Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi on auditoinut ensimmäistä kertaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja myöntänyt korkeakoululle laatuleiman kuudeksi vuodeksi. Xamkin laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnalle asetetut kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia korkeakoulujen laadunhallinnan periaatteita ja suosituksia. 

Xamkin vahvuuksia ovat vahva aluekehittäjän rooli, nopea tarttuminen kehittämiskohteisiin sekä laatujärjestelmä toiminnan kehittämisen kivijalkana. Xamkin vaikuttavuustavoitteiden toteutumista tukee fuusion jälkeen luotu yhtenäinen toimintakulttuuri. Lisäksi Xamkin laatujärjestelmä nivoutuu tiiviisti strategisiin tavoitteisiin, ja sen tuottamaa tietoa hyödynnetään monipuolisesti johtamisessa ja kehittämisessä.

Xamkin koulutuksen vahvuuksia ovat muun muassa työelämäyhteydet, laaja jatkuvan oppimisen tarjonta, monipuoliset oppimisympäristöt sekä laajat opiskelijoiden tuki- ja hyvinvointipalvelut. Koulutuksia kehitetään suunnitelmallisesti ja tulevaisuutta ennakoiden.

– Olemme nopeasti fuusion jälkeen luoneet ennakoivan kehittämisen toimintakulttuurin. Meille on syntynyt hyvinvoiva korkeakouluyhteisö, jossa henkilöstö, opiskelijat ja yhteistyökumppanimme osallistuivat toimintamme kehittämiseen ja työhön kotimaakuntiemme ja koko yhteiskunnan hyväksi – kiitos hyvistä tuloksista kuuluu koko korkeakouluyhteisöllemme! Saimme myös hyvää palautetta esimerkiksi henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja työhyvinvoinnista, ja tähän panostamme jatkossakin, rehtori Heikki Saastamoinen sanoo.

– Olimme vaikuttuneita tavasta, miten laatutyössä on onnistuttu luomaan yhtenäisiä toimintatapoja ja käytänteitä, joilla toimintaa systemaattisesti arvioidaan ja kehitetään. Yhtenäiset toimintatavat ovat muodostaneet perustan osallistavalle, vuorovaikutteiselle ja ketterälle laatukulttuurille, jolla luodaan vahvaa alueellista vaikuttavuutta, auditointiryhmän puheenjohtaja, johtaja Jaana Ignatius Laurea-ammattikorkeakoulusta kommentoi.

Asiakkuuksienhallinta ja kansainvälisyys kehittämiskohteina

Auditointi antaa korkeakouluille myös mahdollisuuden oppia ja kehittyä. Auditointiryhmä suosittelee, että Xamk panostaisi jatkossakin asiakkuuksienhallintaan ja kiinnittäisi huomiota koulutusten suunnittelussa ja kehittämisessä kansainvälisyyteen.

– Käynnistimme kumppanuuksien johtamisen ja hallinnan kehittämisen jo aiemmin, ja jatkamme tätä työtä edelleen. Näin voimme palvella entistä paremmin ja tehokkaammin työelämää. Myös laaja kansainvälistyminen on strateginen tavoitteemme, ja teemme ahkerasti työtä esimerkiksi houkutellaksemme kansainvälisiä opiskelijoita ja osaajia Xamkiin ja maakuntiimme, Saastamoinen summaa kehitystoimia.

Korkeakouluilla on mahdollisuus yhteen valinnaiseen auditointikohteeseen. Xamkin oma valinta oli opetuksen ja tutkimus- ja kehitys- ja innovaatiotoiminnan integraatio.

– Tutkimus- ja kehitystoimintamme on laajinta Suomen ammattikorkeakoulukentällä ja olemme jo tehneet paljon sen integroimiseksi opetukseen. Auditoinnista saimme hyviä eväitä jatkokehitykseen. Kaikessa kehittämisessä Xamkille on tärkeää vastata työelämän tarpeisiin, toteaa Saastamoinen.

Auditointiraportti on luettavissa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen sähköisellä auditointialustalla: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun auditointi

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk
rehtori, toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen, 050 312 5151, heikki.saastamoinen (at) xamk.fi
laatupäällikkö Marjaana Kivelä, 040 826 6070, marjaana.kivela (at) xamk.fi

Auditointiryhmän puheenjohtaja, johtaja Jaana Ignatius, Laurea-ammattikorkeakoulu, jaana.ignatius (at) laurea.fi
Arviointiasiantuntija Kati Isoaho, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, kati.isoaho (at) karvi.fi

Karvin mediatiedote 23.2.2021