Etelä-Savon maakunnallinen metsäneuvosto on myöntänyt vuoden 2023 Pro metsä -palkinnon Xamkin puurakentamisen osaamisen kehittämistyölle Savonlinnassa. Palkinto luovutettiin Savonlinnan teknologiapuiston Kuitu3 -rakennuksessa 14.6.2023.

Pro metsä -palkinto on tapa kiittää ja kannustaa metsien ja metsäalan hyväksi tehdystä työstä maakunnissa. Palkinto myönnetään henkilölle, työryhmälle, yritykselle tai muulle yhteisölle kiitoksena aktiivisesta, innovatiivisesta ja tuloksekkaasta työstä alueellisten metsäohjelmien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Perusteissaan palkitsemiselle metsäneuvosto kiittelee Xamkin roolia puurakentamisen edistämisessä maakunnassa. Xamkin Teollinen puurakentaminen -rakennusinsinöörikoulutuksen uraauurtava työ puurakentamisen osaajien kouluttajana luo mahdollisuuden toimialan kehittämiselle Etelä-Savossa ja yli maakuntarajojen. Xamkin ”Metsä, ympäristö ja energia” TKI-vahvuusala on lisäksi luonut Savonlinnaan kansallisesti merkittävät fasiliteetit sekä tutkimus- ja oppimisympäristöt puuta hyödyntävän tulevaisuuden rakentamisen kehittämiseksi.

– Pitkäkestoisesti hiiltä sitovilla puutuotteilla ja puurakentamisella on suuri merkitys taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Toimialalla on paljon potentiaalia, mutta osaamisesta ja osaajista on ollut puutetta, sanoo elinkeinopäällikkö ja metsäneuvoston sihteeri, Tuomas Kähö Suomen metsäkeskuksesta.  Työ Etelä-Savossa kehittää välillisesti metsäperäisen arvoketjun muodostumista, parantaa hiilen sidonnan mahdollisuuksia pitkäkestoisiin puutuotteisiin sekä parantaa rakentamisen energiatehokkuutta.

– Olemme tietenkin hyvin iloisia puurakentamisen kehittämistyön (opetus ja TKI) saamasta huomiosta, toteaa Xamkin koulutusjohtaja Arja Sinkko. Keskustelut metsän ja puurakentamisen merkityksestä sekä tutustuminen harjakorkeuden saavuttaneeseen ”puulaboratorioon” eli Puu- ja hybridirakentamisen testilaboratorioon vakuuttivat myös tunnuksen myöntäjät siitä, että kunniakirja myönnettiin oikeaan osoitteeseen.

Xamkin puolesta kunniakirjan ottivat vastaan tutkimusjohtaja Lasse Pulkkinen, koulutusjohtaja Arja Sinkko sekä koulutusohjelmasta vastaava lehtori Petteri Härkönen. Paikalla oli myös puurakentamisen opiskelijoita sekä muuta Kuitu3 -väkeä.​​​​​​​

Tilaisuudessa myönnetyn Pro metsä -kunniakirjan lisäksi paikalle istutettiin puu kuvastamaan kasvua, tulevaisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Lisätietoa:

 

​​Tuomas Kähö

Elinkeinopäällikkö, Etelä-Savon metsäneuvoston sihteeri

Suomen metsäkeskus

p.0505151516

tuomas.kaho@metsakeskus.fi

 

Arja Sinkko

Koulutusjohtaja, Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikö

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

p. 044 702 8219

arja.sinkko@xamk.fi