Mäntyharjun Ikäruoka-verkkotyöpaja: Mitkä kehittämisaiheet käytännössä kokeiltaviksi?

Tule valitsemaan Mäntyharjun alueen Ikäruoka-palvelukokeilujen aiheet
ke 5.5. klo 15–17 verkkotyöpajassa!

 

Tilaisuudessa…

  • käymme läpi ja täydennämme koonnin Mäntyharjun alueella esille nousseista, kotona asuvien ikäihmisten ruokaan liittyvien palveluiden kehittämisen tarpeista ja
  • valitsemme yhdessä ne kehittämisaiheet (1–3 kpl), joita alueella halutaan kokeilla käytännössä.

Tule mukaan vaikuttamaan! Ilmoittautumiset Niinalle ti 4.5. mennessä: niina.rantakari@xamk.fi, p. 040 624 7710. 

Tilaisuus järjestetään Teams-ohjelmalla. Kirjautumislinkki lähetetään ilmoittautuneille tapahtumapäivän aamuna.

Työpaja on tarkoitettu kaikille Mäntyharjun alueen yrityksille, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoille, jotka ovat kiinnostuneita saamaan lisätietoa ja/tai olemaan mukana alueellisissa palvelukokeiluissa sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Lämpimästi tervetuloa!

Lisätiedot: Niina Rantakari, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, niina.rantakari@xamk.fi, p. 040 624 7710

Ikäruoka 2.0 -hanke – Hyvää syömistä tukevia palveluita kotona asuville ikäihmisille

#ikaruoka #teemarahaa

Mäntyharjun Ikäruoka-kehittämisryhmän toiminnan vaiheet vuonna 2021: tarpeiden kartoitus, ideointi, kokeilu ja arviointi. Ke 5.5. klo 15–17 järjestettävä verkkotyöpaja on osa Mäntyharjun kehittämisryhmän toimintaa.
Ke 5.5. klo 15–17 järjestettävä verkkotyöpaja on osa Mäntyharjun Ikäruoka-kehittämisryhmän toimintaa, jossa edetään yhdessä ideoiden kohti syksyllä 2021 toteutettavia käytännön palvelukokeiluita.

Alueellisten Ikäruoka-kehittämisryhmien toiminta on osa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Gerontologinen ravitsemus Gery ry:n toteuttamaa Ikäruoka 2.0 -hanketta. Hankkeessa kehitettäviin ikäihmisten palveluihin kuuluvat laajasti erilaiset kauppa-, ravintola-, koulutus- ja ohjauspalvelut. Tavoitteena on lisätä palvelujen saatavuutta, saavutettavuutta, kiinnostavuutta ja hyväksyttävyyttä.

Kohderyhmänä ovat kotona asuvat ikäihmiset, erityisesti hiljattain eläkkeelle jääneet, yksin asuvat, vasta leskeytyneet sekä sellaiset ikääntyneet, joiden toimintakyky on heikkenemässä.

Ikäruoka 2.0 -hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta.