Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin Kotkan kampuksella Metsolassa järjestetään Kieli- ja kulttuuritietoisuuden teemapäivä torstaina 2.6.2022. Mukaan ovat tervetulleita kaikki monikulttuurisuuden parissa työskentelevät ja asiasta kiinnostuneet.

Teemapäivän tavoitteena on pohtia, millaisia asioita tulee huomioida, kun korkeakouluyhteisöt kansainvälistyvät. Aamupäivällä painopisteenä on kulttuuritietoisuus, iltapäivällä paneudutaan kielitietoisuuteen.

Teemapäivän taustalla on Xamkin uusi, syksyllä 2022 alkava monikulttuurinen sairaanhoitajakoulutus, johon tuli ennätysmäärä hakemuksia eri puolilta maailmaa.

Koulutuksessa opinnot aloitetaan englanniksi ja suomen osuus opetuksessa kasvaa opintojen edistymisen myötä.

– On huolehdittava siitä, että Kotkan alueella on jatkossakin riittävästi terveydenhuollon asiantuntijoita. Maahanmuuttajien jo olemassa olevan osaamisen hyödyntäminen on sekä eettinen että taloudellisesti kestävä suunta, kertoo seminaarin järjestelyistä osittain vastaava yliopettaja Miia Karttunen.

Kymenlaaksossa monikulttuurisen, suomen kielen osaamiseen tähtäävän korkeakoulututkinnon tarjoaminen on uutta. Siksi työelämän edustajien tietoisuutta monikulttuurisuudesta ja monikulttuuristen opiskelijoiden tukemisesta on lisättävä. Kielitaidon kehittymisen ja alueelle työllistymisen edellytyksenä on, että opiskelijat saavat tukea niin elämään kuin opintoihin ja viihtyvät Kotkassa.

Monikulttuuristen opiskelijoiden kanssa toimiessa kyse on molemminpuolisesta oppimisesta ja kulttuurien jakamisesta.

– Monikulttuurisuusosaaminen on ehdottomasti keskeinen työelämätaito myös tulevaisuudessa, summaa Karttunen.

Voit tutustua tarkemmin päivän ohjelmaan osoitteessa Kieli- ja kultturitietoisuuden teemapäivä opetuksen ja ohjauksen toimijoille – Xamk.

 

Lisätietoja

Lehtori Anna-Liisa Luova
anna-liisa.luova@xamk.fi
044 702 8578

Yliopettaja Miia Karttunen
miia.karttunen@xamk.fi
044 702 8483