Kestävä kehitys on punainen lanka, kun Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin opiskelijat ovat kuudetta kertaa mukana luomassa 17.2.2024 järjestettävään Emma Gaalaan juhlan tuntua ja taikaa.

Reilun 20 muotoilun opiskelijan joukko on toteuttamassa kahta projektia. Ensimmäisen projektin tuloksena heidän kädenjälkensä näkyvät diskopalloina juhlapaikan, Espoon Metro Areenan, aulassa. Toisena projektina opiskelijat ideoivat ja toteuttavat elämyksellisen reitin metroasemalta Metro Areenalle.

Suunnittelussa on otettu huomioon kestävä kehitys ja suurin osa käytettävästä materiaalista onkin kierrätettyä.

Kierrätyksestä oivana esimerkkinä ovat Emma Gaalan aulaa koristavat diskopallot, jotka rakentuvat lahjoituksena saaduista 1000 vanhasta CD-levystä sekä valtavasta määrästä aiemmissa gaaloissa käytettyjä kankaita.

Myös toisella projektilla on vankka kytkös ympäristöystävällisyyteen. Emma Gaala haluaa kehittää vuosittain järjestettävää tapahtumaa ilmastoystävällisempään suuntaan ja toivoo siksi, että yleisö saapuisi Espoon Metro Areenalle mahdollisuuksien mukaan julkisilla kulkuneuvoilla. Gaalan tulijoille ovat opiskelijat ideoineet elämyksellisen polun metroasemalta ja areenalle. Polulla on myös Xamkin opiskelijoita oppaina.

Kestävä kehitys on välttämättömyys

Emma Gaala-projektissa opiskelijoita ohjaava muodin ja puvustuksen koulutuksen tuntiopettaja Iida Silvennoinen kertoo, että projektiin osallistuminen antaa opiskelijoille kokemusta siitä, millaista on työskennellä isossa, tarkkaan aikataulutetuissa tuotannossa lukuisten eri tahojen kanssa.

”Tämä elämyksellinen reitti on hyvin tyypillinen puvustuksen puolen projekti. Puvustuksen puolella kestävä kehitys on tuttua, sillä teatterissa on perinteet tälle ja materiaalien uusiokäytölle. Se on ikään kuin sisäänrakennettu tapa tehdä. Nyt se lyö läpi myös muualle muotoilun puolelle”, Silvennoinen summaa.

Projektissa mukana olevat muodin ja puvustuksen opiskelijat Elsa Pursio ja Evelina Kaarela kertovat, että heidät houkutteli mukaan mahdollisuus oppia uutta, kokeilla erilaisia aiemmin opittuja asioita käytännössä.

”Tämä kuulosti todella inspiroivalta projektilta ja pääsee tekemään Emma Gaalan kanssa mielenkiintoista kokonaisuutta. Tässä voi yhdistellä ja kokeilla eri elementtejä, joista on hyötyä tulevissa projekteissa varmasti. Esimerkiksi valojen käyttöä ja muuta.”

Pursio ja Kaarela korostavat hekin kestävän kehityksen merkitystä paitsi tässä projektissa, myös opinnoissa ja tulevassa työssään yleisemminkin.

”Se on välttämättömyys! Meidän tulee ottaa asia huomioon aina suunnittelussa ja kursseilla tätä painotetaankin joka kerta.”

Lisätietoja

Tuntiopettaja Iida Silvennoinen, 050 470 8467, etunimi.sukunimi@xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Lue lisää