Nuorisotutkimuksen huippututkimusyksikkö perustuu vahvan suomalaisen nuorisotutkimuksen traditiolle ja yhteistyölle. Viiden tutkimusorganisaation monitieteinen konsortio toimitti Suomen Akatemialle aiehakemuksen Nuorisotutkimuksen huippuyksikön perustamiseksi vuosiksi 2022-2029.

Huippuyksikköä johtaa Nuorisotutkimusseura, ja aiehakemuksessa ovat mukana Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto, Humanistinen ammattikorkeakoulua HUMAK sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia.

Juvenian osahankkeessa tarkastellaan uutta, alueellista nuoruutta.  Alueellinen nuoruus rakentuu yhä vahvemmin eriarvoistumiskehityksen varaan, mutta toisaalta digitaaliset osallisuuden kulttuurit sekä uudenlainen aktiivinen toimijuus saattavat toimia myös eriarvoistumisen vastavoimana.

Osahanke perustuu Juvenian vahvaan alueellisen nuoruuden osaamiseen sekä Suomen akatemian rahoittamaan tutkimushankkeeseen ”Luokkaistuva digiyhteiskunta – Nuorten eriarvoistuvat elämät sosiotekologisissa imperatiiveissa ja kuvitelmissa” (DEQUAL) sekä Ympäristöministeriön rahoittamaan ”Nuorten lähiöosallisuus ja -aktiivisuus”. Osahanketta johtaa tutkimusyksikön johtaja, YTT Jussi Ronkainen.

Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia on toiminut vuodesta 2008 asti, ja yksikön tavoitteena on tukea yhdenvertaista ja osallistuvaa nuoruutta. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa on keskitytty nuorten osallisuuden, kansalaisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen. Alueellisesti ja kansallisesti vaikuttavan kehittämistoiminnan ohella Juvenia on pärjännyt hyvin kilpaillussa tutkimusrahoituksessa – perinteisesti yliopistoille mielletyllä kentällä.

Suomen akatemian huippuyksiköt kuuluvat oman tieteenalansa kansainväliseen kärkeen. Huippuyksiköiden laajat tutkimuskokonaisuudet uudistavat tutkimusta, kehittävät luovia tutkimusympäristöjä ja innovaatioita.

Suomen Akatemia valitsee tutkimuksen huippuyksiköiksi uudistumiskykyisiä, tieteellisesti erittäin korkeatasoisia ja yhteiskunnallisesti vaikuttavia tutkimusyhteisöjä. Akatemia valitsee huippuyksiköt kansainvälisten arviointien ja tutkimuspoliittisten näkökohtien perusteella kahdeksaksi vuodeksi.

Lisätietoja:

tutkimusyksikön johtaja Jussi Ronkainen
Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia
etunimi.sukunimi@xamk.fi
050 312 4983

tutkimuspäällikkö Jaana Poikolainen
etunimi.sukunimi@xamk.fi
044 702 8832

tki-asiantuntija Sari Tuuva-Hongisto (DEQUAL-hanke)
etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 162 6713