RAKES 2020: Lean rakentamisessa

Koulutuspäivän aikana perehdytään Lean Construction-ajatteluun (Lean projektitoiminnassa). Last Planner ja tahtiaika-menetelmiin perehdytään konkreettisten harjoitusten avulla.

KENELLE

Koulutus on jatkoa 11.9. pidetylle Lean-ajattelun perusteet koulutukselle. Suosittelemme, että Lean-perusteet ovat koulutukseen tulijalle jo tuttuja. Koulutus on suunnattu rakennusalalla toimiville.

 

kouluttaja

 

DI Anssi koskenvesa

 

Anssi Koskenvesa on toiminut Lean Construction -menetelmien kehittäjänä ja kouluttaja 1990-luvulta alkaen eli koko sen ajan, kun Lean menetelmiä on kehitetty rakennusalalle Suomessa. Hän on vienyt menetelmiä aktiivisesti yritysten käytäntöihin, kouluttanut sekä kehittänyt niitä edelleen. Koskenvesa kouluttaa Lean Construction -menetelmiä (Last Planner, tahtituotanto, Parade of Trades, Villego) viikoittain eri rakennusalan yrityksissä. Koskenvesa on julkaissut yhteistyökumppaneidensa kanssa lukuisia Last Planner -oppaita. Mittaviiva Oy tarjoaa myös digitalisia välineitä Last Planner -menetelmien käyttöön yrityksissä ja työmailla. Lisäksi Koskenvesa viimeistelee parhaillaan väitöskirjaansa rakennusalan tuottavuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä Tampereen yliopistoon.

 

 

AIKA JA PAIKKA

Koulutus järjestetään ti 1.10.2019 klo 9.00-15.00 Savonlinnassa, Kuitu 3, teoriatila B015, Vipusenkuja 5, 57200 Savonlinna

ILMOITTAUTUMINEN

Tapahtuma on maksuton, ennakkoilmoittautuminen vaaditaan 24.9.2019 mennessä.

Ilmoittautumislomake: https://www.lyyti.fi/reg/leanconstruction

Ohjelma

Koulutuspäivä sisältää harjoituksia, ryhmätöitä ja yhteistä pohdintaa Lean-menetelmien soveltamisesta käytännön toimintaan.

9.00 – 12.00  

Lean Construction

Last Planner, tahtituotanto ja virtaustehokkuus rakennushankkeiden toiminnassa

12.00 – 13:00 Lounas (omakustanteinen)
13.00 – 15.00 Harjoituksia ja esimerkkejä Last Plannerin, tahtituotannon ja virtaustehokkuuden käytöstä.

 

 

lisätietoja

Anti Rohumaa
Projektipäällikkö
040 185 4173 | anti.rohumaa (at) xamk.fi

Kiti Venäläinen
Projektiasiantuntija
040 663 0546 | kiti.venalainen (at) xamk.fi

Rakennusklusterin osaajat Etelä-Savossa – RAKES 2020-hankkeessa kartoitetaan rakennusteollisuuden osaamistarpeita ja suunnitellaan tarpeiden perusteella uusia oppimispolkuja sekä koulutussisältöjä. Hanke rahoitetaan Euroopan unionin Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ja kaikki tarjottava koulutus on kaikille avointa ja osallistujille maksutonta. Katso tulevia koulutuksia www.xamk.fi/rakes