Memory Labin uuden supertietokoneen nimeksi on valittu Hippu. Nimeä haettiin kaikille avoimella nimikilpailulla, johon saatiin kaikkiaan 138 ehdotusta. Valinnan teki Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan ja viestinnän ammattilaisista koostunut raati.

Voittajaehdotuksen tehnyt Eija Warjus perustelee Hippu-nimeä seuraavasti: Hippu on arvokas löytäjälleen. Supertietokoneella voidaan louhia tällaisia arvokkaita hippuja. Nimi sisältää myös viittauksen laskentayksikön kullanhohtoiseen etupaneeliin.

– Hippu-nimi kiteyttää sympaattisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan olemuksen Memory Labissa: saamme vaskooliin paljon dataa ja siitä tulee supertietokoneen järeällä kapasiteetilla huuhtoa olennaista ja käytäntöön sovellettavaa tietoa. Hippu on sanana lähellä huippua, johon toiminnassamme pyrimme. Samalla Hippu on helposti lähestyttävä nimi modernille tekoälyinfrastruktuurille, kuvaa tutkimusyksikkö Digitalian johtaja Stina Westman.

Nimikilpailun satoa läpikäynyt raati ei ollut helpon tehtävän edessä, sillä kilpailuun jätettiin monia persoonallisia nimiehdotuksia perusteluineen. Sekä suomenkielisiä sekä englanninkielisiä nimiä ehdotettiin. Mikkelin aluetta kuvaavia nimiehdotuksia olivat esimerkiksi Otava ja Saima. Mytologiaan liittyviä ehdotuksia olivat esimerkiksi Minerva ja Louhi. Lyhyitä ja ytimekkäitä suomenkielisiä nimiehdotuksia esitettiin useita, kuten Suti ja Vakka. Kansainvälisesti toimivia ehdotuksia olivat muun muassa Max ja Data Booster.

Kunniamaininnat jaettiin kahdelle ehdotukselle. Nimeä Hile ehdotti asiakasratkaisupäällikkö Outi Tasala CSC:ltä. Tasala tutustui syyskuun alussa Mikkelissä Xamkin tutkimustoimintaan ja sitä kautta myös Memory Labiin. Hänen mukaansa Hile-nimessä kuvastuu yhteys luontoon sekä tietotekniikkaan. Raadin mukaan Hile on ehdotuksena ytimekäs ja muistettava. Nimellä on myös temaattinen yhteys CSC:n Kajaanin datakeskukseen sijoitettuun yhteiseurooppalaiseen LUMI-supertietokoneeseen.

Uudissanaa Memoliitti ehdotti nimeksi Tuuli Turja. Ehdotus lähtee käsitteestä monoliitti, joka tarkoittaa kivipaatta, jonka ympärille ihmiset historiallisesti kokoontuvat. Monoliitti symbolisoi suurta siirtymää ihmisen evoluutiossa – sivilisaation syntyä. Memoliitti viittaa tietysti Memory Labiin säilyttäen ajatuksen jonkin uuden avautumisesta. Raati piti Memoliittia on oivaltavana ehdotuksena, joka yhdistää supertietokoneen Memory Campuksen ekosysteemiin ja kuvaa supertietokoneen roolia innovaatioalustana.

Hippuun pääsee tutustumaan pian

Memory Lab on uusi tiedon jalostamiseen erikoistunut tutkimusympäristö Mikkelissä. Memory Lab palvelee alueella jo toimivia muistiorganisaatioita. Samalla se luo innovatiivisen alustan tekoälyn mahdollisuuksien hyödyntämiselle pitkäkestoisesti säilytetyn datan jalostamiseen ja kaupallisten palvelujen tuottamiseen myös uusilla toimialoilla. Tavoitteena on yhteistyön vahvistaminen, uusien innovaatioiden fasilitointi ja konseptien kaupallistaminen.

Hippu on käytössä heti tänä talvena yrityspiloteissa, jotka ovat osa Memory Lab digitaalisuuden kokeilu- ja innovaatiokulttuurin ajurina Etelä-Savossa -hanketta. Hankkeessa on mukana tusinan verran yrityksiä, joita tuetaan tekoälyn hyödyntämisessä yritystoiminnassa. Ensimmäinen työpaja pidetään perjantaina 13. lokakuuta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla yhteistyössä tekoälykumppani Mindhiven kanssa. Mukaan mahtuu vielä muutama tekoälystä ja Hipun pilotoinnista kiinnostunut toimija. Kiinnostuneet voivat olla yhteydessä tutkimuspäällikkö Anssi Jääskeläiseen.

Memory Lab digitaalisuuden kokeilu- ja innovaatiokulttuurin ajurina Etelä-Savossa -hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahasta. Memory Lab laiteinvestoinnit -hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

Lisätietoja:

Digitalia-tutkimusyksikön johtaja Stina Westman, 050 524 8599, etunimi.sukunimi@xamk.fi
Tutkimuspäällikkö Anssi Jääskeläinen, 050 312 5022, etunimi.sukunimi@xamk.fi
Yläkuva:  DALL-E-tekoälyn generoima kuva kultahipuista vaskoolissa
Kullanvärinen tietokoneen etupaneeli.
Supertietokoneen laskentayksikön kullanhohtoinen etupaneeli inspiroi voittajaehdotuksen tekijää.