Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 40
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • tutkintonimike insinööri (AMK)
 • seuraava hakuaika 16.-30.3.2022

Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 20
 • opiskelupaikat Mikkeli, Savonlinna
 • opintojen kesto 2-4 vuotta
 • tutkintonimike insinööri (AMK)
 • seuraava hakuaika 16.-30.3.2022

Sähkö- ja automaatiotekniikan keskiansio

Suuntautumisena sähkövoimatekniikka

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööritutkinnon suoritettuasi sinua odottavat mielenkiintoiset tehtävät sähkösuunnittelun, -käytön tai myynnin parissa.

Koulutuksen pääpaino on sähkövoimatekniikassa, mutta opiskeluun sisältyvät kattavasti myös elektroniikka, automaatiotekniikka ja sähkösuunnittelu. Läpi koko koulutuksen energiatalous ja -tehokkuus ovat keskeisiä opiskeltavia asioita. Käytännönläheisissä opinnoissa ja harjoitteluissa saat vahvan tuntuman työelämään.

Mikkelin kampuksen omat laboratoriot ja korkealuokkaiset laitteet tarjoavat erinomaiset olosuhteet sähkötekniikan insinöörikoulutukselle. Opiskelu on käytännönläheistä, ja yhteistyötä tehdään tiiviisti niin yritysten kuin muiden korkeakoulujen kanssa samalla kampuksella.

 

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten yritysten ja sähkölaitosten kanssa. Merkittävää yhteistyötä tehdään myös maanlaajuisesti toimivan ABB:n kanssa. Yritysten kanssa tehdään muun muassa opinnäytetöitä ja erilaisia projekteja. Paikallisten sähköliikkeiden ja teollisuuden sähköalan henkilökunta on tuttua, mikä helpottaa projektien saamista.

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on laaja-alaiset tiedot ja taidot sähköalasta. Osaat suunnitella ja johtaa sähköasennuksia. Pystyt suunnittelemaan uusiutuviin energialähteisiin perustuvia järjestelmiä. Voit suunnittella ja johtaa rakennusten ja teollisuuden sähkö- ja automaatioprojekteja. Voit toimia myös sähköntuotannon ja -siirron parissa. 

Sähköalan insinöörejä tarvitaan nyt ja etenkin tulevaisuudessa!

automaatiotekniikka | elektroniikka | sähkökäytöt | sähkösuunnittelu | sähköturvallisuustutkinto | sähkövoimatekniikka

Opintojen sisältö

Opinnot aloitetaan tekemällä kanssasi henkilökohtainen opintosuunnitelma, HOPS, jossa määritellään suoritettavat opintojaksot.

Koulutus rakentuu ydinosaamisesta, täydentävästä osaamisesta ja vapaasti valittavista opintojaksoista. Lisäksi koulutukseen sisältyvät harjoittelu ja opinnäytetyö.

Opintojen rakenne:

 • matemaattis-luonnontieteellinen perusosaaminen 15 op
 • sähkötekninen perusosaaminen 15 op
 • syventävä sähkötekninen perusosaaminen 25 op
 • syventävä matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 15 op
 • automaatio 20 op
 • sähkötekniikan projektitoimisto 15 op
 • sähkösuunnittelu 15 op
 • moottorit, ohjaukset ja suunnittelu 15 op
 • sähkövoima 15 op
 • sähköinsinöörin syventävät opinnot 15 op
 • vaihtoehtoiset ammattiopinnot 15 op
 • vapaasti valittavat opinnot 15 op
 • harjoittelu 30 op
 • opinnäytetyö 15 op

Keskeisiä ammattiopintoja ovat sähkösuunnittelu, joka sisältää paljon harjoituksia tietokoneella, ja sähkökäytöt, joka koostuu teoriaopetuksesta ja laboratoriotöistä. Sähkölaitokset-kokonaisuus toteutetaan samalla tavalla. Kyseiseen kokonaisuuteen kuuluu myös valtakunnallinen SP1-tutkinnon suorittaminen.

