallisuuslaissa määritellyn valtakunnallisen SP1-tutkinnon, jolla saa riittävän työkokemuksen jälkeen korkeimman pätevyyden sähköalalla.

Lue lisää opintojen sisällöstä opinto-oppaasta

Lue opiskelijatarinoita ja artikkeleita

Käytännönläheistä opiskelua tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa!  

Koulutuksen toteutus

Päiväopintojen toteutus

Päiväopinnot toteutetaan lähiopetuksena, laboratoriotyöskentelynä, harjoitustöinä ja digiopetuksena Mikkelin kampuksella. Opinnot kestävät neljä vuotta. Kesäisin on mahdollisuus harjoitteluun, ja neljäntenä vuotena tehdään opinnäytetyö.  

Monimuoto-opintojen toteutus

Monimuoto-opinnot voit suorittaa vaikka työn ohella. Opinnot sisältävät sekä etäopetusta että lähiopetusta. Lähiopetusta on viikonloppuisin, 2–3 päivää kerrallaan – torstai-ilta sekä perjantai- ja lauantaipäivät. Opetusta on noin joka toinen viikonloppu syksystä kevääseen.    

Uramahdollisuudet

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus valmentaa sinut sähkölaitoksien, teollisuuden sähkökäyttöjen sekä kiinteistöjen sähköasennusten ja sähköisen talotekniikan asiantuntijaksi. Valmistuttuasi pystyt suunnittelemaan ja johtamaan rakennusten ja teollisuuden sähkö- ja automaatioprojekteja. Voit toimia myös sähköntuotannon ja -siirron parissa. 

Työpaikkasi voi olla

 • sähkölaitoksella
 • suunnittelutoimistossa
 • teollisuudessa
 • sähköurakoinnissa tai
 • kuntien ja valtion palveluksessa.

Sähköinsinöörin AMK-tutkinto on korkealle arvostettu näyttö ammatillisesta osaamisesta. Saat vahvan tuntuman käytännön työhön jo opiskeluaikana erilaisissa projekteissa ja työharjoittelussa. Työllistyminen on vakaata, ja urakehitys voi viedä sinut erittäin vaativiin ja hyvin palkattuihin tehtäviin. Tutkinnon suorittaminen antaa erinomaiset mahdollisuudet sijoittua myös sähköalan johtotehtäviin. 

Tehtävänimikkeitä voivat olla

 • kouluttaja
 • käyttöinsinööri
 • käyttöpäällikkö
 • käytönjohtaja
 • projekti-insinööri
 • suunnitteluinsinööri
 • verkkosuunnittelija
 • yrittäjä.

Insinööreille riittää kysyntää työmarkkinoilla

Ohita upotus:
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Insinööriksi ja liikennelentäjäksi samanaikaisesti

Lentokoulutuksen ja sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriopinnot yhdistäneille ammattilaisille on lentoalalla nyt kysyntää. Xamkin ja Lentokoulun Pirkanmaan yhteistyö vastaa tähän tarpeeseen.


Nyt on mahdollista suorittaa sähkö- ja automaatiotekniikan insinööritutkinto (AMK) sekä liikennelentäjän lupakirja (ATPL) samanaikaisesti.

Lentokoulu Pirkanmaan lentolupakirjaan tähtääviä ATPL- opintoja on mahdollista sisällyttää osaksi Xamkin sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriopintoja. Lentokoulutuksen hyväksytyistä opinnoista voidaan insinööritutkintoon sisällyttää pääsääntöisesti 45 opintopistettä. Sisällytettävien opintojen laajuus riippuu opiskelijan suorittaman lentolupakoulutuksen laajuudesta.

Lentokoulutukseen on haettava erikseen, hakemuksen voi tehdä jo ennen opintojen alkua. Lentokoulu valitsee opiskelijat omien valintaperusteiden mukaanLentokoulu Pirkanmaan järjestämä lentolupakoulutus on maksullista ja sitä järjestetään Mikkelissä.

