Jalanjälkiä, joissa on kalan kuvia.Tulevaisuudessa merellä kalastajat voinevat ilmoittaa kaikki tiedot saaliistaan yhdellä sovelluksella. Tähän tähtää Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (Xamk) parhaillaan tehtävä kehitystyö. Xamk on jo aiemmin kehittänyt sisävesikalastuksen puolelle vastaavan mobiililaitteilla käytettävän saalistietoilmoituksen, Järvikala-sovelluksen. Sen toimintaperiaate on pohjana merikalastajien sovelluksen kehitystyölle.

Tällä hetkellä merialueen kalastuksen saalistietojen ilmoittaminen on monivaiheinen prosessi, joka sisältää useita ilmoituksia ja tietoa vastaanottavia tahoja. Kalan digijälki -hankkeen aikana haetaan digitaalisia ratkaisuja kalan jäljitettävyyden tueksi kalastuksesta valvontaan saakka. Tavoitteena on, että Suomessa voitaisiin täyttää EU:n asettamat yhteisen kalastuspolitiikan vaatimukset yhdellä sovelluksella.

Hankkeessa ei tehdä valmista sovellusta, vaan selvitetään, miten kokonaisuus tulisi ratkaista, jotta tietoa pystyttäisiin liikuttamaan koko ketjussa. Hankkeen tuloksena syntyy graafinen luonnos käyttöliittymästä, jolla merialueen saaliita voitaisiin ilmoittaa.

 

Kalastajat, jalostajat ja viranomaiset yhteistyössä

Hankkeeseen on osallistunut laaja joukko kalatalousalan toimijoita. Nykytilannetta kartoitettiin haastatteluilla. Lisäksi Xamk ja Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry toteuttivat yhdessä kaksi yhteiskehittämisen työpajaa, joissa kartoitettiin merialueen saalistietojen ja järjestelmien nykytilaa. Työpajoihin osallistui niin kalastajia, jalostajia kuin viranomaisiakin.

Tarkoitus on, että tulevaisuudessa yhden sovelluksen kautta saataisiin toteutettua kaikkien sidosryhmien tarpeet tiedon ja ilmoitusten osalta. Tiedonsiirto eri sidosryhmien välillä helpottuisi, tiedon laatu paranisi ja prosessi nopeutuisi. Digitaalisen tiedon lisääntyminen helpottaisi myös tulevaisuudessa kalastusalan raportointia.

 

Kalan Digijälki – hankkeen (Digitaaliset ratkaisut kalan jäljitettävyyden tukena kalastuksesta valvontaan) toteuttavat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk ja Suomen ammattikalastajaliitto SAKL ry. ajalla 1.8.2022–31.8.2023. Hanketta rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja kansallisesta rahoituksesta.

 

Lisätietoja: 

 

Antti Kinnunen, projektipäällikkö,
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
p. 050 476 3894, etunimi.sukunimi@xamk.fi

 

www.xamk.fi/kalandigijalki