Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 30
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • tutkintonimike insinööri (AMK)
 • seuraava hakuaika 13.-27.3.2024

Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 25
 • opiskelupaikat Mikkeli
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • tutkintonimike insinööri (AMK)
 • seuraava hakuaika 13.-27.3.2024

Suuntautumisena sähkövoimatekniikka

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööritutkinnon suoritettuasi sinua odottavat mielenkiintoiset tehtävät sähkösuunnittelun, -käytön tai myynnin parissa.

Koulutuksen pääpaino on sähkövoimatekniikassa, mutta opiskeluun sisältyvät kattavasti myös elektroniikka, automaatiotekniikka ja sähkösuunnittelu. Läpi koko koulutuksen energiatalous ja -tehokkuus ovat keskeisiä opiskeltavia asioita. Käytännönläheisissä opinnoissa ja harjoitteluissa saat vahvan tuntuman työelämään.

Mikkelin kampuksen omat laboratoriot ja korkealuokkaiset laitteet tarjoavat erinomaiset olosuhteet sähkötekniikan insinöörikoulutukselle. Opiskelu on käytännönläheistä, ja yhteistyötä tehdään tiiviisti niin yritysten kuin muiden korkeakoulujen kanssa samalla kampuksella.

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten yritysten ja sähkölaitosten kanssa. Merkittävää yhteistyötä tehdään myös maanlaajuisesti toimivan ABB:n kanssa. Yritysten kanssa tehdään muun muassa opinnäytetöitä ja erilaisia projekteja. Paikallisten sähköliikkeiden ja teollisuuden sähköalan henkilökunta on tuttua, mikä helpottaa projektien saamista.

Valmistuttuasi pystyt suunnittelemaan ja johtamaan rakennusten ja teollisuuden sähkö- ja automaatioprojekteja. Pystyt myös suunnittelemaan uusiutuviin energialähteisiin perustuvia järjestelmiä. Voit toimia myös sähköntuotannon ja -siirron parissa.

Koulutukseen kuuluu asennusmääräys SP1-koe, jonka suoritettuasi ja riittävän työkokemuksen hankittuasi voit hakea asennusoikeuksia Setiltä.  

Sähköalan insinöörejä tarvitaan nyt ja etenkin tulevaisuudessa!

automaatiotekniikka | sähköenergia | sähköasennustekniikka | sähköasennusoikeudet | sähkövoimatekniikka

Opintojen sisältö

Sähkö- ja automaatiotekniikan opinnot koostuvat ydinosaamisesta, täydentävästä osaamisesta ja vapaasti valittavista opintojaksoista. Lisäksi koulutukseen sisältyvät harjoittelu ja opinnäytetyö. 

Opintojen rakenne:

 • matemaattis-luonnontieteellinen perusosaaminen 15 op 
 • sähkötekninen perusosaaminen 15 op 
 • syventävä sähkötekninen perusosaaminen 25 op 
 • syventävä matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 15 op 
 • automaatio 20 op 
 • sähkötekniikan projektitoimisto 15 op 
 • sähkösuunnittelu 15 op 
 • moottorit, ohjaukset ja suunnittelu 15 op 
 • sähkövoima 15 op 
 • sähköinsinöörin syventävät opinnot 15 op 
 • vaihtoehtoiset ammattiopinnot 15 op 
 • vapaasti valittavat opinnot 15 op 
 • harjoittelu 30 op 
 • opinnäytetyö 15 op 

Keskeisiä ammattiopintoja ovat sähkösuunnittelu, joka sisältää paljon harjoituksia tietokoneella, ja sähkökäytöt, joka koostuu teoriaopetuksesta ja laboratoriotöistä. Sähkölaitokset-kokonaisuus toteutetaan samalla tavalla. Kyseiseen kokonaisuuteen kuuluu myös valtakunnallinen SP1-tutkinnon suorittaminen.

Automaatio koostuu automaatiotekniikasta, ohjelmoitavista logiikoista ja automaatiosuunnittelusta. Merkittävän osan opiskelusta muodostaa työskentely Xamkin Mikkelin kampuksen hyvin varustelluissa laboratorioissa.

Vaihtoehtoisilla ja vapaasti valittavilla opinnoilla voit hankkia erikoisosaamista haluamaltasi osa-alueelta.

Projektitoimistossa todellisia hankkeita oikeille asiakkaille

Xamkin sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriopiskelijat harjoittelevat projektitoimistojen pyörittämistä todellisissa hankkeissa oikeille asiakkaille. ”Projekti on tarkkaan suunniteltu ja aikataulutettu työ tietyn päämäärän saavuttamiseksi.” Ja niitähän kiinteistö- ja rakennusalalla riittää.

