Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 40 (kevään 2020 yhteishaku)
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • seuraavat hakuajat: 18.3.-1.4.2020

 

Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 20 (kevään 2020 yhteishaku)
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 2-4 vuotta
 • seuraava hakuaika: 18.3.-1.4.2020

 

Monimuoto-opiskelu

 • opiskelupaikka Savonlinna
 • opintojen kesto 2-4 vuotta
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa
 • lisätietoja: hakijapalvelut@xamk.fi, p. 0405856610

 

Suuntautumisena sähkövoimatekniikka

Xamkin sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksesta tie sähköalan pätevyystodistuksiin ja urakointioikeuksiin.

Koulutuksen pääpaino on sähkövoimatekniikassa, mutta opiskeluun kuuluu kattavasti myös elektroniikka, automaatiotekniikka ja sähkösuunnittelu. Läpi koko koulutuksen energiatalous ja -tehokkuus ovat keskeisiä opiskeltavia asioita.

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööritutkinto on korkealle arvostettu näyttö ammatillisesta osaamisestasi. Työllistyminen on vakaata ja urakehitys voi viedä sinut erittäin vaativiin ja hyvin palkattuihin tehtäviin. Sähköalan insinöörejä tarvitaan nyt ja etenkin tulevaisuudessa!

Käytännönläheisessä opiskelussa saat vahvan tuntuman käytännön työhön erilaisissa projekteissa ja työharjoitteluissa. Yhteistyötä tehdään tiiviisti niin yritysten kuin muiden korkeakoulujen kanssa.

Tutkinnon suorittaminen antaa erinomaiset mahdollisuudet sijoittua myös sähköalan johtotehtäviin. Pystyt suunnittelemaan ja johtamaan rakennusten ja teollisuuden sähkö- ja automaatioprojekteja. Voit toimia myös sähköntuotannon ja -siirron parissa.

automaatiotekniikka | elektroniikka | sähköenergia | sähkövoimatekniikka

Opintojen sisältö

Ammattiopintojen keskeinen osio on sähkosuunnittelu, joka sisältää paljon harjoituksia tietokoneella sekä sähkökäytöt, joka koostuu teoriaopetuksesta ja laboratoriotöistä. Sähkölaitokset -kokonaisuus toteutetaan samalla tavalla.

Opiskelualueita ovat:

 • sähkötekniikka
 • elektroniikka
 • automaatiotekniikka
 • CAD-sähkösuunnittelu
 • sähkölaitos- ja asennustekniikka
 • tehoelektroniikka ja teollisuuden sähkökäytöt

Automaatio-opinnot koostuvat automaatiotekniikasta, ohjelmoitavista logiikoista ja automaatiosuunnittelusta.

Vaihtoehtoisilla ja vapaasti valittavilla opinnoilla voit hankkia erikoisosaamista haluamaltasi osa-alueelta. Sinulla on myös mahdollisuus valita LVI-tekniikan opintojaksoja, jolloin osaaminen suuntautuu sähköiseen talotekniikkaan.

Merkittävän osan opiskelusta muodostaa työskentely koulutuksen omissa laboratorioissa. Käytössäsi ovat ajanmukaiset luokkatilat sekä uusimmat perus- ja ammattiohjelmat.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Koulutus tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten yritysten ja sähkölaitosten kanssa. Merkittävää on yhteistyö maanlaajuisesti ABB:n kanssa. Yrityksissä tapahtuvaa ohjattua harjoittelua sisältyy opintoihin 30 opintopisteen laajuisesti.

Monimuoto-opintojen toteutus Mikkelin kampuksella

Pohjakoulutusvaatimukset Mikkelin monimuoto-opinnoissa vaihtelevat vuorovuosittain:

 • parillisina vuosina pohjakoulutusvaatimuksena on sähköalan ammatillinen tutkinto, sähköalan ammattitutkinto tai sähköalan teknikon tutkinto, muun alan opistoasteen insinöörin tutkinto tai muun alan amk-insinöörin tutkinto tai muun alan DI-tutkinto.
 • parittomina vuosina pohjakoulutusvaatimuksena on sähköalan opistoasteen insinöörin tutkinto, sähköalan amk-insinöörin tutkinto, muu sähköalan korkeakoulututkinto tai muu vastaava korkeakoulututkinto.

Opinnot kestävät noin kolme vuotta. Lähiopetusjaksoja on torstai-iltoina, perjantaina ja lauantaina noin joka toinen viikonloppu. Lähiopetusjaksot suoritetaan Mikkelin kampuksella luokkatyöskentelynä, laboratorioissa ja myös digitaalisessa ympäristössä.

Monimuoto-opintojen toteutus Savonlinnan kampuksella

Pohjakoulutusvaatimuksena kevään 2019 yhteishaussa Savonlinnan monimuoto-opintoihin on sähköalan ammatillinen tutkinto, sähköalan ammattitutkinto tai sähköalan teknikon tutkinto, muun alan opistoasteen insinöörin tutkinto tai muun alan amk-insinöörin tutkinto tai muun alan DI-tutkinto.

