Juvan Ikäruoka-työpaja – Kokeilusuunnitelmat kuntoon porukalla

Työpaja ke 29.9. klo 14.30–17.00 Juvalla

Aihe: Valmistaudutaan yhdessä odotettuun kokeilujen toteutusvaiheeseen. Käydään läpi ja keskustellaan pienryhmien työstämistä kokeilusuunnitelmista. Vaihdetaan tietoa, annetaan toisillemme palautetta ja vinkkejä käytännön toteutukseen.

Paikka: Kahvila-ravintola Siljankka, Juvantie 13, Juva

Kenelle: Tervetuloa Juvan Ikäruoka-kehittämistoiminnassa aiemmin mukana olleet sekä kaikki uudet kotona asuvien ikäihmisten ruokaan liittyvien palveluiden kehittämisestä ja kokeilemisesta kiinnostuneet osallistujat!

Työpaja on jatkoa keväällä käynnistyneelle Juvan Ikäruoka-kehittämisyhteistyölle. Voit tutustua aikaisempien tilaisuuksien esityksiin, kehittämistarpeiden kartoitukseen, ratkaisujen ideointiin ja valittuihin kokeiluaiheisiin Ikäruoka 2.0 -hankkeen verkkosivustolla Juvan Ikäruoka-kehittämisryhmän osiossa.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen su 26.9. mennessä: Niina Rantakari, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, niina.rantakari@xamk.fi, p. 040 624 7710

Lämpimästi tervetuloa!

 

Ikäruoka 2.0 -hanke – Hyvää syömistä tukevia palveluita kotona asuville ikäihmisille

Mäntyharjun Ikäruoka-kehittämisryhmän toiminta on osa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Gerontologinen ravitsemus Gery ry:n toteuttamaa Ikäruoka 2.0 -hanketta. Hankkeessa kehitettäviin ikäihmisten palveluihin kuuluvat laajasti erilaiset kauppa-, ravintola-, koulutus- ja ohjauspalvelut. Tavoitteena on lisätä ruokaan liittyvien palvelujen saatavuutta, saavutettavuutta, kiinnostavuutta ja hyväksyttävyyttä.

Kohderyhmänä ovat kotona asuvat ikäihmiset, erityisesti hiljattain eläkkeelle jääneet, yksin asuvat, vasta leskeytyneet sekä sellaiset ikääntyneet, joiden toimintakyky on heikkenemässä.

Ikäruoka 2.0 -hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta.

#ikaruoka #teemarahaa