Liikuntaan ja maaseutuun liittyvä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) hanke on ehdolla eurooppalaisen tunnustuksen saajaksi. Villages on the Move – Go! -niminen hanke on valittu EU Sport Award -finaaliin, jossa voittaja julistetaan Tukholmassa 2. toukokuuta.
Xamkin hankkeessa kartoitettiin keinoja murtaa esteitä, jotka haittaavat maaseudulla asuvien ihmisten liikunta- ja urheiluharrastuksia. Kaikki kolme Breaking Barriers -kategorian finalistia ovat kehittäneet käytäntöjä, jotka mahdollistavat liikunnan harrastamisen kaikille. Kategorian muut finalistit ovat Espanjasta ja Kreikasta.

Tukea pienten seurojen tulisieluille

Pienten paikkakuntien urheiluseurat ovat usein riippuvaisia yksittäisistä intohimoisista liikunnan ja urheilun aktivaattoreista, jotka hankkeessa nimettiin urheilun tulisieluiksi. Finalistihanke keskittyikin näiden tulisielujen onnistumisten löytämiseen, haasteissa tukemiseen ja heidän keskinäiseen verkostoitumiseensa edistäen näin pienten urheiluseurojen sosiaalista kestävyyttä.
– Huippujuttuna olivat paikallisten tulisielujen tarinat, jotka kertovat vapaaehtoisuuden ja osallisuuden valtavasta voimasta urheilun ja liikunnan kentillä. Nämä ihmiset, jos ketkä, ansaitsevat saada tarinansa julkisuuteen, projektipäällikkö Marita Mattila Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta kertoo.

Urheilun tulisielut edistävät osallisuutta ja yhteistyötä omissa yhteisöissään. He ovat sitoutuneet luomaan mahdollisuuksia osallistumiseen, sosiaalisen verkoston rakentamiseen ja uusiin ystävyyssuhteisiin. He edistävät samalla terveellistä elämäntapaa ja urheilutoimintaa. Hankkeessa syntyi myös työkaluja ruohonjuuritason urheilun kehittämiseen: kolme käsikirjaa ja karttasovellus.

Etelä-Savon tulisielut esillä

Hanke kokosi tulisieluista 43 videotarinaa seitsemästä Euroopan maasta. Eteläsavolaisia on mukana viisi: Mikkelin Rantakylän koulun liikunnan ja terveystiedon opettaja Anna Haapalainen, Ristiinan Urheilijoiden Petri Tikkanen, Savonlinnan Voimistelun ja Liikunnan vuonna 2020 toimessa ollut toiminnanjohtaja Anna Astikainen, Juvan Kisan Markku Häkkinen, Haukivuoren Kisailijoiden Helena Manninen sekä Mikkelin Ladun jo edesmennyt Seppo Tiihonen.
Vuosina 2020–2022 toteutettu hanke oli Xamkissa Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian toimintaa. Paikallisena kumppanina siinä oli Etelä-Savon Liikunta. Muut kumppanit olivat Liettuasta, Belgiasta, Portugalista, Unkarista, Kyprokselta ja Sloveniasta.

Tulisielujen tarinoihin ja hankkeen muihin tuotoksiin voit tutustua osoitteessa www.villagesonmove.com

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Marita Mattila, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@xamk.fi , p. 050 312 5094

EU Sport Awards