Automaatio koostuu automaatiotekniikasta, ohjelmoitavista logiikoista ja automaatiosuunnittelusta. Merkittävän osan opiskelusta muodostaa työskentely Xamkin Mikkelin kampuksen hyvin varustelluissa laboratorioissa.

Vaihtoehtoisilla ja vapaasti valittavilla opinnoilla voit hankkia erikoisosaamista haluamaltasi osa-alueelta.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Koulutus tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten yritysten ja sähkölaitosten kanssa. Merkittävää yhteistyötä tehdään maanlaajuisesti toimivan ABB:n kanssa. Yritysyhteistyö näkyy opinnäytetöiden ja pienempien projektien kautta. Alueellinen vaikuttavuus on suurta. Paikallisten sähköliikkeiden ja teollisuuden sähköalan henkilökunta on tuttua, mikä helpottaa projektien saatavuutta.

Päiväopintojen toteutus

Päiväopinnot toteutetaan lähiopetuksena, laboratoriotyöskentelynä, harjoitustöinä ja digiopetuksena Xamkin Mikkelin kampuksella. Opinnot kestävät neljä vuotta. Kesäisin on mahdollisuus harjoitteluun, ja neljäntenä vuotena tehdään opinnäytetyö.  

Monimuoto-opintojen toteutus

Hakeminen koulutukseen tapahtuu seuraavasti

 • Parillisina vuosina hakevat sähköalan ammatillisen tutkinnon suorittaneet, sähköteknikot ja muun alan insinööri.
 • Syksyllä opinnot aloittavat ammattihenkilöt ja muut, joilta puuttuu sähköalan perusopintoja. Tammikuussa teknikot tulevat mukaan ryhmään.
 • Parittomina vuosina on haku sähköalan insinööreillä, jotka esimerkiksi tulevat hankkimaan S1-pätevyyden. Hakukelpoisia ovat myös sähköalan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet.

Lähiopetusta on viikonloppuisin, 23 päivää kerrallaan  torstai-ilta sekä perjantai- ja lauantaipäivät. Opetusta on noin joka toinen viikonloppu syksystä kevääseen. 

Oppimisympäristöt

Sähkö- ja automaatiotekniikan laboratorioissa käydään sähkön ja automaation ilmiöitä läpi konkreettisten ongelmien kautta. Moottorin säätäminen tutkitaan perin pohjin, samoin säätölaitteet.

Laboratoriot ovat uusia, samoin niiden laitteisto. Laboratorioiden tekniikka on nykyaikainen ja päivitetään uusien tekniikoiden myötä. Laboratorioissa ovat käytettävissä erittäin kattavat mittalaitteet, myös opintojen ulkopuolisiin töihin.

PÄTEVÖIDY INSINÖÖRIKSI JA LIIKENNELENTÄJÄKSI SAMANAIKAISESTI

Nyt on mahdollista suorittaan sähkö- ja automaatiotekniikan insinööritutkinto (AMK) sekä liikennelentäjän lupakirja (ATPL) samanaikaisesti.

Lentokoulutuksen ja sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriopinnot yhdistäneille ammattilaisille on lentoalalla nyt kysyntää. Xamkin ja Lentokoulun Pirkanmaan yhteistyö vastaa tähän tarpeeseen.

Lentokoulu Pirkanmaan lentolupakirjaan tähtääviä ATPL- opintoja on mahdollista sisällyttää osaksi Xamkin sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriopintoja. Lentokoulutuksen hyväksytyistä opinnoista voidaan insinööritutkintoon sisällyttää pääsääntöisesti 45 opintopistettä. Sisällytettävien opintojen laajuus riippuu opiskelijan suorittaman lentolupakoulutuksen laajuudesta.

Lentokoulutukseen on haettava erikseen, hakemuksen voi tehdä jo ennen opintojen alkua. Lentokoulu valitsee opiskelijat omien valintaperusteiden mukaan. Lentokoulu Pirkanmaan järjestämä lentolupakoulutus on maksullista ja sitä järjestetään Mikkelissä.

