Tavoitteena on ekosysteemisesti toimivat innovaatiopalvelut, jotka mahdollistavat vaativien ideoiden kehittämisen kohti kaupallistamista.

PROJEKTIN TOIMENPITEET JA KOHDERYHMÄ

  1. Ideat ja aihiot esiin: TKI-hankkeiden kaupallistamispotentiaalin arviointi ja tutkimuslähtöisten liikeideoiden kerääminen
  2. Työpajat: Innovaatioprosessin ja idean jalostamisen eteneminen ideasta asiakkaalle
  3. Kansainvälisyys innovaatiotoiminnan kehittämisessä
  4. Infotilaisuudet: immateriaalioikeudet, joiden kautta saadaan lisättyä yritysten ymmärrystä aineettomien oikeuksien (IPR) merkityksestä liiketoiminnalle.
  5. Ekosysteemisesti toimivat asiantuntijatiimit, jotka toimivat haastavien ideoiden ja innovaatioiden tukemisessa
  6. Innovaatiotoimintamallin/ palvelumallin luominen

Projektin varsinaisena kohderyhmät ovat toimivat yritykset ja aloittavat yrittäjät, joilla on tahtotila kehittää uutta, innovatiivista liiketoimintaa ja lisätä omaa TKI-toimintaansa.

Välillisiä kohderyhmiä ovat opiskelijat ja muut innovatiivisen yrityksen perustamisesta kiinnostuneet henkilöt ja tiimit.

Lisäksi kohderyhmänä ovat yrityksille palveluita tarjoavat organisaatiot, jotka pyrkivät tukemaan ja kehittämään alueen innovaatioaktiivisuutta.

Projektin tietosuojaseloste.

Lisätietoja

Johanna Koponen (ma-to)
Projektipäällikkö
johanna.koponen@xamk.fi
puh. 040 487 5111

Minna Simolin (1.-30.9.2023)
TKI-asiantuntija
minna.simolin@xamk.fi
puh. 050 5911 297

INNOVAATIO TYÖPAJAT

Lisätietoja tulossa.

IPR INFOT

Lisätietoja tulossa

MAKSUTTOMAT TILAISUUDET JA TALLENTEET

EU - Webinar: IP Commercialisation and Licensing

26.9.2023 klo 11:30-13:00

IP commercialisation means turning ideas into a business by transforming an idea or invention into an object to buy and sell. The webinar will provide an overview of key aspects in the field of intellectual property licensing, including negotiation tips and legal traps.

Organizer: European Innovation Council and SMEs Executive Agency

Read more

PRH-Webinaari: TAVARAMERKKI TUTUKSI

7.11.2023. klo 8:30-9:15

Webinaari tarjoaa tiiviin tietopaketin tavaramerkeistä: mihin tavaramerkkejä käytetään ja mitä hyötyä niiden rekisteröimisestä on. Tilaisuus on maksuton, mutta osallistuminen edellyttää ilmoittautumista ennakkoon.

Järjestäjä: Patentti- ja rekisterihallitus

Lue lisää

PRH-Webinaari: PATENTTI TUTUKSI

14.11.2023 klo 8:30-9:15

Webinaari tarjoaa tiiviin tietopaketin patentista: mikä patentti on, miten sitä haetaan ja mitä hyötyjä patentista voi saada. Tilaisuus on maksuton, mutta osallistuminen edellyttää ilmoittautumista ennakkoon.

Järjestäjä: Patentti- ja rekisterihallitus

Lue lisää

RAHOITUS

Business Finland -rahoitus

Business Finland tarjoaa rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille.

Xamkin Startup Fund -rahoitus

Xamk Startup Fund on Xamkin opiskelijayrittäjyyden tukirahasto, jota hallinnoi Xentre. Myös yksityiset rahoittajat voivat kohdentaa tukensa opiskelijayrittäjille tätä kautta. Xamk Startup Fund jakaa rahoitusta 250 — 1000 euron kerta-avustuksina lupaavien ideoiden kehittämiseen startupeille ja opiskelijatiimeille.

Faktat

EESpäin Innovaatiot

01.09.2023 – 31.08.2025

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Xentre

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 204 882 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 40 976 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan unionin osarahoittama Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kautta

Asiasanat