Opetus toteutetaan viikonloppuopetuksena siten, että lähiopetusjaksot ovat torstai-iltana, perjantaina ja lauantaina. Lähiopetus järjestetään noin joka toinen viikonloppu Savonlinnassa. Lisäksi laboratoriotyöskentelyä järjestetään Mikkelissä.

Savonlinnan kaupunki myöntää 500 euron stipendit kaikille Savonlinnassa syksyllä 2019 aloittaville Xamkin sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriopiskelijoille. Jokainen sähkö- ja automaatiotekniikan opinnot aloittava saa kaupungilta stipendin esimerkiksi oman tietokoneen hankinnan kustannuksia kattamaan. Stipendi maksetaan ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen 55 opintopistettä suorittaneille.

Mahdollisuus jatko-opintoihin Aalto-yliopistossa

Sinulla on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojasi Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa.

Opinto-opas, päiväopinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opinto-opas, monimuoto-opinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Sähkö- ja automaatiotekniikan laboratorio 360°

Uramahdollisuudet

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus valmentaa sinut sähkölaitoksien, teollisuuden sähkökäyttöjen sekä kiinteistöjen sähköasennusten ja sähköisen talotekniikan asiantuntijaksi. Insinööri (AMK) -tutkinnon suoritettuasi sinua odottavat mielenkiintoiset tehtävät sähkösuunnittelun, -käytön tai myynnin parissa.

Valmistuttuasi pystyt suunnittelemaan ja johtamaan rakennusten ja teollisuuden sähkö- ja automaatioprojekteja. Voit toimia myös sähköntuotannon ja -siirron parissa.

Työpaikkasi voi olla:

 • sähkölaitoksella
 • sähkönjakelussa
 • sähkösuunnittelussa
 • teollisuudessa
 • sähköurakoinnissa
 • myyntitehtävissä

SP1-tutkinto

Sähköturvallisuuden omaksuminen on erittäin tärkeää ja sitä opiskelllaan koko opintojen ajan. Opintojen aikana sinulla on mahdollisuus suorittaa viranomaisten edellyttämän ja sähköturvallisuuslaissa määritellyn valtakunnallisen SP1-tutkinnon, jolla saa riittävän työkokemuksen jälkeen korkeimman pätevyyden sähköalalla. Lue lisää Tukesin sivuilta.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • käyttöinsinööri
 • projekti-insinööri
 • suunnitteluinsinööri
 • verkkosuunnittelija
 • käyttöpäällikkö
 • kouluttaja
 • yrittäjä
 • käytönjohtaja

Työvoimapula sähkö- ja automaatiotekniikan insinööreistä

Työvoimapula on laajentunut uusiin ammatteihin. Pula-ammattien kärkeen on noussut mm. sähkö- ja automaatioinsinöörit.

Lue lisää työ- ja elinkeinoministeriön ammattibarometrista 2018.

Ammattitaitoiset ja rennot opettajat!

Lue lisää

Töitä löytyy sähköinsinööreille!

Lue lisää

Matkalla Mikkelin asuntomessuille

Lue lisää

Energiatoimiala kehittyy tekniikan eri osa-alueilla, markkinoiden ja uusien liiketoimintamallien osalta hyvin nopeasti. Tarvitsemme lähellemme oppilaitoksia, jotka ovat ajan hermolla, ja reagoivat yrityskumppaneiden kehittyviin tarpeisiin. Xamk on meille hyvin tärkeä kumppani, jonka kanssa näen tulevaisuudessa nykyistäkin enemmän yhteistyön mahdollisuuksia erilaisten hankkeiden muodossa. Organisaatiossamme työskentelee useita Xamkin ja sen edeltäjästä valmistuneita insinöörejä. Yhteistyö yritysten ja oppilaitosten kanssa luo alueelle paljon hyvää.

Markus Tykkyläinen, toimitusjohtaja, Suur-Savon Sähkö

5 syytä valita Xamk

 1.  Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.
 2. Joustavat, ajasta ja paikasta riippumattomat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.
 3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.
 4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.
 5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Parasta opiskelussa ovat ammattitaitoiset opettajat ja yksilöllinen huomioiminen. Se, että opettajat muistavat ja morjestavat käytävällä on ihan huippua. Meistä opiskelijoista välitetään ja meihin panostetaan ihan oikeasti.

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelija äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Jatko-opintomahdollisuuksia

Sinulla on mahdollinen polku Xamkista Aalto-yliopiston maisteriohjelmaan!

Kun suoritat tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon hyvin arvosanoin, ja valinnaisina opintoina syvennät erityisesti matemaattis-luonnontieteellistä osaamistasi, sinulla on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojasi Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa. Valinnat yliopiston maisteriohjelmiin ovat kilpailullisia ja perustuvat pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön. Pääsykokeita ei järjestetä.

Lue lisää.

Mahdollisuus hakeutua tekniikan jatko-opintoihin Aalto-yliopiston maisterikoulutukseen.

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

Yliopettaja Juha Korpijärvi
puh. 050 312 5060
juha.korpijarvi@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610

Jaa sivu