Mitä metsä tulevaisuudessa meille merkitsee? Mitä esineitä tulevaisuudessa tarvitaan? Mitä ovat metsäteollisuuden keksinnöt? Taimesta tulevaisuuteen -tapahtuma Kouvolassa tarjoilee herätteleviä näkökulmia metsien, puun ja kestävään kehityksen teemoihin. Ääneen pääsevät eri alojen asiantuntijat historioitsijasta visionääriin ja aiheet vaihtelevat puun hyvinvointi-innovaatioista biohiileen ja data-analytiikkaan.

12. lokakuuta järjestettävä tapahtuma jakautuu kolmeen osaan. Sitran suunnittelemassa Tulevaisuuden esineet -työpajassa opitaan tulevaisuusajattelua tekemisen kautta. Puheenvuoro-osuudessa muun muassa historioitsija Teemu Keskisarja valottaa metsäteollisuuden keksintöjä ja liiketoimintakehittäjä, hallitusammattilainen Mikko-Pekka Hanski kertoo poikkitieteellisestä metsäprojektistaan. Lopuksi kuullaan ajankohtaisia nostoja metsäteemasta sekä verkostoidutaan vapaamuotoisesti.

Taimesta tulevaisuuteen -tapahtuma rakentuu puun arvoketjun ympärille. Arvoketju kuvastaa raaka-aineen jalostumista eri vaiheiden kautta valmiiksi tuotteeksi.

– Vastuullisen tulevaisuuden rakentamisessa yksittäiset teot eivät riitä. Kestävien arvoketjujen rakentamisessa tarvitaan monialaista osaamista, yhteistyötä yli toimialarajojen, suurten kokonaisuuksien hahmottamista ja projektinhallintaa. Xamk on luonut metsätalouden alalle vahvan asiantuntijaverkoston, johon kuuluu koulutus-, tutkimus- ja kehitys- sekä yritysyhteistyö. Kokonaisuus vahvistaa alueen elinvoimaa ja on myös kansainvälisesti ainutlaatuinen, koulutusalajohtaja Petteri Ikonen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta (Xamk) toteaa.

FUELtank -tapahtumasarja korkeakoulutoiminnan näyteikkunana

Taimesta tulevaisuuteen -tapahtuma on ensimmäinen osa Xamkin uudessa tapahtumasarjassa, jonka nimi on FUELtank. Sarjassa tulee olemaan vaihtuvia teemoja. Tarkoitus on tuottaa inspiroivia puheenvuoroja ja avartavaa ennakointitietoa sekä havainnollistaa korkeakoulun ajankohtaista tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Tilaisuudet kokoavat yhteen eri alojen toimijoita ja pyrkivät ristiinpölyttämään ideoita ja asiantuntijoita.

– Tapahtumasarjalla halutaan avata Xamkin kehittämistoimintaa yleisöille kiinnostavalla tavalla, osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tuoda uutta tietoa saataville, esimerkiksi uusista innovaatioista, Luovien alojen tutkimusyksikön johtaja Ari Utriainen kertoo.

Uusi yhteiskehittämisen, oppimisen ja liiketoiminnan kehittämisen tila FUEL

Tapahtumasarja on osa Xamkin uuden Future Experience Lab -ympäristön (FUEL) toimintaa. Kouvolan kampuksella sijaiseva FUEL on avoin oppimisympäristö ja älykäs yhteiskehittämisen tila. FUEL palvelee eri alojen yrityksiä ja toimijoita jalostamaan ideat tuotteiksi, tehostamaan liiketoimintaa ja kehittämään asiakaskokemusta. Kehittämistä tehdään palvelumuotoilun menetelmin datan, tulevaisuustiedon ja digitaalisuuden avulla. FUEL palvelee myös Xamkin omaa opetus-, tutkimus- ja kehitystoimintaa.

– FUEL on tilana kokemuksia herättävä ja luovuutta edistävä. Se mahdollistaa etäläsnäolon sekä uppoamisen virtuaalitodellisuuteen. Tarjolla olevien teknologioiden kokeminen ja kokeileminen lisää ymmärrystä niiden mahdollisuuksista, kuvaa TKI-asiantuntija Anu Vainio.

– On tärkeää nostaa esiin yhteiskuntaa koskettavia aiheita ja pyrkiä ymmärtämään muuttuvaa maailmaa. Se, millainen tulevaisuutemme on, riippuu ihmisistä. Tulevaisuus ei tapahdu, se tehdään – ja nimenomaan monialaisissa verkostoissa ja kaikilla yhteiskunnan tasoilla, Vainio jatkaa.

FUELtank: Taimesta tulevaisuuteen keskiviikkona 12.10 klo 12.30–18.00 FUELissa (Kuuselankatu 1) Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ouvolan kampuksella. Puheenvuorot striimataan Xamkin YouTube-kanavalla. Ilmoittautumiset viimeistään 9.10. osoitteessa xamk.fi/fueltank

Tapahtuma on osa Kymenlaakson metsäteollisuuden 150-vuotisjuhlaa. Järjestäjänä on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Luovien alojen tutkimusyksikkö yhteistyössä muiden alojen kanssa.

Tervetuloa!

Lisätiedot:

FUELtank: Taimesta tulevaisuuteen – Xamk

Laura Lehtinen, laura.lehtinen@xamk.fi, 0447028451. TKI-asiantuntija, tutkimuspäällikön sijainen, Luovien alojen tutkimusyksikkö

Xamkin toteuttama Taimesta tulevaisuuteen -video kuvaa puun pitkää ja kotimaista arvoketjua:  Vastuullisuus | Puun arvoketju | Monialaisuutta Xamkissa

 

Kuvateksti: Future Experience Lab –tilassa Xamkin kampuksella voi kokeilla esimerkiksi pelaamista älyseinällä FUELissa Xamkin Kouvolan kampuksella.