Lentokoulu Pirkanmaan lentokoulutus ja sinne hakeminen

Usein kysyttyjä kysymyksiä koulutuksesta

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Tukea saat sekä opintojen suorittamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä hyvinvointiin ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Hyvinvointisi eteen tekee töitä koko korkeakoulumme henkilökunta. 

 • Oppimisen ja opintojen suorittamisen tuki: opettajat, harjoittelun ohjaajat, opintotoimisto, E-kampus ja muut tukipalvelut
 • Osaamisen kehittäminen ja urasuunnittelun tuki: opettajat, opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat ja Xamkin tukipalvelut
 • Hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tuki: opintopsykologit, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijat, erityisopettajat, opiskeluterveydenhuolto, tutorit, Xamk Sports, opiskelijakunta Kaakko, oppilaitospastorit.

Kansainvälinen yhteistyöverkostossa on partnereita kymmenistä eri maista. Xamkissa on mahdollista lisätä opiskeluun kansainvälisyyttä monella tavalla. Voit opiskella tai suorittaa harjoittelun ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa tai -organisaatiossa joko Erasmus+-, Nordplus- tai kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta. Voit myös suorittaa tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. 

Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta. Valmiutesi toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä kasvavat. Opiskeluvaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista. 

Xamk on myös mukana Eurooppa -yliopisto INGENIUM-verkostossa, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin 10 Days of INGENIUM tapahtumien Junior ja Senior Schooleihin.

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).

Xamk ilmoittaa opiskelijalle opintoihin suositellun laitteiston ja opiskelija hankkii laitteen omatoimisesti ja -kustanteisesti. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan laitesuosituksen mukaisesti. Joissain koulutuksissa, joissa tarvitaan ohjelmistoja, joita ei ole järkevästi saatavilla omiin päätelaitteisiin, osa opetuksesta järjestetään kampusten atk-luokissa. Microsoft Office -tuotteet saat opintoja varten käyttöösi maksutta.

AMK-opintojen suorittaminen

AMK-opintojen suorittaminen

Lue lisää toteutustavoista ja opintojen yleisestä rakenteesta.

Käytännönläheistä opiskelua

Käytännönläheistä opiskelua

AMK-opintojen tärkeä osa on oppiminen työelämässä. Siihen on paljon erilaisia tapoja, eri opintojen vaiheisiin.

Opiskeluhyvinvointi

Opiskeluhyvinvointi

Hyvinvointi syntyy monen eri tekijästä, joista valtaosaan voi jokainen vaikuttaa itse. Hyvinvointiin ja jaksamiseen tarvitaan myös muiden tukea ja apua. Xamkissa huolehditaan, että tukea on saatavilla.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys

Voit lisätä opiskeluusi kansainvälisyyttä monin eri tavoin. Lähtemällä itse ulkomaille vaihtoon, opiskelemalla englanniksi tai osallistumalla kv-toimintaan kampuksillamme.

Opiskele tutkintoon polkuopinnoilla

Polkuopinnoissa suoritetaan AMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Savonlinnan kampus

Kampukset neljässä kaupungissa

Xamkin kampukset sijaitsevat neljässä kaupungissa: Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Osa koulutuksista on kokonaan verkossa.

Tutustu omaan kampukseesi!

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Puhelin
+358503125051
Sähköposti
Jyrki.Liikanen@xamk.fi
Yksikkö
Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksik
Jyrki Liikanen
Lehtori
+358503125051
Jyrki.Liikanen@xamk.fi

Sinulla on mahdollinen polku Xamkista Aalto-yliopiston maisteriohjelmaan!

Kun suoritat tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon hyvin arvosanoin, ja valinnaisina opintoina syvennät erityisesti matemaattis-luonnontieteellistä osaamistasi, sinulla on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojasi Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa. Valinnat yliopiston maisteriohjelmiin ovat kilpailullisia ja perustuvat pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön. Pääsykokeita ei järjestetä.

Kuinka voisimme palvella?

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

 • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

 • 044 702 8891 
 • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

 • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella:

Etsitkö henkilöitä?