Ennakointi ei ole arvaamista tai veikkailua, vaan muutoksen kartoittamista ja tulevaisuustiedon hyödyntämistä tarvelähtöisesti. Ennakoiva yrittäjä paitsi reagoi muuttuviin tilanteisiin, myös valmistautuu muutoksiin ja toimii saadakseen aikaan muutosta. Maksuttomalla verkkokurssilla on nyt tarjolla konkreettisia vinkkejä tähän.

– Ennakointi oli sanana tuttu, mutta käytännön toimintana ei. Minua kiinnosti, mitä ennakointi konkreettisesti tarkoittaisi yritystoiminnassa, kertoo talvella viime talvena koulutuksen pilottikokeiluun osallistunut yrittäjä Sirkku Pusa.

– Nyt julkaistulla verkkokurssilla opitaan ymmärtämään, mitä ennakointi tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on yritykselle. Yrittäjä pääsee tutustumaan keskeisimpiin tulevaisuustyöskentelyn menetelmiin ja siihen, miten voisi hyödyntää niitä omassa arjessaan, Future Proof Kymenlaakso -hankkeen projektipäällikkö Kati Viljakainen kertoo.

– On osattava seurata maailmalta heijastuvia signaaleja. Nyt esimerkiksi energiakriisin myötä on ajateltava luovasti ja tulevaisuuden ennakointi nousee tärkeään rooliin, Pusa lisää.


Varautumista sekä myönteisiin että kielteisiin muutoksiin

Ennakointi ja vaihtoehtojen pohtiminen edesauttaa yrityksiä näkemään mahdollisuuksia ja määrittämään suuntaa. Myös negatiivisiin tapahtumiin kannattaa varautua.

– Tulevaisuusosaamista tarvitaan: yrityksen on oltava valmis muutoksiin, vaikkei se haluaisikaan kasvaa, toteaa​ Kati Viljakainen.

– Varautuminen on erityisen tärkeää pienyrittäjille, koska puskurit muutoksia ajatellen ovat pienet.

Ennakointitietoa on saatavilla runsaasti. Ongelmaksi muodostuu, että kaiken tiedon analysointi ja hyödyntäminen omaan yritykseen voi olla haastavaa. Ennakoinnin verkkokurssi lisää yrittäjien tietoutta ennakoinnista sekä auttaa hyödyntämään ennakointitietoutta omassa työssään.

Future Proof – ennakoinnin perusteet yrityksille -mikrokurssi on suunnattu erityisesti yksin- ja pienyrittäjille, mutta se on avoin myös muille. Sisällöstä on hyötyä kaikille ennakoinnista kiinnostuneille.

–  Kurssille osallistuakseen ei tarvitse olla valmis ennakoinnin osaaja. Riittää kun on kiinnostunut ympärillä tapahtuvista ilmiöistä. Ennakoinnin perusteet on tulevaisuuden kansalaistaito, joka kannattaisi jokaisen opetella, Viljakainen muistuttaa.

Kurssi on maksuton. Sen suorittamisen voi aloittaa itselle sopivana ajankohtana osoitteessa https://www.edufication.com/tuote/future-proof-ennakoinnin-perusteet-yrityksille/

Kurssilla opiskellaan omaan tahtiin. Kurssimateriaalit koostuvat lyhyistä videoista ja teksteistä sekä työpohjista. Sisällön läpikäyminen vie noin kahdeksan tuntia. Tämän lisäksi voi tutustua lisämateriaaliin. Lisäksi kurssin alussa ja lopussa on kyselymuotoiset testit. Kurssin suorittaneet saavat kurssista todistuksen. Ohjaajana kurssilla toimii projektipäällikkö, muotoilija (YAMK) Kati Viljakainen. Viljakaisen mielenkiinnon kohteena on erityisesti palvelumuotoilun yhdistäminen tulevaisuuskestävään kehittämiseen. Osan kurssimateriaaleista on tuottanut Irina Kujanpää, joka on strateginen muotoilija, onnistumisen puolestapuhuja ja palvelumuotoilun väitöstutkija.

Future Proof -ennakoinnin perusteet yrityksille -verkkokurssi on toteutettu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Future Proof -hankkeessa, jota rahoittaa ELY-keskus sekä Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020. Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

 

Lisätietoja:

projektipäällikkö Kati Viljakainen, Kati.viljakainen@xamk.fi, p. 0405560226