Voiko tekoäly auttaa löytämään itselle sopivat opinnot ja uran? Tätä testattiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa, Etelä-Savon ammattiopistossa ja Ammattiopisto Samiedussa.  Tuloksena syntyi kaksi uutta tekoälysovellusta, joiden kehitystyössä oli mukana yhteensä yli 500 kehittäjäkokeilijaa ja testaajaa; pääasiassa opiskelijoita. Molemmat sovellukset ovat myös jäämässä pysyvään käyttöön.

 

Älykkäästi ohjaten -hanke tarkasteli teknologian roolia osana opinto- ja uraohjausta sekä pohti, miten tekoäly voi toimia näiden prosessien tukena. Hankkeessa kehitettiin uudenlaisia malleja urasuunnittelun ja osaamisen tunnustamisen helpottamiseksi hyödyntämällä tekoälyä.

 

Urasuunnittelusovellus Aidi on laajasti opiskelijan omaa ja ulkopuolista dataa hyödyntävä sovellus, jonka avulla opiskelija voi muun muassa tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan, pohtia opinto- ja ammattitavoitteitaan. Näiden perusteella tekoäly tuottaa opiskelijalle erilaisia ammatti- ja opintoehdotuksia. Lisäksi Aidi ohjaa opiskelijaa tutustumaan tarkemmin ehdottamiinsa eri koulutuksiin ja ammatteihin Opintopolku.fi-palvelun ja Työmarkkinatorin avulla.

 

Aidin sisällä on myös neuvovia chatbotteja. Sovellus mahdollistaa myös omien opintojen edistymisen seurannan, mikäli käyttäjä antaa sovellukselle luvan käyttää omaa opintoihin liittyvää dataa. Aidi auttaa siis käyttäjää yhdistelemään ja löytämään helpommin omia tarpeitaan ja kiinnostuksiaan vastaavia koulutuksia ja työpaikkoja. Näin se toimii myös hyvänä tukena opinto- ja uraohjaajille.

 

OSTU-sovellus puolestaan vastaa ammatillisen toisen asteen tarpeeseen tehdä osaamisen tunnustamisprosessi sujuvammaksi. Sovelluksen avulla opintoihin hakeutuvat voivat tehdä alustavan osaamisen tunnistamisen ja saada ehdotuksia tunnustettavista opinnoista. Tämä tarjoaa osaamisen tunnustamista käsitteleville henkilöille alustavan pohjan työlleen aikana, jolloin osaamisen tunnustamisesta on tullut yhä merkittävämpää. Sovellus auttaa vähentämään manuaalisen työn määrää.

 

Testaajat antoivat arvokasta palautetta sovellusten toimivuudesta. Kehittämiskyselyissä vastaajista 87 prosenttia suosittelisi Aidin käyttöä muille ja 68 prosenttia koki tarvitsevansa Aidin rinnalle myös ohjaajan tukea. Hankkeessa korostettiin ihmiskeskeisyyttä, asiakaslähtöisyyttä, ohjauksen saatavuutta ja eettisyyttä. Kehitystyön aikana tuettiin lisäksi sekä tekoälyyn että digitaalisiin taitoihin liittyvän osaamisen kehittymistä.

 

Hankkeen tuloksista kerrotaan tarkemmin artikkelikokoelmassa ”Urasuunnittelua Aidin neuvoin – tekoäly ohjauksen apuna”, jonka ensimmäinen osa keskittyy sovellusten tekniseen kehittämiseen ja toinen osa pohtii teknologian tuomia mahdollisuuksia ohjauksessa. Julkaisu on luettavissa osoitteessa https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-548-2

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Terhi Kaipainen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 050 312 4965, etunimi.sukunimi@xamk.fi

 

Älykkäästi ohjaten -hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeen päätoteuttaja oli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy ja osatoteuttajina toimivat Etelä-Savon ammattiopisto (Esedu) ja Ammattiopisto Samiedu 1.1.2022–30.11.2023.