Ruokatuotannon vaikutukset ilmastoon ja ympäristöön ovat merkittäviä. Kasvisruoan lisääminen ja ruokahävikin vähentäminen ovat keskeisiä keinoja vaikuttaa ilmastoon. Ruokahävikin vähentämisellä on myös taloudellisia vaikutuksia. Ruokatuotantoprosessin (suunnittelu, ostot, varastointi, ruoanvalmistus, jakelu) tulee toimia, jotta ruokahävikkiä voidaan ennaltaehkäistä.

Ympäristöön vaikuttaminen on tärkeää myös asiakkaille. Asiakkaiden valinnat näkyvät yhä enemmän ruokatuote- ja palvelutarpeiden muutoksina ruokapalvelualalla mm. erityisruokavalioiden lisääntyneenä kysyntänä.

 

Maaseudun ruokapalveluyritykset etulinjassa

Kaakkois-Suomen maaseudun yrityksistä valtaosa on mikroyrityksiä. Yrityksillä on tarve kehittää toimintaansa, mutta resurssit, aika ja osaaminen viedä asiaa eteenpäin ovat hyvin rajalliset. Ruokahävikki kuriin Kaakkois-Suomen maaseudun ruokapalveluyrityksissä –hanke on kohdennettu Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntiin ja erityisesti maaseudun pieniin ruokapalvelualan/ravitsemisalan mikro- ja pk-yrityksiin.

Hankkeen tavoitteena on tukea monipuolista ja kilpailukykyistä ruoka-alan yrittäjyyttä Kaakkois-Suomessa sekä vahvistaa alueen yritysten kykyä toimia ympäristöystävällisesti.

Ruokahävikki kuriin –hankkeen järjestämä toiminta, auttaa lisäämään maaseudun ruokapalvelutoimijoiden osaamista ruokahävikin vähentämisessä ja ympäristötietoisten asiakkaiden palvelemisessa, toimijoiden keskinäisen verkostoitumisen edistämisessä sekä digiosaamisen lisäämisessä.

 

Tavoitteena uuden toimintamallin luominen

Hankkeen aikana tuotetaan ja jaetaan tietoa. Osaamisen lisäämiseksi hankkeen aikana järjestetään teemallisia työpajoja sekä jalkaudutaan eri mikro ja pk-ruokapalvelualan toimipaikkoihin seuraamaan toimintaa konkreettisen tiedon keräämiseksi. Käytännön läheisellä toiminnalla, ammattikeittiöympäristössä ja –laitteilla, lisätään maaseudun ruokapalvelutoimijoiden osaamista ja tietoa ruokatuotantoprosessista, uusista ruokavalioista sekä niihin sopivista raaka-aineista ja käytöstä ruoanvalmistuksessa.

Hankkeen toimenpiteet lisäävät maaseudun yritysten osaamista. Hankkeen tavoitteena on saada toimintamalli, joka sopii mikro-ja pk-yritysten ruokahävikin vähentämisen ohjenuoraksi.

Lisätietoja

Xamk
Merja Ylönen
projektipäällikkö
040 709 4834
merja.ylonen@xamk.fi

Aikuiskoulutus Taitaja
Jouni Alén
projektipäällikkö
040 542 6343
jouni.alen@taitajantie.fi

Hankkeessa tapahtuu, klikkaa alla olevaa linkkiä

Faktat

Ruokahävikki kuriin Kaakkois-Suomen maaseudun ruokapalveluyrityksissä -hanke

01.01.2020 - 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Aikuiskoulutuskeskus Taitaja

Jaa sivu