Ruokatuotannon vaikutukset ilmastoon ja ympäristöön ovat merkittäviä. Kasvisruoan lisääminen ja ruokahävikin vähentäminen ovat keskeisiä keinoja vaikuttaa ilmastoon. Ruokahävikin vähentämisellä on myös taloudellisia vaikutuksia. Ruokatuotantoprosessin (suunnittelu, ostot, varastointi, ruoanvalmistus, jakelu) tulee toimia, jotta ruokahävikkiä voidaan ennaltaehkäistä.

Ympäristöön vaikuttaminen on tärkeää myös asiakkaille. Asiakkaiden valinnat näkyvät yhä enemmän ruokatuote- ja palvelutarpeiden muutoksina ruokapalvelualalla mm. erityisruokavalioiden lisääntyneenä kysyntänä.

 

Maaseudun ruokapalveluyritykset etulinjassa

Kaakkois-Suomen maaseudun yrityksistä valtaosa on mikroyrityksiä. Yrityksillä on tarve kehittää toimintaansa, mutta resurssit, aika ja osaaminen viedä asiaa eteenpäin ovat hyvin rajalliset. Ruokahävikki kuriin Kaakkois-Suomen maaseudun ruokapalveluyrityksissä –hanke on kohdennettu Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntiin ja erityisesti maaseudun pieniin ruokapalvelualan/ravitsemisalan mikro- ja pk-yrityksiin.

Hankkeen tavoitteena on tukea monipuolista ja kilpailukykyistä ruoka-alan yrittäjyyttä Kaakkois-Suomessa sekä vahvistaa alueen yritysten kykyä toimia ympäristöystävällisesti.

Ruokahävikki kuriin –hankkeen järjestämä toiminta, auttaa lisäämään maaseudun ruokapalvelutoimijoiden osaamista ruokahävikin vähentämisessä ja ympäristötietoisten asiakkaiden palvelemisessa, toimijoiden keskinäisen verkostoitumisen edistämisessä sekä digiosaamisen lisäämisessä.

 

Tavoitteena uuden toimintamallin luominen

Hankkeen aikana tuotetaan ja jaetaan tietoa. Osaamisen lisäämiseksi hankkeen aikana järjestetään teemallisia työpajoja sekä jalkaudutaan eri mikro ja pk-ruokapalvelualan toimipaikkoihin seuraamaan toimintaa konkreettisen tiedon keräämiseksi. Käytännön läheisellä toiminnalla, ammattikeittiöympäristössä ja –laitteilla, lisätään maaseudun ruokapalvelutoimijoiden osaamista ja tietoa ruokatuotantoprosessista, uusista ruokavalioista sekä niihin sopivista raaka-aineista ja käytöstä ruoanvalmistuksessa.

Hankkeen toimenpiteet lisäävät maaseudun yritysten osaamista. Hankkeen tavoitteena on saada toimintamalli, joka sopii mikro-ja pk-yritysten ruokahävikin vähentämisen ohjenuoraksi.

Lisätietoja

Xamk
Merja Ylönen
projektipäällikkö
040 709 4834
merja.ylonen@xamk.fi

Aikuiskoulutus Taitaja
Jouni Alén
projektipäällikkö
040 542 6343
jouni.alen@taitajantie.fi

 

 

Kick off 4.8.20 ohjelma Kouvola

Kick off 5.8.20 ohjelma Lappeenranta

Syksyn opintoretki 6.10.20, ilmoittaudu mukaan!

Teemana ruokahävikki.

Kevään 2021 opintoretki

Kevään opintoretki suuntautuu Helsinkiin, Lautasella messuille. Tästä lisää myöhemmin.

KaakonKantri julkaisema blogi

https://www.kaakonkantri.fi/kaakonkantri/blog-dynamic/313-ruokahaevikki-kuriin-kaakkois-suomessa

Maaseutu 2020

Ajankohtaista

Ympäristövastuullisuus osana pk-ruokapalveluyrityksiä

Vaikka moni ruokapalveluyritys elää tällä hetkellä vaikeita aikoja, niin nyt olisi hyvä suunnata katseet tulevaan. Ympäristövastuulliseen toimintaan liittyvät haasteet ruokapalveluissa eivät ole hävinneet minnekään. Nyt on kehittämisen aika. Yhteiskunnan poliittisilla päätöksillä ja ruokapalveluasiakkaiden ostokäyttäytymisellä on suuri merkitys ruokapalveluiden tuotevalikoimaan ja toimintatapoihin. Ennen korona-aikaa julkisissa keskusteluissa on paljon nostettu esiin ruokaan, sekä sen tuotantoon liittyvät vaikutukset...

Faktat

Ruokahävikki kuriin Kaakkois-Suomen maaseudun ruokapalveluyrityksissä -hanke

01.01.2020 - 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Aikuiskoulutuskeskus Taitaja

Jaa sivu