Lisätietoa Lentokoulu Pirkanmaan lentokoulutuksesta ja sinne hakeutumisesta www.lentokoulu.com.

Liikennelentaja_koulutusesite_2020

Opinto-opas, päiväopinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opinto-opas, monimuoto-opinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Sähkö- ja automaatiotekniikan laboratorio 360°

Uramahdollisuudet

Sähköinsinöörin tutkinto on korkealle arvostettu näyttö ammatillisesta osaamisesta. Työllistyminen on vakaata, ja urakehitys voi viedä sinut erittäin vaativiin ja hyvin palkattuihin tehtäviin. Tutkinnon suorittaminen antaa erinomaiset mahdollisuudet sijoittua myös sähköalan johtotehtäviin.

Insinööri (AMK) -tutkinnon suoritettuasi sinua odottavat mielenkiintoiset tehtävät sähkösuunnittelun, -käytön tai myynnin parissa. Valmistut sähkölaitoksien, teollisuuden sähkökäyttöjen sekä kiinteistöjen sähköasennusten ja sähköisen talotekniikan asiantuntijaksi. Pystyt suunnittelemaan ja johtamaan rakennusten ja teollisuuden sähkö- ja automaatioprojekteja. Voit toimia myös sähköntuotannon ja -siirron parissa.

Työpaikkasi voi olla

 • sähkölaitoksella
 • suunnittelutoimistossa
 • teollisuudessa
 • sähköurakoinnissa tai
 • kuntien ja valtion palveluksessa.

SP1-tutkinto

Sähköturvallisuuden omaksuminen on erittäin tärkeää ja sitä opiskellaan koko opintojen ajan. Opintojen aikana sinulla on mahdollisuus suorittaa viranomaisten edellyttämän ja sähköturvallisuuslaissa määritellyn valtakunnallisen SP1-tutkinnon, jolla saa riittävän työkokemuksen jälkeen korkeimman pätevyyden sähköalalla. Lue lisää Tukesin sivuilta.

Tehtävänimikkeitä voivat olla

 • kouluttaja
 • käyttöinsinööri
 • käyttöpäällikkö
 • käytönjohtaja
 • projekti-insinööri
 • suunnitteluinsinööri
 • verkkosuunnittelija
 • yrittäjä.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Energiatoimiala kehittyy tekniikan eri osa-alueilla, markkinoiden ja uusien liiketoimintamallien osalta hyvin nopeasti. Tarvitsemme lähellemme oppilaitoksia, jotka ovat ajan hermolla, ja reagoivat yrityskumppaneiden kehittyviin tarpeisiin. Xamk on meille hyvin tärkeä kumppani, jonka kanssa näen tulevaisuudessa nykyistäkin enemmän yhteistyön mahdollisuuksia erilaisten hankkeiden muodossa. Organisaatiossamme työskentelee useita Xamkin ja sen edeltäjästä valmistuneita insinöörejä. Yhteistyö yritysten ja oppilaitosten kanssa luo alueelle paljon hyvää.

Markus Tykkyläinen, toimitusjohtaja, Suur-Savon Sähkö

Ammattitaitoiset ja rennot opettajat!

Lue lisää

Töitä löytyy sähköinsinööreille!

Lue lisää

Matkalla Mikkelin asuntomessuille

Lue lisää

5 syytä valita Xamk

1. Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.

2. Joustavat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.

3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.

4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.

5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Vuoden 2020 opiskelijapalautteen mukaan Xamkissa on Suomen parasta opintojen ohjausta.

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelija äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Jatko-opintomahdollisuuksia

Sinulla on mahdollinen polku Xamkista Aalto-yliopiston maisteriohjelmaan!

Kun suoritat tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon hyvin arvosanoin, ja valinnaisina opintoina syvennät erityisesti matemaattis-luonnontieteellistä osaamistasi, sinulla on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojasi Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa. Valinnat yliopiston maisteriohjelmiin ovat kilpailullisia ja perustuvat pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön. Pääsykokeita ei järjestetä.

Lue lisää.

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Jyrki Liikanen
puh. 050 312 5051
jyrki.liikanen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610