HYVÄÄ RUOKAA KOTONA ASUVILLE IKÄIHMISILLE -seminaari

Aika: 4.10.2022 klo 12–16 

Paikka: Mikpolisali, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikkelin kampus, Patteristonkatu 2, Mikkeli   

Seminaaria voi seurata myös etänä verkon kautta.

 Ilmoittautuminen 27.9. mennessä!

 

Seminaarissa on puheenvuoroja ja keskustelua seuraavista aiheista:  

  •  Mitä asioita hyväkuntoisen ikäihmisen kannattaa huomioida syömisessä, jotta toimintakyky pysyy hyvänä?  
  • Millaista on ikäihmisten syrjäytyminen ja mitkä asiat vaikuttavat syrjäytymiseen? 
  • Miten ikäihmisten toimijuutta ja osallisuutta voidaan edistää yhteisöllisillä ruokailuilla? 
  • Miten ikäihmisten ruokaan liittyviä palveluja voidaan kehittää alueellisesti osallistaen eri toimijoita ja ikäihmisiä?  

 

OHJELMA

 

12.00–12.10 Tervetuloa, tutkimusryhmäpäällikkö Teija Rautiainen, Xamk   

 12.10–12.30 Mitä asioita hyväkuntoisen ikäihmisen kannattaa huomioida syömisessä, jotta toimintakyky pysyy hyvänä?  Satu Jyväkorpi, erityisasiantuntija, Valtion ravitsemusneuvottelukunta 

12.30–12.50 Ikäihmisten syrjäytyminen ja siihen vaikuttavat tekijät, erityisasiantuntija, Päivi Ahosola, Vanhusasiavaltuutetun toimisto  

12.50–13.10 Yhdessä ruoka maistuu – ruokailun yksinäisyyttä vähentävä sekä sosiaalisuutta ja osallisuutta vahvistava merkitys, osallisuusjohtaja Anu Jansson, Vanhustyön keskusliitto 

13.10–13.30 Yhteisöllisen ruokailun kokeiluja – haasteita, onnistumisia ja jatkosuunnitelmia projektiasiantuntija Suvi-Tuulia Leinonen, Jamk ja projektipäällikkö Riitta Tuikkanen, Xamk, Ikäruoka 2.0 -hanke 

 13.30–13.45 Keskustelua 

 

13.45–14.15 Kahvitarjoilu  

 

14.15–14.35 Liikkuva vanhuus – yhteinen asiamme – hyviä toimintatapoja iäkkäiden liikuntaan Voimaa vanhuuteen -kunnissa, suunnittelija Minna Säpyskä-Nordberg, Ikäinstituutti/Voimaa vanhuuteen -ohjelma 

 14.35–14.55 Ikäihmisten ruokaan liittyvien palvelujen monitoimijainen kehittäminen, Niina Rantakari, TKI-asiantuntija, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk, Ikäruoka 2.0 -hanke 

 14.55–15.00 Jaloittelutauko 

 15.00–15.50 Paneelikeskustelu: Monitoimijaista yhteistyötä ikäihmisten ruokaan liittyvien palveluiden kehittämiseksi – Mitä, miten ja miksi… tai miksi ei?  

 Yhdessä kehittämisen hyödyistä ja haasteista, hyvistä käytänteistä, edellytyksistä ja mahdollisuuksista ovat keskustelemassa: 

Liisa Torniainen, Mäntyharjun kansalliset seniorit Ry, Mäntyharjun Sydänyhdistys ry  

Eija Luukkonen, Juvan seniorit ry, Juvan Seudun Sydänyhdistys ry  

Piia Lampinen, projektipäällikkö, Juvan kunta 

Meskanen Päivi, geronomi, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, ESSOTE 

Heikki ja Aila Alanko, yrittäjät, Löytö Ravintolat Oy

Annikki Tarvainen, ruokapalvelupäällikkö, Järvi-Saimaan Palvelut Oy

15.50-16.00 Keskustelua ja päivän päätös, projektipäällikkö Riitta Tuikkanen, Xamk, Ikäruoka 2.0 -hanke 

 

 

Seminaari ja väliaikatarjoilut ovat seminaariin osallistuville maksuttomia. 

 

Seminaari järjestetään striimattuna, joten voit osallistua myös etänä.

Linkki striimaukseen lähetetään striimaukseen osallistuville sähköpostilla tapahtumapäivänä. 

 

 Seminaari on Ikäruoka 2.0 -hankkeen loppuseminaari. Hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta.

 

Lisätietoja:

Riitta Tuikkanen, projektipäällikkö

040 77 233 85

riitta.tuikkanen@xamk.fi

 

Lisätietoja hankkeesta: Ikäruoka 2.0 – Ikäihmisille hyvää syömistä tukevia palveluita – Xamk 

 

Otathan mahdollisuuksien mukaan myös seurantaan Ikäruoka 2.0 hankkeen kanavat: 

Facebook  

https://www.facebook.com/Ikaruoka2.0 

 Instagram  

https://www.instagram.com/ikaruoka2.0/ 

Twitter               

https://twitter.com/ikaruoka2