Minkälaista osaamista tarvitset työssäsi tai alallasi virtuaaliteknologioista? Minkälainen kurssi auttaisi sinua päivittämään osaamistasi? 

Kartoitamme alumnien ajatuksia ja tarpeita virtuaaliteknologioihin liittyvien opintojen kehittämisessä. Tavoitteena on tuottaa monialainen virtuaaliteknologia-aiheinen oppimiskokonaisuus osaksi Xamk Pulse avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaa. Kerro meille, mistä juuri sinulle olisi hyötyä! Vastausaikaa on 24.11.2023 saakka. Kyselyyn pääset tästä: https://link.webropolsurveys.com/S/3CA6F2604CBE72A9 

Kaikki vastaukset käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisesti. Yksittäisen henkilön vastaukset eivät ilmene tuloksista, ja avoimet vastaukset raportoidaan niin, ettei niistä pysty tunnistamaan vastauksen antajaa. Vastausten lähettämisen jälkeen sinut ohjataan toiselle lomakkeelle, jossa voit halutessasi osallistua arvontaan jättämällä yhteystietosi. Yhteystietokenttä on kyselyn jälkeen erillisenä osiona, eikä siinä annettuja yhteystietoja voi yhdistää varsinaisen kyselyn vastauksiin. Yhteystietojasi käsitellään vain arvontaan osallistumista varten, ja ne tuhotaan arvonnan toteuttamisen jälkeen.

Kyselyn toteuttaa Xamkin ODI-hanke (Osallistavat digitaaliset teknologiat design- ja datapohjaisissa yhteiskokeiluissa), jota rahoittaa Otsakorven säätiö.

Lisätietoja: ODI-hankkeen verkkosivuilta

Tiina Savallampi, projektipäällikkö, tiina.savallampi@xamk.fi

What kind of expertise is needed at your work or in your field regarding virtual technologies? What kind of course would help you to develop your competence?

 

We are surveying the thoughts and needs of Xamk alumni to develop virtual technology based courses. Our aim is to produce a multidisciplinary module to the offerings of Xamk Pulse open university of applied science.

Share your thoughts and answer our survey by Nov 24th 2023. Let us know what kind of course would benefit you the most: https://link.webropolsurveys.com/S/93A23529409714DB 

 

All survey responses are anonymous and secure. The answers of an individual person do not appear in the results, and open answers are reported in such a way that the answerer cannot be identified. After sending the answers, you will be redirected to another form, where you can participate in the lottery by leaving your contact information. The contact information field is a separate section after the survey, and the contact information given in it cannot be combined with the answers to the actual survey. Your contact information will only be processed for participation in the raffle, and will be destroyed after the raffle is completed.

Survey is carried out by Xamk ODI project, which is funded by Otsakorpi foundation.

 

More info from ODI webpage (only in Finnish)

Tiina Savallampi, project manager, tiina.savallampi@xamk.fi