Etelä-Savon koulu- ja oppilaitosnuorisotyön verkosto

Tuetaanko oppilaitoksessa työrauhaa vai olemisen rauhaa? Kenen ja millaista rauhaa pitäisi edistää?

Verkostotapaamisen tavoitteena on ohjausosaamisen vahvistaminen monialaisen vuoropuhelun ja yhteiskehittämisen kautta. Teams-toteutuksesta huolimatta jokaisen osallistujan osallistuminen keskustelujen kulkuun pyritään ottamaan huomioon.

Keskusteluihin saattelemassa Yhessä eteenpäin -hankkeen työntekijät.

Etelä-Savon koulu- ja oppilaitosnuorisotyön verkosto on kaikille avoin keskustelutapahtuma, jossa opiskelijahyvinvoinnin tekijät vaihtavat kokemuksiaan ja rakentavat yhteistä ymmärrystä oppilaitosten monialaisesta yhteistyöstä. Verkosto on kokoontunut Yhessä eteenpäin -hankkeen koollekutsumana kahden vuoden ajan, ja mukaan on osallistunut nuorisotyön, koulutuksen, opiskelijahuollon ja ohjauksen ammattilaisia kunnista, kuntayhtymistä, sote-palveluista, järjestöistä ja seurakunnista. Jos työskentelet perusopetuksessa tai 2.asteen oppilaitoksissa nuorten parissa, missä tahansa tehtävässä, pistäytyvän osa-aikaisesti tai kaiken aikaa, olet lämpimästi tervetullut verkostotapaamiseen.

Tilaisuuteen osallistuminen ei vaadi ennakkoilmoittautumista.