Innovaatiotyöpaja 9.3.2024 Mikkeli

Suomeen tarvitaan lisää ideoita ja keksintöjä!

 

Tähän haasteeseen vastaamme maksuttomalla 1,5 tunnin innovaatiotyöpajalla. Työpajan sisällössä sovelletaan mm. startup lean -ajattelua, rapid experimentation -metodeja ja itsetietoisuuden oppeja käytännönläheisesti.

 

Työpaja jakautuu kolmeen eri osioon:

 

Intro: käydään läpi innovoinnin lähtökohdat, sen tärkeys niin yrittäjän kuin Suomenkin näkökulmasta ja käydään läpi onnistuneita sekä epäonnistuneita innovaatioita. Myös innovoinnin esteitä ja mahdollistavia asioita käsitellään lyhyesti.

Työpajan fasilitointi: tarkoituksena on auttaa jokaista työpajan osallistujaa kehittämään mahdollisimman monta ideaa innovoinnin lisäämiseksi. Ideointi ja ideoiden kerääminen tapahtuu Hopscotch -menetelmällä. Työpajan ideoinnin tulosten keräämiseen hyödynnetään Miro boardia.

Koonti, yhteinen keskustelu ja rahoitusmahdollisuudet: koonnissa käydään avointa keskustelua eri ideoista ja niiden potentiaalista vaikutuksesta. Innovaation merkitys ja vaikutus niin yksilön kuin yhteiskunnankin tasolla tulee osallistujille selväksi: jos innovaatio muuttaa tarpeeksi suuren massan käyttäytymistä, niin siitä tulee Suomenkin, jopa maailman, tasolla merkittävä. Koonnin jälkeen käydään ytimekkäästi läpi rahoitusvaihtoehdot sekä julkiselta että yksityiseltä puolelta painottaen julkisia rahoituslähteitä.

 

Koulutuksen jälkeen osallistujat ymmärtävät innovoinnin merkityksen, sen vaikuttavuuden ja potentiaalin. Koulutukseen ovat tervetulleita yrittäjyyttä harkitsevat, aloittavat ja toimivat yrittäjät, opiskelijat ja kaikki ne tahot, joilla on tahtotila tukea ja kehittää alueen innovaatioaktiivisuutta.

 

Työpajan valmentajana toimii toimitusjohtaja Oki Tåg, Trainshare Universal Oy. Okin sanoin: jaan työpajoissani parhaani mukaan, mitä olen oppinut parin viime vuosikymmenen aikana; suosikkiaiheeni liittyvät itsetietoisuuden rakentamiseen, oppimisen haasteisiin, tunteiden hyväksymiseen ja siihen, miten nämä asiat heijastuvat erityisesti yrittäjyyteen, mutta myös organisaatioissamme. Viimeisen 20 vuoden aikana olen toteuttanut yli 15 hautomo-ohjelmaa, mentoroinut yli 1000:a yrittäjää ja johtanut yli 200 erilaista työpajaa. Olen ollut mukana organisaatioissa kuten Microsoft Flux ja Spinno.

 

 

 

 

 

 

Innovaatiotyöpajan tarjoaa EESpäin Innovaatiot -hanke, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), Xentre -yksikkö. EESpäin Innovaatiot on Euroopan unionin osarahoittama. Projektin tavoitteena on ekosysteemisesti toimivat innovaatiopalvelut, jotka mahdollistavat vaativien ideoiden kehittämisen kohti kaupallistamista.

 

Maksuton työpaja järjestetään Suomen Nuorkauppakamareiden Alue B:n vuosikokouksen yhteydessä ja osallistujien on mahdollista osallistua myös nuorkauppakamareiden Tuottava Idea -kilpailuun omilla ideoillaan. Tuottava Idea -kilpailun yhteyshenkilö Elina Häkkinen, elina.hakkinen@jci.fi.

 

Hox! The materials are in english, but the presentation is held in finnish. 

 

Muutokset mahdollisia.

Lisätietoja: Johanna Koponen, 040 487 5111, johanna.koponen@xamk.fi