Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 40
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • seuraava hakuaika: 20.3.-3.4.2019

 

Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 10
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 2-4 vuotta
 • seuraava hakuaika: 20.3.-3.4.2019

 

Monimuoto-opiskelu

 • Uusi koulutus Savonlinnassa!
 • aloituspaikkoja 10
 • opintojen kesto 2-4 vuotta
 • seuraava hakuaika: 20.3.-3.4.2019

 

Suuntautumisena sähkövoimatekniikka

Xamkin sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksesta tie sähköalan pätevyystodistuksiin ja urakointioikeuksiin.

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööritutkinnon suoritettuasi sinua odottavat mielenkiintoiset tehtävät sähkösuunnittelun, -käytön tai myynnin parissa. Valmistuttuasi pystyt suunnittelemaan ja johtamaan rakennusten ja teollisuuden sähkö- ja automaatioprojekteja. Voit toimia myös sähköntuotannon ja -siirron parissa. Sähköalan insinöörejä tarvitaan nyt ja etenkin tulevaisuudessa!

Koulutuksen pääpaino on sähkövoimatekniikassa, mutta opiskeluun kuuluu kattavasti myös elektroniikka, automaatiotekniikka ja sähkösuunnittelu. Läpi koko koulutuksen energiatalous ja -tehokkuus ovat keskeisiä opiskeltavia asioita. Käytännönläheisissä opinnoissa ja harjoitteluissa saat vahvan tuntuman työelämään.

Käytännönläheisessä opiskelussa saat vahvan tuntuman käytännön työhön erilaisissa projekteissa ja työharjoitteluissa. Yhteistyötä tehdään tiiviisti niin yritysten kuin muiden korkeakoulujen kanssa.

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööritutkinto on korkealle arvostettu näyttö ammatillisesta osaamisestasi. Työllistyminen on vakaata ja urakehitys voi viedä sinut erittäin vaativiin ja hyvin palkattuihin tehtäviin.

Tutkinnon suorittaminen antaa erinomaiset mahdollisuudet sijoittua myös sähköalan johtotehtäviin. Pystyt suunnittelemaan ja johtamaan rakennusten ja teollisuuden sähkö- ja automaatioprojekteja. Voit toimia myös sähköntuotannon ja -siirron parissa.

automaatiotekniikka | elektroniikka | sähköenergia | sähkövoimatekniikka

Opintojen sisältö

Ammattiopintojen keskeinen osio on sähkosuunnittelu, joka sisältää paljon harjoituksia tietokoneella sekä sähkökäytöt, joka koostuu teoriaopetuksesta ja laboratoriotöistä. Sähkölaitokset -kokonaisuus toteutetaan samalla tavalla.

Keskeisiä opiskelualueita ovat:

 • sähkötekniikka
 • elektroniikka
 • automaatiotekniikka
 • CAD-sähkösuunnittelu
 • sähkölaitos- ja asennustekniikka
 • tehoelektroniikka ja teollisuuden sähkökäytöt

Koulutus tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten yritysten ja sähkölaitosten kanssa. Merkittävää on yhteistyö maanlaajuisesti ABB:n kanssa. Yrityksissä tapahtuvaa ohjattua harjoittelua sisältyy opintoihin 30 opintopisteen laajuisesti.

Automaatio-opinnot koostuvat automaatiotekniikasta, ohjelmoitavista logiikoista ja automaatiosuunnittelusta.

Merkittävän osan opiskelusta muodostaa työskentely koulutuksen omissa laboratorioissa. Käytössäsi ovat ajanmukaiset luokkatilat sekä uusimmat perus- ja ammattiohjelmat.

Vaihtoehtoisilla ja vapaasti valittavilla opinnoilla voit hankkia erikoisosaamista haluamaltasi osa-alueelta. Sinulla on myös mahdollisuus valita LVI-tekniikan opintojaksoja, jolloin osaaminen suuntautuu sähköiseen talotekniikkaan.

Monimuoto-opintojen toteutus

Pohjakoulutusvaatimuksena monimuoto-opintoihin on sähköalan opistoasteen insinööri-, sähköalan amk-insinööri- tai sähköalan DI-tutkinto.Opinnot on mahdollista suorittaa oman työn ohella.