Sähkö- ja automaatiopuolella projekteissa tutustuttiin esimerkiksi rakennusten energiantehokkuuden parantamismahdollisuuksiin ja hiilijalanjäljen laskentaan, aurinkosähköjärjestelmien suunnitteluun, sähköautojen latausjärjestelmien toteutukseen ja kameravalvontaan. Ja vanhan höyrylaivan sähköistykseen.

Lue lisää projektityöskentelystä Sähkömaailma -lehdestä.

Päiväopintojen toteutus

Päiväopinnot toteutetaan lähiopetuksena, laboratoriotyöskentelynä, harjoitustöinä ja digiopetuksena Mikkelin kampuksella. Opinnot kestävät neljä vuotta. Kesäisin on mahdollisuus harjoitteluun, ja neljäntenä vuotena tehdään opinnäytetyö.  

Monimuoto-opintojen toteutus

Hakeminen koulutukseen tapahtuu seuraavasti

 • Parillisina vuosina hakevat sähköalan ammatillisen tutkinnon suorittaneet, sähköteknikot ja muun alan insinööri.
 • Syksyllä opinnot aloittavat ammattihenkilöt ja muut, joilta puuttuu sähköalan perusopintoja. Tammikuussa teknikot tulevat mukaan ryhmään. 
 • Parittomina vuosina on haku sähköalan insinööreillä, jotka esimerkiksi tulevat hankkimaan S1-pätevyyden. Hakukelpoisia ovat myös sähköalan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet.

Monimuoto-opinnot voit suorittaa vaikka työn ohella. Lähiopetusta on viikonloppuisin, 23 päivää kerrallaan  torstai-ilta sekä perjantai- ja lauantaipäivät. Opetusta on noin joka toinen viikonloppu syksystä kevääseen.   

Oppimisympäristöt

Sähkö- ja automaatiotekniikan laboratorioissa käydään sähkön ja automaation ilmiöitä läpi konkreettisten ongelmien kautta. Moottorin säätäminen tutkitaan perin pohjin, samoin säätölaitteet.

Laboratoriot ovat uusia, samoin niiden laitteisto. Laboratorioiden tekniikka on nykyaikainen ja päivitetään uusien tekniikoiden myötä. Laboratorioissa on käytettävissä erittäin kattavat mittalaitteet, jotka ovat opiskelijoiden käytössä myös koulun ulkopuolisiin töihin. 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Opinnot aloitetaan tekemällä henkilökohtainen opintosuunnitelma, HOPS, jossa määritellään suoritettavat opintojaksot. Keskimääräinen opintojen laajuus muun sähköalan insinööreillä on noin 90 opintopistettä (op).Muun kuin sähköalan insinööreillä laajuus selvitetään HOPS-keskustelussa.Toisen asteen tutkinnon suorittaneilla laajuus on 240 op. 

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Esimerkkejä opinnäytetöistä sähkö-, talo- ja biotuotetekniikan koulutuksista. Vuosijulkaisu 2021.

PÄTEVÖIDY INSINÖÖRIKSI JA LIIKENNELENTÄJÄKSI SAMANAIKAISESTI

Nyt on mahdollista suorittaan sähkö- ja automaatiotekniikan insinööritutkinto (AMK) sekä liikennelentäjän lupakirja (ATPL) samanaikaisesti.

Lentokoulutuksen ja sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriopinnot yhdistäneille ammattilaisille on lentoalalla nyt kysyntää. Xamkin ja Lentokoulun Pirkanmaan yhteistyö vastaa tähän tarpeeseen.

Lentokoulu Pirkanmaan lentolupakirjaan tähtääviä ATPL- opintoja on mahdollista sisällyttää osaksi Xamkin sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriopintoja. Lentokoulutuksen hyväksytyistä opinnoista voidaan insinööritutkintoon sisällyttää pääsääntöisesti 45 opintopistettä. Sisällytettävien opintojen laajuus riippuu opiskelijan suorittaman lentolupakoulutuksen laajuudesta.

Lentokoulutukseen on haettava erikseen, hakemuksen voi tehdä jo ennen opintojen alkua. Lentokoulu valitsee opiskelijat omien valintaperusteiden mukaan. Lentokoulu Pirkanmaan järjestämä lentolupakoulutus on maksullista ja sitä järjestetään Mikkelissä.

Lisätietoa Lentokoulu Pirkanmaan lentokoulutuksesta ja sinne hakeutumisesta www.lentokoulu.com.

Liikennelentaja_koulutusesite_2022

Sähkötekniikan insinööriopiskelijat rakensivat sähkömoottoripyörän opinnäytetyönä

Sähkömoottoripyörän rakentamisesta ovat vastanneet Kalle Hellgren, Atte Marttinen ja Miikael Riuttaskorpi. Opettajana heitä on ohjannut Teemu Manninen.

