Kotkan, Kouvolan ja Savonlinnan kampukset jatkavat sairaanhoitopiirien suosituksesta etäopetusta kaiken teoriaopetuksen osalta 2.5.2021 saakka. Mikkelissä palattiin Essoten suosituksen mukaisesti hybridimalliin* 12.4.2021.

Käytännön opetus, kuten simulaatiot, laboraatiot ja pajatyöskentelyt, järjestetään kaikilla kampuksella suojauksesta huolehtien. Sosiaali- ja terveysalan monimuoto-opintojen simulaatio-opetuksen ryhmäkoko on rajattu Mikkelissä 20 opiskelijaan, kaikilla muilla kampuksilla 6 opiskelijaan.

Kaikki opetuksen ohjeet koskevat myös jatkuvaa oppimista eli avointa AMK:ta ja täydennyskoulutusta.

YLEISÖTILAISUUKSIEN Kokoontumisrajoitukset

Xamkissa noudatetaan toiminta-alueen aluehallintovirastojen yleisötilaisuuksien kokoontumisrajoituksia koskevia suosituksia. Tällä hetkellä voimassa ovat seuraavat henkilömäärien ylärajat:

  • Kotka: 6 henkilöä
  • Kouvola: 6 henkilöä
  • Mikkeli: 20 henkilöä
  • Savonlinna: 6 henkilöä

Henkilömäärärajoitukset eivät koske opetusta.

Harrastaminen

Mikkelin kampuksen harrastetilat kuten kuntosali ja bänditilat avataan tiistaina 27.4. Mikkelissä järjestetään myös ohjattua ulkoliikuntaa, josta tiedotetaan erikseen myöhemmin.

 

Lisätietoja

  • Koronaa koskevat kysymykset osoitteeseen korona@xamk.fi
  • Xamkin koronaohje xamk.fi-sivustolla
  • Opiskelijat saavat opintojaksoja koskevat ohjeet opettajiltaan.

 

* Hybridimalli tarkoittaa, että tammikuussa 2021 ja syksyllä 2020 aloittaneet ryhmät ovat lähiopetuksessa, poikkeuksena Information Technology -koulutus, joka on etäopetuksessa. Jatkavien opiskelijoiden teoriaopetus järjestetään etänä. Käytännön opetus eli esimerkiksi simulaatiot, laboraatiot ja pajatyöskentely tai muu vastaava harjoitus järjestetään suunnitelmien mukaisesti kampuksilla kaikille lähiopetuksena, ja niissä on suojainpakko.