Monimuoto-opinnot Xamkin Mikkelin kampuksella:

 • Opinnot kestävät noin kolme vuotta. Lähiopetusjaksoja on torstai-iltoina, perjantaina ja lauantaina noin joka toinen viikonloppu. Lähiopetusjaksot suoritetaan Mikkelin kampuksella luokkatyöskentelynä, laboratorioissa ja myös digitaalisessa ympäristössä.

Monimuoto-opinnot Xamkin Savonlinnan kampuksella:

 • Opetus toteutetaan viikonloppuopetuksena siten, että lähiopetusjaksot ovat torstai-iltana, perjantaina ja lauantaina. Lähiopetus järjestetään noin joka toinen viikonloppu Savonlinnassa. Lisäksi laboratoriotyöskentelyä järjestetään Mikkelissä.
 • Savonlinnan kaupunki myöntää 500 euron stipendit kaikille Savonlinnassa syksyllä 2019 aloittaville Xamkin sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriopiskelijoille. Jokainen sähkö- ja automaatiotekniikan opinnot aloittava saa kaupungilta stipendin esimerkiksi oman tietokoneen hankinnan kustannuksia kattamaan. Stipendi maksetaan ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen 55 opintopistettä suorittaneille.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Opinto-opas, päiväopinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opinto-opas, monimuoto-opinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Sähkö- ja automaatiotekniikan laboratorio 360°

Uramahdollisuudet

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus valmentaa sinut sähkölaitoksien, teollisuuden sähkökäyttöjen sekä kiinteistöjen sähköasennusten ja sähköisen talotekniikan asiantuntijaksi. Insinööri (AMK) -tutkinnon suoritettuasi sinua odottavat mielenkiintoiset tehtävät sähkösuunnittelun, -käytön tai myynnin parissa.

Valmistuttuasi pystyt suunnittelemaan ja johtamaan rakennusten ja teollisuuden sähkö- ja automaatioprojekteja. Voit toimia myös sähköntuotannon ja -siirron parissa.

Työpaikkasi voi olla:

 • sähkölaitoksella
 • sähkönjakelussa
 • sähkösuunnittelussa
 • teollisuudessa
 • sähköurakoinnissa
 • myyntitehtävissä

SP1-tutkinto

Sähköturvallisuuden omaksuminen on erittäin tärkeää ja sitä opiskelllaan koko opintojen ajan. Opintojen aikana sinulla on mahdollisuus suorittaa viranomaisten edellyttämän ja sähköturvallisuuslaissa määritellyn valtakunnallisen SP1-tutkinnon, jolla saa riittävän työkokemuksen jälkeen korkeimman pätevyyden sähköalalla. Lue lisää Tukesin sivuilta.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • käyttöinsinööri
 • projekti-insinööri
 • suunnitteluinsinööri
 • verkkosuunnittelija
 • käyttöpäällikkö
 • kouluttaja
 • yrittäjä
 • käytönjohtaja

Työvoimapula sähkö- ja automaatiotekniikan insinööreistä

Työvoimapula on laajentunut uusiin ammatteihin. Pula-ammattien kärkeen on noussut mm. sähkö- ja automaatioinsinöörit.

Lue lisää työ- ja elinkeinoministeriön ammattibarometrista 2018.

rbt

Töitä löytyy sähköinsinööreille!

Eniten minut on yllättänyt se, ettei opiskelu ole niin vaikeaa kuin aluksi luulin. Oletin että tämä olisi täynnä kuivia luentoja ja powerpoint-esityksiä, mutta opiskelu onkin yllättävän käytännönläheistä.

Työllistyminen näyttää hyvälle. Tällä hetkellä Suomessa on pulaa sähkö- ja automaatioinsinööreistä, joten töitä löytyy varmasti tekijöille. Useat opiskelijat työllistyvät suoraan koulusta päästyään useimmiten entiseen harjoittelupaikkaansa. Suosittelen sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusta kaikille, jotka ovat vähänkään kiinnostunut alasta.

Taneli Kupias, sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriopiskelija

Lue lisää Tanelin opinnoista.

5 syytä valita Xamk

 1.  Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.
 2. Joustavat, ajasta ja paikasta riippumattomat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.
 3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.
 4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.
 5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Parasta opiskelussa ovat ammattitaitoiset opettajat ja yksilöllinen huomioiminen. Se, että opettajat muistavat ja morjestavat käytävällä on ihan huippua. Meistä opiskelijoista välitetään ja meihin panostetaan ihan oikeasti.

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelija äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

Yliopettaja Juha Korpijärvi
puh. 050 312 5060
juha.korpijarvi@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610

Jaa sivu