Lähtökohtana projektille oli moottorivikainen 600-kuutioinen Suzuki Bandit. Vanha moottori on kokonaisuudessaan vaihdettu uuteen AC-20 -induktiomoottoriin, jonka maksimivirta on 650A, jolloin se tuottaa noin 48,5 kW tehon. Moottori vääntää jopa 111 Nm eli 5100 kierrokseen asti.

Moottorille virtaa antaa 812 kpl 1860-lithium-ion -akkuja. Akun kapasiteetti on 10 kWh. Jokaista sarjassa olevaa akkua ladataan ja valvotaan erikseen akunhallintajärjestelmällä.

Lue lisää sähkömoottoripyörän rakentamisesta.

Opinto-opas, päiväopinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää päiväopintojen sisällöstä

Opinto-opas, monimuoto-opinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää monimuoto-opintojen sisällöstä

Valintaperusteet, päiväopinnot

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää valintaperusteista

Valintaperusteet, monimuoto-opinnot

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää valintaperusteista

Sähkö- ja automaatiotekniikan laboratorio 360°

Uramahdollisuudet

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus valmentaa sinut sähkölaitoksien, teollisuuden sähkökäyttöjen sekä kiinteistöjen sähköasennusten ja sähköisen talotekniikan asiantuntijaksi. Insinööri (AMK) -tutkinnon suoritettuasi sinua odottavat mielenkiintoiset tehtävät sähkösuunnittelun, -käytön tai myynnin parissa. Valmistuttuasi pystyt suunnittelemaan ja johtamaan rakennusten ja teollisuuden sähkö- ja automaatioprojekteja. Voit toimia myös sähköntuotannon ja -siirron parissa. 

Työpaikkasi voi olla

 • sähkölaitoksella
 • suunnittelutoimistossa
 • teollisuudessa
 • sähköurakoinnissa tai
 • kuntien ja valtion palveluksessa.

Sähköinsinöörin AMK-tutkinto on korkealle arvostettu näyttö ammatillisesta osaamisesta. Saat vahvan tuntuman käytännön työhön jo opiskeluaikana erilaisissa projekteissa ja työharjoittelussa. Työllistyminen on vakaata, ja urakehitys voi viedä sinut erittäin vaativiin ja hyvin palkattuihin tehtäviin. Tutkinnon suorittaminen antaa erinomaiset mahdollisuudet sijoittua myös sähköalan johtotehtäviin. 

SP1-tutkinto

Sähköturvallisuuden omaksuminen on erittäin tärkeää ja sitä opiskellaan koko opintojen ajan. Opintojen aikana sinulla on mahdollisuus suorittaa viranomaisten edellyttämän ja sähköturvallisuuslaissa määritellyn valtakunnallisen SP1-tutkinnon, jolla saa riittävän työkokemuksen jälkeen korkeimman pätevyyden sähköalalla.

Tehtävänimikkeitä voivat olla

 • kouluttaja
 • käyttöinsinööri
 • käyttöpäällikkö
 • käytönjohtaja
 • projekti-insinööri
 • suunnitteluinsinööri
 • verkkosuunnittelija
 • yrittäjä.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Energiatoimiala kehittyy tekniikan eri osa-alueilla, markkinoiden ja uusien liiketoimintamallien osalta hyvin nopeasti. Tarvitsemme lähellemme oppilaitoksia, jotka ovat ajan hermolla, ja reagoivat yrityskumppaneiden kehittyviin tarpeisiin. Xamk on meille hyvin tärkeä kumppani, jonka kanssa näen tulevaisuudessa nykyistäkin enemmän yhteistyön mahdollisuuksia erilaisten hankkeiden muodossa. Organisaatiossamme työskentelee useita Xamkin ja sen edeltäjästä valmistuneita insinöörejä. Yhteistyö yritysten ja oppilaitosten kanssa luo alueelle paljon hyvää.

Markus Tykkyläinen, toimitusjohtaja, Suur-Savon Sähkö

Ammattitaitoiset ja rennot opettajat!

Lue lisää opiskelijan tarinaa

Opinnot yllättivät positiivisesti!

Lue lisää opiskelijan tarinaa

Insinööreille riittää kysyntää!

Kuuntele podcast

5 syytä valita Xamk

1. Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.

2. Joustavat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.

3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.

4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.

5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelija äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Jatko-opintomahdollisuuksia

Sinulla on mahdollinen polku Xamkista Aalto-yliopiston maisteriohjelmaan!

Kun suoritat tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon hyvin arvosanoin, ja valinnaisina opintoina syvennät erityisesti matemaattis-luonnontieteellistä osaamistasi, sinulla on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojasi Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa. Valinnat yliopiston maisteriohjelmiin ovat kilpailullisia ja perustuvat pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön. Pääsykokeita ei järjestetä.

Lue lisää.

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Xamk Pulse avoin AMK

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Jyrki Liikanen
puh. 050 312 5051
jyrki.liikanen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610