Mäntyharjun Ikäruoka-työpaja – Kokeilusuunnitelmat kuntoon porukalla

Työpaja ke 22.9. klo 14.30–17.00 MäntyharjuSSA

Aihe: Valmistaudutaan yhdessä odotettuun kokeilujen toteutusvaiheeseen. Käydään läpi ja keskustellaan pienryhmien työstämistä kokeilusuunnitelmista. Vaihdetaan tietoa, annetaan palautetta ja viime hetken vinkkejä käytännön toteutukseen.

Paikka: Koulun ravintola, Lääkärinkuja 2, Mäntyharju

Toteutus: Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä. Kerro tästä ilmoittautumisen yhteydessä.

Kenelle: Tervetuloa Mäntyharjun Ikäruoka-kehittämistoiminnassa aiemmin mukana olleet sekä kaikki uudet kotona asuvien ikäihmisten ruokaan liittyvien palveluiden kehittämisestä ja kokeilemisesta kiinnostuneet osallistujat!

Työpaja on jatkoa keväällä käynnistyneelle Mäntyharjun Ikäruoka-kehittämisyhteistyölle. Voit tutustua aikaisempien tilaisuuksien esityksiin, kehittämistarpeiden kartoitukseen, ratkaisujen ideointiin ja valittuihin kokeiluaiheisiin Ikäruoka 2.0 -hankkeen verkkosivustolla Mäntyharjun Ikäruoka-kehittämisryhmän osiossa.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen ti 21.9. klo 9 mennessä: Niina Rantakari, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, niina.rantakari@xamk.fi, p. 040 624 7710

Lämpimästi tervetuloa!

 

Ikäruoka 2.0 -hanke – Hyvää syömistä tukevia palveluita kotona asuville ikäihmisille

Mäntyharjun Ikäruoka-kehittämisryhmän toiminta on osa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Gerontologinen ravitsemus Gery ry:n toteuttamaa Ikäruoka 2.0 -hanketta. Hankkeessa kehitettäviin ikäihmisten palveluihin kuuluvat laajasti erilaiset kauppa-, ravintola-, koulutus- ja ohjauspalvelut. Tavoitteena on lisätä ruokaan liittyvien palvelujen saatavuutta, saavutettavuutta, kiinnostavuutta ja hyväksyttävyyttä.

Kohderyhmänä ovat kotona asuvat ikäihmiset, erityisesti hiljattain eläkkeelle jääneet, yksin asuvat, vasta leskeytyneet sekä sellaiset ikääntyneet, joiden toimintakyky on heikkenemässä.

Ikäruoka 2.0 -hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta.

#ikaruoka #teemarahaa