Kuntien ruokastrategiat sekä kuluttajien valintoja ohjaavat trendit vaativat ammattikeittiöitä panostamaan vähähiilisyyteen. Ruokahävikin vähentäminen ja kasvisruoan lisääminen alkavat olla edellytys kilpailussa pärjäämiselle. Pienet kahvilat, ravintolat ja ammattikeittiöt tarvitsevat kuitenkin tukea tavoitteiden saavuttamisessa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja Aikuiskoulutus Taitaja auttavat yhdessä yrityksiä ruokahävikin pienentämisessä. Ruokapalvelualan yrityksille Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa järjestetään koulutusta sekä käytännön työpajoja erityisruokavalioon, kasvis- ja vegaaniruokaan sekä ruokahävikkiin liittyen.

Pienille yrityksille tukea ruokahävikin vähentämiseen

Tilastokeskuksen vuoden 2018 tietojen mukaan Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan majoitus- ja ravitsemistoiminnan yrityksistä noin 76 % oli 0-4 henkilön yrityksiä. Pienissä yrityksissä toiminnan kehittäminen on usein haasteellista ajan puutteen vuoksi.

Ruokapalveluilla on merkittävä rooli lihan kulutuksen sekä ruokahävikin vähentämisessä, siksi apua on tärkeää antaa etenkin pienille yrityksille. Jaettu tieto antaa yrityksille paremmat valmiudet toiminnan kehittämiseen ja uuden tarjonnan luomiseen asiakkaille.

Hiilineutraalius tavoitteena Kaakkois-Suomessa

Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 linjaa toimenpiteissään, että Suomessa tavoitteena on ruokahävikin puolittaminen vuoteen 2030 mennessä. Ruokapalveluissa ja ravintoloissa valmistetusta ruoasta menee hävikkiin keskimäärin 10-20 prosenttia. Ruokahävikki erottuu varsinkin linjastotarjoilussa.

Kymenlaakson maakuntaohjelmassa on kirjattu tavoitteeksi Kymenlaakson hiilineutraalius vuoteen 2040 mennessä. Sekä Kymenlaakson että Etelä-Karjalan maakunnat ovat osaltaan tehneet hiilineutraaliutta sekä kiertotaloutta edistävät tiekartat. Tavoitteissa esille nousevat muun muassa kestävä hyvinvointi, ruokahävikin ja jätteiden vähentäminen sekä ympäristöosaamisen lisääminen.

Tukea ja uusia malleja toimintaan

Ruokahävikki kuriin Kaakkois-Suomen maaseudun ruokapalveluyrityksissä -hankkeen tavoitteena on saada kehittämiseen mukaan alueiden ruokapalveluyrityksiä ja osaltaan tukea heitä maakunnallisten tavoitteiden toteutumisessa.

– Hankkeen aikana järjestettävän koulutuksen ja ohjauksen lisäksi ruokahävikin osuutta mitataan ja prosesseja parannetaan, kertoo projektipäällikkö Merja Ylönen Xamkista.

Hankkeen aloitustilaisuudet pidetään elokuussa Kouvolassa ja Lappeenrannassa.
– Kannustamme yrityksiä tulemaan mukaan kuulolle ja osallistumaan toimintaan, Ylönen sanoo.

Hankkeesta ja tapahtumista lisää: https://www.xamk.fi/ruokahavikki-kuriin

 

Lisätietoja

Merja Ylönen, projektipäällikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
040 709 4834, merja.ylonen@xamk.fi

Jouni Alén, projektipäällikkö, Aikuiskoulutus Taitaja,
040 542 6343, jouni.alen@taitajantie.fi

Ruokahävikki kuriin Kaakkois-Suomen maaseudun ruokapalveluyrityksissä -hanke on käynnissä 1.1.2020-31.12.2021. Rahoituksesta vastaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta sekä Aikuiskoulutus Taitaja ja Xamk.