Rakennustyömaan turvallisuuden johtaminen, osa 2/2

Rakennustyömaan turvallisuus lähtee ylimmän johdon asenteesta ja esimerkistä. Työturvallisuutta kehittämällä voit vaikuttaa myönteisesti niin yrityksen tuottavuuteen kuin työntekijöiden pysyvyyteen.

Perjantaina 19.3. järjestetään verkkototeutuksena työpaja, missä käydään läpi turvallisuuskulttuurin luomista ja ylläpitämistä, sekä työturvallisuuden johtamisjärjestelmiä ja riskienhallintaa. Työpaja sisältää tapausesimerkkejä sekä yhteistä pohdintaa miten ylin johto voi kehittää ja johtaa yrityksen työmaaturvallisuutta.

Työpaja on ensisijaisesti suunnattu Kaakkois-Suomen alueella vaikuttavien pienten ja keskisuurten rakennusliikkeiden ylimmälle johdolle. Työpaja on osa Safecon-hanketta, johon voi tutustua oheisen linkin kautta https://safecon.fi/  ja se pohjautuu hankkeen ensimmäisen työpaketin tuloksiin sivulla xamk.fi/safecon. Työpaja on jatkoa 10.2. järjestettyyn (https://www.xamk.fi/tapahtumat/rakennustyomaan-turvallisuuden-johtaminen-osa-1-2/)

Ilmoittautumisen yhteydessä on mahdollisuus tuoda omia tapausesimerkkejä tai muita kysymyksiä keskusteltavaksi.

Paikka ja aika

Keskiviikkona 19.3.2021 klo 9.00-13.00.
Microsoft Teams, kutsu lähetetään ilmoittautuneille.

Ohjelma

9.00-10.45 Turvallisuuskulttuuri, turvallisuuden hallinta
10.45-11.15 lounastauko
11.15-13.00 Johtamisjärjestelmä, riskien arviointi, riskienhallinta

 

Turvallisuuskulttuuri
Heijastaa organisaation työsuojeluasioihin liittyviä perusarvoja, normeja, olettamuksia ja odotuksia. Näkyy yrityksen toimintaperiaatteina.

Turvallisuuden hallinta
Kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista toimintaa turvallisuuden edistämiseksi. Se pitää sisällään kaikki ne menettelytavat ja toiminnat, joilla hyvään kokonaisturvallisuuteen päästään. Toiminta perustuu kiinteään yhteistyöhön koko henkilöstön kanssa.

Johtamisjärjestelmä
Organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittava johtamisen kokonaisuus, jonka muodostavat yrityksen resurssit, organisaatiorakenne ja toimintatavat.

Riskien arviointi
Laaja-alaista ja järjestelmällistä työn vaarojen ja terveyshaittojen tunnistamista ja niiden merkityksen arvioimista työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle.

Riskienhallinta
Järjestelmällistä työtä toiminnan jatkuvuuden ja henkilöstön turvallisuuden varmistamiseksi. Riskienhallinta tarkoittaa kaikkea organisaatiossa tehtävää toimintaa, jolla pienennetään tai poistetaan riskejä, ja se on turvallisuusjohtamisen keskeinen työväline.

Kohderyhmä

Ensisijainen kohderyhmä on Kaakkois-Suomen alueen pienten- ja keskisuurten rakennusliikkeiden ylin johto.
Tervetulleita osallistumaan ovat myös rakennusalan insinööriopiskelijat, jotka mahdollisesti suuntautuvat työnjohdollisiin tehtäviin, sekä muut asiasta kiinnostuneet.

ILMOITTAUTUMINEN

Ennakkoilmoittautuneille lähetetään Teams-kutsu. Ilmoittautuminen oheisen linkin kautta. LINKKI ILMOITTAUTUMISEEN

ASIANTUNTIJANA

Jussi Puustinen, tapahtuman asiantuntija Jussi Puustinen
CRH Finland Services Oyj
Health, Safety & FLP Manager, RT Turvallisuusryhmän jäsen
20 v työkokemus sementtiteollisuudesta (Finnsementti Oy)

LISÄTIETOJA

Milla Sairanen, projektipäällikkö xamk.fi/safecon milla.sairanen (at) xamk.fi
Henna Haikonen, projektitutkija xamk.fi/safecon henna-riikka.haikonen (at) xamk.fi

SAFECON – Safe, skilled and productive construction sites -hankkeessa kehitetään rakennustyömaiden turvallisuutta pk-yrityksissä Kaakkois-Suomen ja Venäjän raja-alueella. Xamkin hallinnoimassa työpaketissa 1 kehitetään ylimmän johdon työturvallisuusosaamista. Koko hanke toteutetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, LAB-ammattikorkeakoulun, Pietarin valtiollisen arkkitehtuurin ja rakennustekniikan yliopiston sekä Leningradin valtiollinen yliopisto Pushkinin yhteistyössä. Hanke on osa rajat ylittävää KAAKKOIS-SUOMI – VENÄJÄ CBC 2014-2020 -ohjelmaa ja ohjelmaa rahoittavat Euroopan Unioni, Venäjän Federaatio ja Suomen Tasavalta.