Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk sitoutui vuonna 2020 ensimmäisenä suomalaisena ammattikorkeakouluna Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -yritysvastuualoitteeseen, jonka tavoitteena on edistää vastuullista ja kestävää toimintaa kaikkialla maailmassa. Näiden periaatteiden noudattamisesta Xamk julkaisi ensimmäisen raporttinsa viime marraskuussa.

Samalla julkaistiin myös erillinen julkaisu Xamkin vuoden 2020 vastuullisuuden tuloksia. Siinä on kerrottu koulutukseen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan ja toiminta-alueen elinvoiman edistämiseen liittyviä tuloksia. Tulokset kehittyivät hyvin huolimatta keväällä 2020 alkaneesta koronapandemiasta, jonka aikana Xamk kehitti onnistuneesti hybridimalleja opiskelun, TKI-toiminnan ja muun työn mahdollistamiseksi.

Tutustu Xamkin vastuullisuuden tuloksiin 2020.

Xamk tekee suunnitelmallista vastuullisuustyötä

Vastuullisuus on Xamkissa strateginen linjaus. Heti toiminnan alussa Xamkille laadittiin oma vastuullisuusohjelma ja tuloksista on raportoitu vuosittain.

Vastuullisuuden merkitys yhteiskunnassa on kasvanut jatkuvasti ja vuonna 2021 ammattikorkeakoulut julkaisivat yhteisen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman, jota myös Xamk oli aktiivisesti edistämässä. Sitoutumalla Global Compactiin Xamk on mukana YK:n laajassa vastuullisuusjärjestelmässä ja edistämässä sen yleismaailmallisia periaatteita.

– Päätös liittyä Global Compact -verkostoon muuttaa toimintaamme ja raportointiamme, samoin viime vuonna julkaistu ammattikorkeakoulujen yhteinen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma. Olemme jo osittain päivittäneet omaa vastuullisuusohjelmaamme näiden uusien periaatteiden mukaiseksi ja tämä työ jatkuu tänä vuonna, opetuksen palvelujohtaja, vastuullisuusjohtaja Olli Ervaala kertoo.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
opetuksen palvelujohtaja, vastuullisuusjohtaja Olli Ervaala
044 702 8507, etunimi.sukunimi@xamk.fi